Již třetí generace robotů v Ostaši

Fandové robotického dojení z Ostaše kráčí stále dál. Předseda zemědělského družstva Ostaš Ing. Jaroslav Lád je známým průkopníkem zavádění inovací do zemědělské výroby. Byl také jeden z prvních v České republice, kdo přišel s myšlenkou moderní stáje s robotickým dojením. Právě teď, na jaře 2020, v družstvu modernizovali dojicí techniku na modely DeLaval VMS V300. Jaroslav Lád se podělil o své aktuální dojmy.

Ostas_content.jpg

V roce 2006 jste uvedli do provozu moderní stáj s dojicími roboty RMS Prolion. Můžete popsat okolnosti? 

Již v roce 2005 jsme řešili zásadní problém, co s udělat s chovem našich dojnic dosud ustájených na řetězech v šesti zastaralých stájích z šedesátých let. Bylo to obrazně řečeno kravské utrpení s mnoha technologickými nutnými porážkami. Zabrzdily nás restituce a rozdělení 100 % majetku mezi oprávněné osoby, se kterými jsme se museli nejdříve majetkově vyrovnat. Bylo to náročné –  ale vše zlé je pro něco dobré. V Evropě právě začínala „doba robotická“ s instalacemi do nových netradičních stájí. Teorie i dostatek praxe nám daly vizi – postavit moderní netradiční stáj, kde jsme našim kravám chtěli dát volný pohyb, dostatek přirozeného světla a velkou kapacitu čerstvého vzduchu. Další vizí bylo osvobodit je od „přílišné lidské péče“. Chtěli jsme dojnicím věnovat vysoký welfare a hiearchický způsob života ve velké skupině. Proto jsme projeli Evropu a hledali inspiraci. 

Jaké robotické farmy jste v roce 2005 viděli? 

No popravdě jsme v té době viděli zmnožené mléčné manufaktury s roboty v plenkách. I náš obor potřebuje své blázny a průkopníky, a tak jsme nakonec dali důvěru dánské firmě a jejich robotům Prolion. Postavili jsme na tehdejší dobu supermoderní stáj s robotickým centrem, které bylo naší podmínkou. 

Ale podle mých informací jste se s těmito roboty neloučili úplně spokojeni?  

No v letech 2006 až 2013 to byla doba „trabantová“.  Vznikl problém s náhradními díly a servisem, dodavatelská firma vyhlásila bankrot. Ve finále bylo po robotických funkcích a rozhodovali jsme se, jak dál. Zvítězil u nás i v Komerční bance zdravý rozum, a tak jsme začali řešit, jak přejít do „doby mercedesové“. Už jsme měli své zkušenosti a věděli jsme o robotickém dojení podstatně více. Hlavní podmínkou bylo robotické centrum, které se podobně jako samotná stáj plně osvědčilo. 

Jak jste tedy v roce 2013 vybírali onen Mercedes? 

Nabídka na trhu byla lepší, a tak bylo už z čeho vybírat. Dokonce se mohlo soutěžit o to, která firma nám zrealizuje všechny naše zkušenosti. Vyhrála společnost DeLaval. Od října 2013 jsme spustili „dojicí fičák“. Zástupce DeLaval v regionu – společnost Klas Nekoř, a. s. provedla v roce 2013 rekonstrukci robotického dojení. Místo původních dvou čtyřmístných robotů nainstalovala na každé straně robotického centra tři dojicí roboty VMS model 2013. Naše krávy projevily velkou spokojenost s ustájením a systémem chovu – jde o řízený pohyb stáda. Ošetřovatelé a zootechnici si brzy začali užívat přechodu na moderní dojicí roboty. Postupně byla využita plná kapacita stáje, což představuje 400 dojnic s řízeným pohybem.

Takže jste byli spokojeni… 

Chovatel není nikdy spokojen a hledá pro své dojnice další možnosti pro zkvalitnění jejich života, ale i obslužného komfortu. Když byl vyhlášen program PRV Inovace, také jsme se do něho přihlásili.  Po třech letech provozu modrých mercedesů jsme naprosto přesně věděli, co ještě potřebujeme.  Systémem účelově rozmístěných futerboxů s možností dávkování propylenu nebo melasy v produkční stáji i ve stáji na sucho, nám umožnilo řídit individuálně výživu koncentráty. Podle naší chovatelské vize a projektu a předpokladů doc. Josefa Illka z VFU Brno, který s námi dlouhodobě spolupracuje, došlo k radikální eliminaci produkčních chorob. Štípačka na slámu a seno do TMR je dnes naprostou nezbytností pro eliminaci dislokací slezu. Dobrou antistresovou investicí byl tréninkový box,  který nám umožňuje připravit vysokobřezí jalovice na technologii produkční stáje a robotické dojení. Jalovice si zvykly na příjem koncentrátů a staré dojnice je naučily pohybovat se v systému jednosměrných branek a v klidu následně vstupovat do robotů. Naprostou ošetřovatelskou senzací bylo zavedení detektorů přežvykování s pozičním systémem. Tuto dokonalou chovatelskou vymoženost oceňují především naši zaměstnanci, ale i veterinář nebo inseminační technici. Z mobilního telefonu víme i přímo v provozu o svých dojnicích naprosto všechno, co znalý chovatel potřebuje vědět.

Jak se zmíněná technologie promítla do výsledků? 

Každý, kdo navštíví takto organizovanou a řízenou stáj, vnímá především neskutečný klid stáda a minimální přítomnost ošetřovatelů. Výsledky jsou důkazem pohody zvířat a dobré organizace práce. Dnes se dojí téměř 14 000 kg mléka denně, což představuje okolo 2300 kg mléka na jeden dojicí automat. Průměrná užitkovost na dojnici činí přes 35 kg.

Progresivní systém stáje a organizaci chovu vysoce ocenil při návštěvě i ministr zemědělství Miroslav Toman a jeho doprovod poslanec a starosta Náchoda Jan Birke. Bohužel doba je taková, že obdobné stáje v ČR nemohou legálně vznikat, protože tu máme vyhlášku č. 208/2004 o minimálních standardech pro ochranu zvířat, která nedává možnost stavět obdobné ekonomické stáje s vysokým welfare. 

Můžete to blíže specifikovat? 

Účelem návštěvy ministra bylo mimo jiné posouzení změny této zastaralé vyhlášky z doby, kdy žádná robotická stáj v Česku nebyla. S VÚŽV Uhříněves a také doc. Illkem jsme provedli odborné posouzení a navrhli změnu vyhlášky tak, aby vyhovovala inovativním způsobům chovu produkčních dojnic v robotických stájích a navíc chovatel nemusel plýtvat investičními zdroji při výstavbě moderních stájí s podobným systémem organizace chovu. Ve své podstatě jde o zrušení požadavku z vyhlášky, že každá dojnice musí mít svou „postel“. Studie prokázala, že tento požadavek administrativy pro vydání stavebního povolení je nesmyslný, neboť prostě nemůže nikdy nastat stav, že by si krávy neměly kam lehnout – některé přijímají krmivo, některé se procházejí a některé jsou v zóně před automaty nebo se právě dojí. Studie doc. Petra Kunce z VÚŽV prokázala, že ve stáji může být o 20 % více dojnic, než je loží a nemá to vliv na welfare zvířat. To by byla velmi významná úspora v realizované investici, kdy jedno ustajovací místo stojí zemědělce kolem 150 tis. Kč!

I proto dodnes zemědělci musí platit daň z úřední zapšklosti, protože dotační metodika Mze ČR naopak striktně požaduje ještě zvýšení lehací kapacity. Je to oslovina, ale byrokrat má vyšší karty. A my jsme takto dotačně trestáni za progresi a inovaci. Ministr po shlédnutí farmy náš argument uznal a slíbil spolupráci na změně vyhlášky.

Takže neustále bojujete za práva chovatelů… 

Na cestě je další úřední sankce. Když jsme vše zprovoznili, provozně ověřili a požádali o proplacení dotace podle projektu, budeme znovu asi potrestáni, protože jsme doplnili inovativní technologii DeLaval o jejich počítačový systém, ale administrativě chybí požadované výběrové řízení. Krácení bude podle úředníka 25 %.  Že je to při doplnění technologie do již funkčního systému nemožné asi nebude argument. 

V době publikace tohoto rozhovoru budete mít zřejmě doinstalovány ještě novější roboty? 

Ano, volně přecházíme do „doby robotické 3 = Porsche“. Tři roboty z pravé strany stáje budou vyměněny za nejnovější dojicí automaty DeLaval VMSTM V300, které budou mít opět mnohé nové funkce a výkonnost. Nové roboty mimo jiné nabízejí o 10 % vyšší výkon v počtu podojení a množství mléka, přesnější a rychlejší nasazování strukových násadců díky nové kameře, lepší očistu struků a další.   Do budoucna se nejvíce se těšíme na provozní zjišťování progesteronu z mléka, což bude poskytovat důležitá data pro management reprodukce. Není již mnoho věcí na robotické farmě, které bychom ještě rádi našim dojnicím dopřáli.

Jak se vyrovnáváte s předpovědí nižší ceny mléka? 

Myslím si, že je právě čas o tom jednat se všemi odpovědnými za chod zemědělství. Když nás nechali bez ochranných prostředků, dezinfekcí a bezkontaktních teploměrů pracovat ve dne v noci s omezeným počtem lidí, bylo by udržení ceny mléka vhodnou podporou výkonným zemědělcům. Pro chovatele mléčného skotu jde o rozhodující příjem. Už i snížení na 8 Kč za litr je cena velmi problematická pro udržení oslabených podniků v rozumném toku financí. Jsme nyní v nákladovém období, kdy investujeme do budoucí úrody, a pokud se dopustí signalizovaný úpadek ceny, tak ani banky nebudou ochotny se na spekulacích mlékáren a obchodních sítí při nezájmu politiků podílet. Je pravdou, že společnost dnešní zemědělce ráda považuje za „vrby“, protože každý zemědělství ze svého úhlu pohledu naprosto přesně rozumí, a proto se musí také „řezat“. Dnes je doba koronavirová a  „pomáhá se průřezem“ celé podnikatelské sféře, tak dozajista by se mělo pomoci i mléčnému sektoru. Nástroje i finance dozajista jsou. Jsem přesvědčen, že je dnes i vhodná doba, kdy velká většina občanů oceňuje naši každodenní práci, a v obchodech je dostatek potravin i když ne vždy českých. 

Co by Vám aktuálně pomohlo? 

Rozhodně jiný přístup politiků, administrativy a nezemědělské veřejnosti k našemu oboru. Naprosto jednoznačně by pomohlo odstranit diskriminační podmínky mezi výkonnými zemědělci všech forem podnikání. Chtěl bych se ještě dočkat, aby i v zemědělství přišla doba, která bude rozlišovat jen dobré a špatné hospodáře bez dnešních ideologických přístupů. Potom i naši mladí z právnických osob, kteří po nás zdědí soukromý zemědělský majetek získaný zákonnou cestou a hospodářským uměním,  se budou ochotni vrátit na venkov a hospodařit. Ale jen a jen podle svého svobodného podnikatelského rozhodnutí.

Zdroj: Již třetí generace robotů v Ostaši (Lukáš Prýmas, Zemědělec 2020)
Ostas_quote.jpg

Každý, kdo navštíví takto organizovanou a řízenou stáj, vnímá především neskutečný klid stáda a minimální přítomnost ošetřovatelů.

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy