Nový systém dojení s detekcí říje a březosti

Společnost DeLaval, která celosvětově zaujímá vedoucí postavení v oblasti dojicích zařízení a řešení pro prvovýrobce mléka, představuje nový koncept v automatickém dojení. Nové zařízení DeLaval VMS™ V310 je postavené na úspěchu VMS™ V300, který byl představen v roce 2018. Funkce DeLaval InControl™, DeLaval PureFlow™ a DeLaval InSight™ jsou standardními prvky v obou systémech, funkce DeLaval RePro™ je standardem exkluzivně ve VMS™ V310.

computer V310.png

Funkce DeLaval RePro™ poskytuje chovatelům na mléčných farmách přesné informace o reprodukčním stavu každé krávy ve stádě. Pomocí vzorkování a analýzy založené na přítomnosti progesteronu lze v reálném čase detekovat říji a březost a zároveň i krávy, které necyklují tak, jak by měly. Tato nová funkce umožňuje chovatelům šetřit čas a náklady při řízení reprodukce a redukovat počet nechtěných jalových dní.

Efektivní a ziskové řízení reprodukce v mléčných stádech vyžaduje zdravé krávy a pozorovací postupy pro detekci krav v říji a krav s reprodukčními problémy. Genetický pokrok v posledních desetiletích napomohl produkci mléka, což mělo za následek, že vysoko užitkové krávy vykazují v kratším období slabší příznaky říje. Manuální detekce říje je časově náročná a v mnoha případech není vůbec zjištěna. Navíc jsou tiché říje na moderních mléčných farmách čím dál častější. Studie (Dobson a kol., 2008) prokazuje, že za posledních 30 – 50 let se procento krav, které vykazuje vrchol říje, snížilo z 80% na 50%, trvání z 15 hod až na 5 hod a procento zabřezlých krav po prvním zapuštění z 70% na 40%. To vede z důvodu prodloužených intervalů otelení a přídavných nákladů na inseminační dávky k ekonomickým ztrátám. Celosvětové výzkumy ukazují na ztrátu 2 až 5 EURO za každý den dobrovolné čekací doby (VWP) navíc. To znamená, že detekce říje a zabřeznutí krav se stává v moderní prvovýrobě mléka velkým úkolem.

Dalším aspektem efektivní a ziskové reprodukce jsou zdravé krávy. Studie v posledním desetiletí ukazují na řadu nemocí na počátku laktace, které ovlivňují parametry reprodukce. Zmíněné nemoci mohou prodloužit dobu do březosti až o 30 dní. Později v laktaci ovlivňuje reprodukci negativně kulhání, kdy dochází k prodloužení doby do březosti až o 40 dní. Je proto důležité všechna tato onemocnění včas detekovat a provést účinná opatření.

RePro se z nejkvalitnějšího systému dojení při současném zajištění welfare zvířat dále stává i nástrojem pro řízení reprodukce. Pro poskytnutí zřetelného obrázku o reprodukčním stavu každého zvířete se ze vzorků mléka automaticky pomocí BioModelů DeLaval DelPro™ analyzují hodnoty progesteronu. Pomocí oznámení v aplikacích DelPro lze automaticky zodpovědět všechny zásadní otázky, které se týkají reprodukce. Vše toto přispívá k lepšímu zdravotnímu stavu krav, ke snížení nákladů na veterináře a k efektivnějšímu zhodnocení nákladů na umělou inseminaci (UI). Zabřezávání krav v jejich optimální době bude mít za následek produktivnější laktace - což znamená více peněz.

DeLaval VMS™ V310 je první systém dojení, který automaticky potvrzuje březí krávy. To může mít za následek zdravější krávy a snížení nákladů na veterinárního lékaře v důsledku toho, že krávy zabřeznou ve správnou dobu a dosáhnou tak produktivnějších laktací. 

„Díky VMS V310 má robot na starosti 90% našich běžných úkolů. Předtím jsme potřebovali ultrazvuk, ale díky funkci Repro ho už téměř nepotřebujeme, protože systém nám říká, jsou-li krávy březí, “říká Christian Legret, majitel DeLaval VMS™ V310, Francie.

Díky dvěma dostupným modelům získáte možnost zvolit si takový systém dobrovolného dojení, který nejlépe odpovídá vašim potřebám a stylu farmaření. Jak VMS™ V300, tak i VMS™ V310 mají základní funkce, které mohou pomoci zajistit, aby vaše krávy byly dojeny na jejich plný potenciál, a VMS™ V310 vám navíc automaticky potvrdí březost.

 

Reproduction_HERO (1400x500).jpg

Díky VMS V310 má robot na starosti 90% našich běžných úkolů. Předtím jsme potřebovali ultrazvuk, ale díky funkci Repro ho už téměř nepotřebujeme, protože systém nám říká, jsou-li krávy březí

Řada DeLaval VMS™

DeLaval VMS™ systém dojení V300

Klíčový nástroj ke zvýšení užitkovosti a dlouhověkosti vašich krav - vše při současném snížení počtu pracovních hodin na litr mléka.

Přečtěte si více

Řada DeLaval VMS™

DeLaval VMS™ V310

Se všemi skvělými funkcemi systému DeLaval VMS™ V300 a schopností provádět automaticky kontrolu březosti a detekci říje během dojení pomocí funkce DeLaval RePro™.

Přečtěte si více

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy