Dojicí cyklus robota DeLaval VMS V300

Množství mléka v systému robotického dojení závisí na mnoha faktorech, včetně efektivních postupů při krmení, osvědčeného plemenářského programu a dobrého zdravotního stavu stáda. Jestliže ale kráva vstoupí do dojicího robota, chcete mít jistotu, že každá kapka mléka bude vydojena, že budou shromážděny všechny potřebné údaje, že kráva zůstane klidná a že odejde s řádně dezinfikovanými struky. Systém VMS V300 toto a ještě mnohem více splňuje.

Mycí cyklus DeLaval VMS je kompletní program, který zahrnuje vstup dojnice, povolení k dojení, přípravu struku, nasazení, dojení, sejmutí a dezinfekci struků a zajišťuje tak rychlé a efektivní podojení. Mnoho z těchto úkonů je v systému DeLaval VMS™ V300 unikátních; všechny přispívají k rychlému a efektivnímu dojení, k lepšímu zdravotnímu stavu krav a ke zvýšení provozního příjmu.

VSTUP

Každá kráva je na vstupu identifikována a délka obloukové zábrany je automaticky nastavena tak, aby vyhovovala jejím potřebám. Upravit lze také šířku instalace dle plemene a tělesného rámce vašeho stáda. Pomocí identifikace disponuje zařízení VMS V300 nejmodernějším automatickým systémem povolení k dojení, jaký byl kdy vytvořen. VMS V300 nedojí každou krávu bez ohledu na to, zda to má nebo nemá ekonomické opodstatnění. Vypočítává povolení na základě kombinace vlastního nádoje a doby od posledního dojení. To znamená, že dojí pouze ty krávy, pro které bude další dojení výhodné. To umožňuje dosažení lepšího nádoje než u jakékoliv jiného systému, stejně jako lepší zdravotní stav vemene. Pro některé krávy to může znamenat 4 dojení denně, pro jiné ze stejné skupiny pouze 2 dojení ve stejný den. Jestliže obdrží povolení k dojení, je jí předloženo předem nastavené množství koncentrovaného krmiva, a pokud povolení k dojení neobdrží, žádnou dávku nedostane a bezproblémově opouští zařízení VMS V300, takže může vstoupit další kráva.

PŘÍPRAVA

Když kráva vstupuje do zařízení VMS V300, má již malé množství mléka v cisternách vemene a struku. Jedná se o mléko, které se vydojí přibližně za 45 sekund. Pravý tok mléka nicméně nezačne dříve, dokud nedojde k uvolnění oxytocinu, který způsobí spuštění mléka z mléčných alveol. Pro zajištění konzistentního toku stimulací pro uvolnění oxytocinu neprovádí VMS 300 pouhé umytí struku, nýbrž ho připravuje na dojení pomocí kombinace dezinfekčního postřiku před, použití přípravného strukového násadce DeLaval PureFlow™, vody vzduchu a dokonce i mýdlového prostředku, je-li to požadováno. To představuje předpisový vzorec průtoku mléka při kratší době nasazených dojicích jednotek se současně zachovaným dobrým zdravotním stavem vemene.

VMS V300 používá samostatný přípravný strukový násadec, který eliminuje jakoukoliv křižnou kontaminaci nebo přítomnost reziduí během přípravné fáze. Jakmile je jednou nasazen, používá strukový násadec DeLaval PureFlow™ unikátní kombinaci vzduchu, vody a případně volitelného mycího prostředku ke stimulaci a oddojení struku před vlastním dojením. Během tohoto procesu se od každé krávy shromažďují první střiky mléka, které jsou odváděny mimo dodávku, vše pomocí separátního potrubí a odpadních nádob, aby bylo zcela eliminováno jakékoliv nebezpečí křižné kontaminace. Na konci procesu je struk osušen a připraven k dojení.
Je nutné provádět dezinfekci struků před dojením? DeLaval VMS je jedním z několika málo dojicích robotů, které zajišťují sprejování struků před i po dojení. A navíc lze pro tyto dva úkony použít různé chemické prostředky.

NASAZENÍ

Každá kráva je jiná. A také jejich struky. Pro možnost obsloužení celého stáda vyvinula společnost DeLaval ke krávě centrický flexibilní systém nasazení strukového násadce. Dokáže nasazovat strukové násadce na různé tvary a velikosti struků a vemen včetně nízko nasazených vemen a struků s velkým úhlem sklonu. VMS umožňuje bezpečně dozorovat a asistovat u krav, které vyžadují během dojení speciální péči. Kdykoliv během dojení je možné přepínat mezi manuálním a automatickým režimem.

Pozorováním DeLaval VMS V300 při práci jsou okamžitě viditelné dvě věci. Jak klidné krávy jsou a jak jemně a plynule provádí robotická ramena opakující se úkony jako je mytí, příprava a ošetření struku, nasazení strukového násadce a dezinfekce struků. Klíčová technologie, která to umožňuje, je systém zpracování obrazu  DeLaval InSight™, který zajišťuje, že příprava, nasazení, dojení, sprejování struků a mytí probíhá mnohem rychleji, přesněji a efektivněji.  To, co vězí za zlepšením těchto funkcí, je součinnost nejmodernější kamery, hardwaru a softwaru - technologií, které ještě nikdy nebyly v oboru dojení k dispozici.
Při každém dojení systém DeLaval InSight mapuje a učí se pozici vemene a struků každé krávy. To znamená, že dokonce i kráva, která předtím nebyla do systému zavedena, se bude hned při prvním dojení dojit efektivně bez nutnosti ztrácet čas manuálním učením se pozic jejich struků. Rameno je tak rychlé a přesné, že poměr úspěšnosti nasazení je 99,8%

DOJENÍ

DeLaval VMS V300 poskytuje nejlepší výkonnost systému dojení, protože pouze VMS V300 dokáže zajistit SKUTEČNÉ dojení jednotlivých čtvrtí. Díky institucí ICAR certifikovaného měřiče mléka pro každý struk povyšuje VMS V300 dojení na novou úroveň, která představuje neuvěřitelný přínos pro dobré životní podmínky zvířat a produktivitu. Použitím aktuálních dat, historických informací a modelových situací je zařízení VMS V300 schopné automaticky přizpůsobit nastavení pulzace tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku při co nejmenším nepohodlí pro každou krávu. Systém chytré pulzace nepřetržitě měří výkonnost dojení každé krávy a poměr pulzace upravuje podle její odezvy. Výsledek: rychlejší a méně stresující dojení, které umožňuje dosáhnout více dojení za den a zkrátit čekací doby pro krávy.
Během dojení můžete sledovat tok mléka, nádoj, příměsi krve v mléce, vodivost a interval dojení a stejně tak i další klíčové údaje; vše na jednotlivou čtvrť vemene a vše ve srovnání s předchozím dojení. Individuální měřiče mléka hrají důležitou úlohu při určování zdravotního stavu krav. Pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav se používají nepřetržité analýzy vlastností mléka. Jakoukoliv krávu, která vykazuje potenciální zdravotní problémy, lze oddělit od stáda a hned v rané fázi nemoci ji ošetřit. DeLaval index detekce mastitidy MDi™ představuje unikátní nástroj vyvinutý společností DeLaval, který chovatelům zajišťuje ranou detekci zdravotního stavu krav. Pro monitorování pravděpodobnosti, zda má kráva mastitidu, analyzuje nástroj několik parametrů.

SEJMUTÍ SOUPRAVY

Důležitým způsobem, jak zabránit zbytečnému namáhání struku (a stresování krávy), je zastavit dojení jednotlivé čtvrti okamžitě poté, co se vydojila. VMS registruje, když je čtvrť vydojená, a okamžitě snímá strukový násadec a chystá ho na mytí. Zdokonalená modelace v kombinaci s daty průtoku v reálném čase získanými ze 4 měřičů mléka, které jsou certifikované oprávněnou institucí ICAR, umožňuje zařízení VMS V300 snímat strukový násadec ve správný čas a správným způsobem, aby byly ochráněny citlivé a cenné struky.
Na konci dojení je mléko drženo zařízením VMS V300 a čeká se na analýzu mléka. Do faremního chladicího tanku lze transportovat pouze mléko vynikající kvality. Je-li to nutné, lze mléko na základě změny barvy, vodivosti nebo indexu MDi vyřadit z dodávky. Nastavíte pouze určité parametry a mléko se automaticky oddělí do jednoho z pěti možných míst určení. To znamená, že můžete oddělit mlezivo, závadné mléko, mléko do tanku anebo oddělit mléko na základě dalších dvou parametrů.

DEZINFEKCE STRUKŮ

Sofistikovanost a přesnost zpracování obrazu DeLaval InSight znamená, že nyní můžeme každý jednotlivý struk sprejovat z příslušné trysky s přesností 98%. To samozřejmě šetří dezinfekční přípravek, ale důležitější je zajištění lepšího pokrytí struku a tím i lepší výsledky v oblasti zdraví a produkce než u jakéhokoliv jiného systému.

VÝSTUP

Stejně jako u vstupu používá zařízení DeLaval VMS V300 i přirozeně zaoblený výstup. Unikátní uspořádání také znamená, že výstupní branka povzbuzuje odcházející krávu k pohybu. Pro problematické krávy lze do vašeho VMS V300 přidat přídavné zařízení, které motivuje krávy k výstupu. A protože výstup nenutí krávy vystupovat v přímém směru, nemusí se budovat další prostor, který by jim umožnil otočit se, což znamená, že můžete vytvořit pohodlnější a rychlejší způsob odchodu při menším prostoru.
Vzhledem k tomu, že krávy opouštějí dojicí box v průběhu 24 hodin denně, je rozhodující, aby je zařízení VMS V300 dokázalo automaticky dostat zpět ke krmnému stolu a k vodě. Také je schopné separovat krávy podle příslušných požadavků. Výběr lze provést na základě indexu MDi, barvy, vodivosti nebo pokud bylo dojení nedokončené.

VMS Voluntary Milking System - 3059.jpg

Společnost DeLaval vybudovala celosvětově více systémů dojení jako kdokoliv jiný. Více jak 135-letá zkušenost s dojením a více jak 20-letá zkušenost se systémy automatického dojení je pro producenty jistotou, že pokud zvolí dojicí systém DeLaval VMS V300, nezískají pouze dojicího robota, ale i komplexně integrované řešení. Řešení, které dává odpovědi na aktuální výzvy týkající se welfaru zvířat, ziskovosti farmy, produktivity práce a bezpečnosti potravin.

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy