InService™ šetří peníze

Čas a opět také výzkumy ukazují, že investice do servisu se vyplatí. Napříč různými odvětvími, statistický údaj je ve stejném smyslu: za každé jedno euro utracené za servis a údržbu můžete ušetřit až pět euro za pozdější náklady. Profesor Fairchild z Kansaské státní univerzity zjistil stejnou úroveň úspor i při pravidelné údržbě technologií krmení a naše vlastní studie na mléčných farmách tato zjištění potvrzují. Přinesli jsme výsledky nezávislého výzkumu napříč odvětví prvovýroby mléka. Žádný reklamní trik - pouze jasná fakta.

extra-InService - 8749.png

Snižte počet somatických buněk pomocí preventivní údržby

V. Foltys z Výzkumného ústavu živočišné výroby na Slovensku dokládá, že čím větší je v dojicím zařízení počet netěsností, tím vyšší je počet somatických buněk (SB). Zjistil, že krávy dojené v systému s netěsnostmi mají o 19% vyšší počet SB než u zařízení bez netěsností. Avšak díky systematickému postupu během údržby budou každá hadice, těsnění nebo o-kroužek prohlédnuty. Pomocí služby InService™ prověří proškolený a společností DeLaval certifikovaný servisní technik všechny komponenty vašeho dojicího systému - ať už seřízením nebo výměnou dílů během plánovaných servisních intervalů.

Zvyšte užitkovost snížením počtu SB 

Existuje silná vazba mezi počtem SB a ziskovostí: čím nižší počet SB, tím větší mléčná užitkovost a větší příplatek za prémiovou kvalitu mléka. Ve Francii popisuje J.M. Fabre, že nárůst SB ze 150 000 na 600 000 vyústí v pokles užitkovosti o 4 procenta. Kombinací zjištění Foltyse a Fabreho se ukazuje, že chovatelé, kteří dokážou snížit počet SB pomocí preventivní údržby, mohou produkovat až o 115 kg více mléka na krávu a rok.

Zrychlete dojení o 15%

Dojení krav trvá až o 15% déle, jestliže není odpovídající podtlak u hrotu struku. To bylo zjištěno Výzkumným centrem pro mlékařské produkty v Irsku. Centrum také vypozoroval, že špatný podtlak u hrotu struku může vést k nepohodě krav. Pomocí programu InService™ se hladina podtlaku nejméně jednou ročně kontroluje a seřizuje, čímž je zajištěn vysoký průtok mléka při zachování pohody krav.

Přerušené dojení - ztráta nádoje mléka

Krávy jsou citlivé na jakékoliv přerušení v průběhu jejich zaběhnutých postupů. Neplánované prostoje během dojení vyúsťují v o 1,2 litru nižší nádoj na krávu během dalších 4 dní. To bylo zjištěno Karin Östensson ze Švédské univerzity zemědělských věd. Jestliže máte 100 krav, jedná se o ztrátu téměř 500 litrů mléka během pouhých 4 dní. Existuje však jednoduchý způsob, jak prostoje zařízení omezit. Studie na více jak 350 farmách prokázala, že producenti mléka využívající program InService™ mají 3 krát nižší potřebu používat telefonickou pohotovostní službu.

Snižte podíl brakace

Mastitidy patří mezi nejčastější příčiny brakace. Zpráva americké NAHMS říká, že 26,9% ze všech brakovaných krav v USA byly brakovány z důvodu mastitid.
Další studie ukazuje, že kolísání podtlaku může vést k závažným mastitidám. R. F. Horne z Veterinární laboratoře Allerton v Jižní Africe říká, že kolísání podtlaku může způsobit, že se mléko ve sběrači přelévá od čtvrti ke čtvrti, čímž se zvyšuje nebezpečí křižné kontaminace.
DeLaval nabízí širokou řadu postupů při údržbě a testování pro zajištění odpovídajícího podtlaku v dojicím systému dle mezinárodně uznávaných norem.

Snižte náklady na krmení o 10%

Krmivo představuje na moderní farmě největší nákladovou položku. Zajištění řádné funkce technologie krmení může mít prokazatelný vliv na ziskovost farmy. Například překrmování o 10% z důvodu špatně zkalibrovaných vah vyústí v 10% nárůst vaší největší nákladové položky.
InService™ zajišťuje řádnou údržbu a kalibraci systémů krmení DeLaval.

Selský rozum 

Pro profesionální producenty potravin je to otázka selského rozumu - pravidelná, plánovaná údržba je investicí, která šetří peníze.

Preventivní údržba InService™ 

Pravidelnou a plánovanou údržbu provádí společností DeLaval proškolení a certifikovaní servisní technici, kteří používají profesionální a často unikátní nástroje. Například DeLaval VPR200 se používá pro přesné vyhodnocení, kalibraci a nastavení vašeho dojicího zařízení. DeLaval strojní testy jsou založeny na mezinárodních normách. Pro otestování zařízení a zajištění, aby vaše zařízení fungovalo správně a v souladu s globálními standardy, se řídíme doporučeními, které jsou obsaženy v ISO 6690:2007. Seřízení a testy NMC/ISO zajišťují například správný pracovní podtlak, odpovídající efektivní rezervu a minimální ztráty a úniky v systému. Naši technici zajistí, aby byla poskytnuta veškerá požadovaná dokumentace. Tím získáváte důvěru a klid v duši.

Pohotovostní servis InService™

Nehody se stávají. Věci se rozbíjejí. Ale pokud máte stádo krav, které je nutno podojit, budete vyžadovat rychlou pomoc. To je důvod, proč jsme vybudovali jednu z nejpropracovanějších distribučních sítí na světě. Díky více jak 3000 společností DeLaval proškolených servisních techniků ve více jak 100 zemích není nikdy pomoc daleko - 24 hodin denně, 365 dní v roce. Naši technici mají přímý přístup k více jak 30 000 různým dílům. V některých zemích to znamená, že DeLaval servisní technik může přijet na vaši farmu - se správným náhradním dílem - během pouhých dvou nebo tří hodin. S originálními díly získáte trojitou garanci: zaprvé, všechny díly jsou schváleny pro používání v potravinářství; zadruhé, jsou vyrobeny tak, aby odolávaly tvrdým provozním podmínkám a zatřetí, byly konstrukčně řešeny tak, aby zajišťovaly specifickou funkci ve specifické části zařízení.

Poradenský servis InService™ 

Hospodaření na mléčné farmě je komplexní: protože pro optimalizaci produktivity neexistuje žádné jednoduché řešení, přidali jsme do InService™ oblast poradenství. Jestliže se například setkáte s jedním z našich expertů na plánování stáje, začne se vyptávat na to, jak vaši farmu řídíte. Potom zkontroluje vaše zařízení, provede hloubkovou analýzu a poskytne kompletní postup pro vaše budoucí operace. Zjistíte, že všichni naši poradci - projektanti, inženýři, zemědělští odborníci a veterináři - jsou vysoce kvalifikovaní. Ať už se jedná o otázku rozšíření velikosti stáda, zvýšení průchodnosti nebo o doladění postupů při dojení, pomohou vám udělat správná rozhodnutí.
Kontaktujte vašeho DeLaval zástupce ještě dnes, abyste se dozvěděli mnohem více o našem poradenském servisu.

 

_PB33254 copy.jpg

Studie na více jak 350 farmách prokázala, že producenti mléka využívající program InService™ mají 3 krát nižší potřebu používat telefonickou pohotovostní službu.

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy