Prevence DD pomocí koupání paznehtů

Existuje několik příčin kulhání krav, včetně nedostatků ve výživě, špatných hygienických podmínek, nepravidelného ošetřování paznehtů, problémů s dimenzováním stáje, tvrdých průchozích ploch a nedostatku pravidelného koupání končetin. Kulhání snižuje produkci mléka a kráva se také stává vnímavější na mastitidu. Kulhání také vede k předčasné brakaci, což má samozřejmě negativní vliv na plodnost a stejně tak na zvýšené náklady na léčbu. Náklady a ztráta na mléčné užitkovosti z důvodu kulhání se odhaduje přibližně na 100-200 EURO (zdroj: www.milkproduction.com). Při srovnání těchto zvýšených nákladů se skutečností, že je tímto problémem ovlivněno téměř 20% stáda, je snadné rozpoznat, že prevence je důležitější a lepší než vlastní léčba.

Dermatitis digitalis (DD) je infekční onemocnění paznehtů u skotu. Poranění, které se obvykle vyskytuje na paznehtech zadních končetin, způsobuje výraznou bolest a nepohodlí, takže zvíře začíná kulhat. Léze DD se po antibiotické (klinické) léčbě hojí obvykle relativně rychle, často ale dochází k opětovné infekci. Narůstá obava, že nadužívání antibiotik vede k rezistenci na antibiotika, což efektivní léčbu nemoci dále ztěžuje. Účinným řešením mohou být preventivní opatření na úrovni stáda, jako je např. koupel končetin.

Příčina digitální dermatitidy byla studována pomocí klasických mikrobiologických i molekulárně biologických metod. Tyto studie odhalily, že nejčastějšími mikroorganismy na povrchu kůže v meziprstním prostoru nebo v jejich hlubších vrstvách jsou druhy Treponema. Treponemy (spirochety) nejsou pouze bovinní patogeny. Některé druhy způsobují také syfilis a onemocnění dásní u lidí. Treponemy jsou velmi tenké (desetkrát tenčí než lidský vlas), spirálové (spirochety) a pohyblivé anaerobní bakterie, které jsou schopné tvořit v nevhodných podmínkách cysty ("spóry"). Tyto bakterie rostou velmi pomalu a jsou velmi citlivými organismy. I v laboratorních podmínkách lze viditelného růstu dosáhnout až po 7 dnech. Kromě toho lze optimálního pomnožení dosáhnout v úzkém rozmezí, pokud jde o pH, teplotu, požadavky na živiny a koncentraci kyslíku. Všechny tyto příznivé podmínky lze nalézt ve výkalech a v kejdě, kde se treponemy množí. Hnůj a kejda jsou hlavní zdroje infekce paznehtů, způsobené bakteriemi treponema.

Treponema spp. pod mikroskopem (zvětšení 40X

Identifikace účinných germicidních prostředků proti druhům treponema představuje důležitý krok při tvorbě dezinfekčních přípravků na paznehty. Pro stanovení účinnosti germicidů vůči treponemám in vitro je třeba vypočítat minimální inhibiční koncentraci/minimální baktericidní koncentraci (MIC/MBC). Testy MIC byly provedeny v případech DD izolací Treponema spp. v DeLaval laboratoři Technologického centra pro hygienu v Kansas City. Tento postup je v oboru zcela ojedinělý a takové studie se obvykle provádějí pouze na výzkumných univerzitách. Tato studie je výsledkem pokračující spolupráce s Universitou ve Wisconsinu. Abychom udrželi živé organismy, museli jsme zajistit anaerobní podmínky. Vlastní kultura ani testovací zařízení by tak neměly obsahovat kyslík a musela být přijata přísná opatření, aby se zabránilo možné kontaminaci. Pro získání spolehlivých výsledků a závěrů musí být kultury treponemy ve stejné morfologické fázi (spirály nebo cysty). Protože tvorba cyst je obranným mechanismem bakterie, liší se metabolický stav cysty od spirálovitého stavu, a tudíž také v jeho odolnosti vůči germicidním přípravkům. Pro naše studie je zajímavá spirálovitá forma, protože se jedná o infekční stav patogenu.

     

Anaerobní komora v DeLaval laboratoři Technologického centra pro hygienu, Kansas City, Missouri USA

Testování germicidních složek vůči treponemám může trvat až 2 týdny, naše výsledky umožňují dokonalé testování díky věrnému kopírování stanovištních podmínek. Na základě testování za konkrétně daných laboratorních podmínek jsme byli schopni vyloučit méně účinné složky a zaměřit se na ty slibné. Měli jsme příležitost prozkoumat další působící faktory, jako např. mléko, výkaly, tvrdost vody, protože nejlepší „směsi“ byly testovány v provozních experimentech.

DeLaval 4Hooves přípravek na koupel paznehtů  obsahuje kyselinu chlorovodíkovou, aby se zvýšila dezinfekční účinnost alkyl dimethyl benzyl amonia chloridu při styku s velkým množstvím výkalů. Výkaly jsou bohaté na celulózu krmného původu, která obsahuje mnoho negativně nabitých částic. K těmto částicím lze připojit pozitivní náboj, jako jsou náboje, které se nacházejí v alkyl dimethyl benzyl amoniu chloridu. Jakmile výkaly vážou částice alkyl dimethyl benzyl amonia chloridu, nejsou již schopné mít mikrobiální aktivitu, a proto nemají žádný účinek. Velké množství pozitivních protonů zavedených přidáním kyseliny chlorovodíkové soutěží s částicemi alkyl dimethyl benzyl amonia chloridu o negativní náboje. Když jsou negativně nabité částice výkalů vázány pozitivními protony kyseliny, nemohou se částice alkyl dimethyl benzyl amonia chloridu na ně již vázat, takže zůstávají v roztoku a plní zamýšlenou funkci, což dále zvyšuje účinnost aktivní složky.

Přípravek DeLaval EasyStride je koncentrovaný dezinfekční prostředek na paznehty, který neobsahuje antibiotika, kvartérní sloučeniny, formaldehyd, síran měďnatý ani těžké kovy. Do obsahu výkalů až 10% roztok stále dezinfikuje, např. účinně ničí bakterie Treponema Denticola. Při kontaminaci výkaly nad 10% se barva roztoku změní z modré barvy na zelenou. Přípravek je registrován jako biocidní. Vyznačuje se bezpečným použitím pro lidi, zvířata i z hlediska ochrany životního prostředí. Pokusy prováděné v Holandsku a v USA prokázaly, že jeho 2% roztok byl účinnější než formaldehyd nebo síran měďnatý (5%) a vynikající výsledky byly také získány na farmách s výskytem tzv. onemocnění Mortellaro.

  

Samotné koupání paznehtů však není samospasitelné. Opatření přijatá k prevenci DD lze rozdělit zhruba do pěti skupin:

 • Vyvarujte se zavlečení tohoto infekčního onemocnění na farmu
  • Přenos nemoci prostřednictvím lidí (např. návštěvníky, nástroji na strouhání paznehtů)
  • Přenos nemoci prostřednictvím zvířat (např. naskladňováním nových zvířat, umístěním prvotelek do produkční skupiny)
 • Zabraňte rozšíření onemocnění ve stáji
  • Vlhkost průchozích chodeb, ventilace stáje
  • Design a kvalita podlah (ideální je pryžová krytina místo betonového povrchu)
  • Minimalizace dob stání, hustota naskladnění, technologie ustájení, četnost strouhání paznehtů
 • Aktivně vyhledávejte a sledujte nemocná zvířata
  • Pravidelné hodnocení pohybu krav, monitoring kulhavosti
 • Provádějte pravidelnou koupel paznehtů
  • Používejte koncentrace doporučené výrobcem
  • Pravidelná výměna roztoku podle doporučení
 • Stanovte si a sledujte své cíle
  • Stanovení klíčových faktorů a údajů
  • Pravidelné proškolování zaměstnanců
  • Pravidelná diskuze nad dosaženými výsledky, a to i ve srovnání s jinými farmami

 

 

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy