Dojicí robot DeLaval VMS V310 s Herd Navigator 100 pro řízení a kontrolu reprodukce dojnic V310

Použití automatizovaných robotů pro dojení krav se stává běžnou praxí při výrobě mléka. Díky pokračujícím inovacím a vývoji v dané oblasti představila firma DeLaval v roce 2019 nové rozšíření pro novou generaci dojicích robotů VMS pod označením V310.

Co nové rozšíření nabízí? VMS V310 v sobě zahrnuje veškeré možnosti standardu V300, rozšiřuje se ale o modul HN100, tedy o DeLaval Herd Navigator 100, který přináší kompletní systém pro kontrolu a řízení reprodukce s automatickou detekcí říje, březosti a zmetání u krav. 

HN100 je analytický modul, který automaticky detekuje hladinu hormonu progesteronu v mléce s laboratorní přesností a tím umožňuje monitorovat reprodukční status u každé dojnice v reálném čase. Tím dostává uživatel velmi přesný nástroj pro rozhodování v řízení stáda.

Vzorkovací jednotka a veškerý analytický systém HN100 je chráněn několika patenty. Samotný modul si hlídá spotřebu testovacího materiálu a je schopen si automaticky objednat nový tak, aby mohl pracovat nepřetržitě. Obsluha HN100 je naprosto jednoduchá, jedná se pouze o výměnu kazety pro vzorkování – každá kazeta obsahuje přibližně 400 testů.  

Systém HN100 odebírá vzorky mléka podle definovaného protokolu. Testovány jsou dojnice v konkrétních reprodukčních fází. Výsledky měření jsou zpracovány řídícím systémem DelPro a pomocí biomodelu RePro prezentovány v přehledných grafech a předem specifikovaných protokolech. Tím má uživatel neustálou kontrolu na dosah ruky. 

Je několik hormonů řídících reprodukci přímo (GnRH, FSH a LH) i nepřímo (estrogen, progesteron, prostaglandiny (PGF2a). Každý z těchto hormonů má během celého reprodukčního cyklu krav různou úlohu a vliv na jiné hormony. Vzhledem k tomu, že progesteron je do mnoha diagnostických metod zařazen jako „zlatý standard“, byl zvolen také pro diagnostiku HN100. Toto zařízení dokáže ze vzorku právě nadojeného mléka detekovat a měřit hladinu progesteronu s přesností ng/ml. 

Pro představu je to koncentrace jako kostka cukru rozpuštěná v olympijském plaveckém bazénu.

Po otelení nemá kráva žádnou ovariální aktivitu (anoestrus) a neprodukuje žádný progesteron. Po několika týdnech začne mít kráva ovariální aktivitu a bude ovulovat. Po ovulaci se ve vaječníku vytvoří žluté tělísko, které začne produkovat progesteron. Produkce progesteronu se zastaví, jestliže se kráva dostane do nové říje, a po další ovulaci se znovu spustí. Tento cyklus se opakuje každých 18 až 24 dní, dokud kráva nezabřezne.  

Výsledky těchto výše zmíněných cyklických změn v hladinách progesteronu zpracovává spolu s dalšími informacemi o kravách biomodel RepRo. Konečným výsledkem je, že lze spolu s událostmi reprodukce (inseminace, zmetání, stání na sucho, otelení) sledovat v programu DelPro progesteronovou křivku každé krávy. Ta nám kromě základních ukazatelů umí poukázat i na reprodukční poruchy: folikulární cysty a cysty žlutého tělíska.

Všechny výsledky biomodelu RePro jsou přehledně a včas prezentovány na všech platformách, které má uživatel neustále k dispozici – ve faremním počítači v programu DelPro farm manager i v aplikacích pro mobilní telefony DelPro Companion, a to formou upozornění a alarmů. Uživatel je tedy bezprostředně informován o všech změnách reprodukčních cyklů dojnic. Díky možnosti vytvoření specifických standardních protokolů (SOP) má chovatel v ruce praktický nástroj pro každodenní zootechnickou práci, včetně navazujících postupů řešení jednotlivých diagnóz, jako je třeba doba inseminace nebo ošetření krav s cystami. 

Kromě tohoto má používání HN100 několik dalších praktických výhod: poskytuje zpětnou vazbu o úspěšnosti hormonálního ošetření, snižuje potřebu dalších veterinárních testů. HN100 a RePro také detekují zvířata s tichou říjí, takže lze snížit počet vyřazených zvířat kvůli reprodukčním problémům. HN100 a RePro jsou účinným řešením pro dosažení produktivnějších laktací.

Hladiny progesteronu nelžou, jsou přesným a jasně interpretovatelným ukazatelem. O tom se již přesvědčily stovky zákazníků a farem, kteří již HN100 provozují po celém světě. O konkrétních přínosech systému HN100 v dojicích robotech VMS V310 na českých farmách přineseme informace příště.

 

 

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy