Kterému způsobu dojení dát přednost?

Na volbu daného systému dojení má vliv několik aspektů: cena mléka, celkové náklady vlastníka na systém dojení, náklady na zařízení a automatizaci, náklady na stavbu, náklady na dostupnost kvalifikované pracovní síly, náklady na provoz dojicího systému, celková doba dojení a mytí, provozní výkonnost a dostupnost servisní organizace, potřeba případného rozšíření, podmínky daného místa, vytváření skupin krav, vlivy a trendy spotřebitelů a osobní preference.

clanek2_Ostas2.JPG

Systém VMS na velkých farmách a na rodinných farmách

Dojicí box DeLaval VMS™ V300 slaví prokazatelné úspěchy na menších mléčných farmách, uznání ale získává i na farmách velkých. Řízení těchto systémů je podloženo pečlivým výzkumem. Jako relativně nový způsob dojení krav se tato technologie neustále zdokonaluje. Jak technologie, která je dnes k dispozici, tak i management a příslušenství, které k nim výrobci dodávají, jsou spolehlivější, vstřícnější pro krávy a účinnější než kdykoliv dříve. Díky tomu zajišťuje produktová řada VMS InControl™ skvělé funkce a bezproblémovou uživatelskou zkušenost a udržuje vás připojené k vašemu systému, ať jste fyzicky kdekoliv. Systém InSight™ je kombinací nejmodernější kamery a softwaru, což zajišťuje nejrychlejší a nejplynulejší způsob dojení. PureFlow™ znamená maximální přípravu struku, která je zajištěna zcela samostatným strukovým násadcem.

Na základě zkušeností z českých farem a podniků jsou jednotlivé dojicí boxy schopny podojit 65 až 75 krav několikrát denně, přičemž systémy s více boxy (obvykle 2 až 4 boxy) dojí 60-70 krav na jeden dojicí box. V systémech s jedním dojicím boxem je reálným předpokladem nadojení 2000 l mléka za den od 60-ti krav při jejich denním nádoji cca 33 l, nicméně některé jednotlivé farmy toto překračují až o 30%, což je dáno zejména vysokou užitkovostí jejich krav.

Také zkušenosti z českých provozů dokazují, že samostatně se učící systém šetří spoustu času. “Pohoda a přesnost, jakou se systém DeLaval VMS™ V300 prezentuje, mi mou práci velmi zjednodušuje a hodně mi šetří čas, který nyní mohu použít na ostatní povinnosti, které se týkají zejména řízení“ říká český chovatel a pokračuje ve svém příběhu: „Za prvé, je snadné přidávat nová zvířata do systému robota. Systém vyhledává struky zcela samostatně a já pro toto nemusím dělat vůbec nic. Za druhé, je to technologie InSight™, která je užitečná zejména u krav se struky umístěnými blízko sebe, což bylo dříve někdy docela neřešitelné. Protože se tento systém sám automaticky učí a volí vždy optimální způsob nasazení, nemám dnes ve skutečnosti žádné krávy, které by systém nedokázal obsloužit! Pomocí systému DeLaval VMS™ V300 je absolutně reálné dosáhnout 3000 kg mléka denně."

Ve většině systémů DeLaval VMS™ V300 se uděluje pro krávy na začátku laktace a u vysokoužitkových krav povolení k dojení každých 5 až 6 hodin a každých 8 hodin, pokud očekávaný výnos přesahuje 10 kg a pro méně produkční krávy. Jestliže jsou krávy podle tohoto plánu skutečně dojeny dvakrát denně, má velká odchylka v intervalu dojení u některých krav ve srovnání s produkcí dosaženou pomocí synchronizovaného dojení nižší nádoj mléka. Cílem v systému VMS by mělo být častější dojení a rovnoměrné intervaly dojení. Na základě provozních zkušeností potřebují stáda, která přešla ze synchronizovaného dojení 2x denně do systému VMS, dosáhnout průměrné četnosti minimálně 2,3 až 2,4 dojení na krávu a den, aby dosáhly své předchozí produkce. Protože četnější robotické dojení znamená zároveň rovnoměrnější intervaly dojení, znamená to, že 3,1 až 3,2 dojení na krávu a den se bude téměř shodovat s dojením 3x denně na dojírně v 8-hodinových intervalech. V provozním pokusu (Deming a kol., 2013) se počet krav na dojicí stání pohyboval ve 13-ti stádech od 34 do 71 krav. Vyšší hustota naskladnění byla spojena s menší četností na jednotlivou krávu. Vyšší intenzita naskladnění obvykle vede k nižší produkci na krávu a k většímu počtu krav, které vyžadují přivedení do boxu. Optimální využití robota je funkcí počtu dojených krav, mléčné užitkovosti na krávu, počtu dojení na krávu, rychlosti dojení, odmítnutí, selhání, doby mytí a doby nezbytné na servis.

Protože dojení ve velkých stádech je operací, která by neměla být blokována déle jak 2 hodiny denně, musí být systém dojení spolehlivý; proto je klíčová pravidelná preventivní údržba. Za tímto účelem nabízí společnost DeLaval program InService All Inclusive™, který zabraňuje vzniku nenadálých poruch, a tím je ekonomicky vždy výhodnější než neočekávané opravy zařízení. Klíčové komponenty kompletního systému by měly být dostupné jako náhradní zásoby, které jsou uskladněny buď přímo na farmě nebo u prodejce zařízení, pokud sídlí v akceptovatelném dosahu.

Zemědělské družstvo OSTAŠ,  6x VMS dojicích robotů
Zemědělské družstvo OSTAŠ, 6x VMS dojicích robotů

Aspekt budoucnosti

Do budoucna je pravděpodobné, že náklady na pracovní sílu se budou zvyšovat rychleji jak náklady na technologii, což je důvod, proč se bude technologie VMS čím dál více prosazovat. Vzhledem k tomu, že velká stáda získávají se systémem stále více zkušeností, budou se i nadále vyvíjet protokoly řízení, které se zabývají výzvami, jak řešit manipulaci se zvířaty, a které podporují častější dobrovolné dojení. Protože je také vnímáno, že VMS V300 nabízí pro krávy příznivější prostředí, bude i rostoucí zájem veřejnosti o to, jak jsou dojnice chovány a ustájeny, další pobídkou a argumentem pro přijetí systému VMS.

A též další technický vývoj bezpochyby nabídne nové varianty robotického dojení. U velkých stád a stád v pastevních areálech je výhodné zkrátit pěší vzdálenosti a čas potřebný k přesunu do a z dojicího systému. Ve vývoji jsou již mobilní robotické systémy, které budou dojit krávy přímo na pastvě.
Také u krav ve vazném ustájení jsou možností robotické systémy, které dojí krávu přímo u krmné zábrany. Rychlý vývoj technologie na bázi senzorů InControl™ a robotických systémů pro krmení, podestýlku a vyhrnování výkalů bezpochyby povede k více počítačem řízeným precizním aplikacím až na úrovni jednotlivých krav v různých řídících činnostech s potenciálem dalšího snížení potřeby pracovní síly a zvýšení produktivity a zlepšení zdravotního stavu zvířat. Robotické dojení stejně jako tyto další technologie automatizace budou hrát bezpochyby důležitou roli v budoucím rozvoji prvovýroby mléka na velkých i rodinných farmách. Kromě toho pomocí dvou dostupným modelů získáte možnost zvolit si takový systém dobrovolného dojení, který nejlépe odpovídá vašim potřebám a vašemu stylu hospodaření. Jak systém VMS V300, tak i VMS V310 mají základní funkce, které mohou pomoci zajistit, aby vaše krávy byly dojeny na jejich plný potenciál. VMS V310 vám navíc automaticky potvrdí březost.

Řada DeLaval VMS™

DeLaval VMS™ systém dojení V300

Klíčový nástroj ke zvýšení užitkovosti a dlouhověkosti vašich krav - vše při současném snížení počtu pracovních hodin na litr mléka.

Přečtěte si více

Řada DeLaval VMS™

DeLaval VMS™ V310

Se všemi skvělými funkcemi systému DeLaval VMS™ V300 a schopností provádět automaticky kontrolu březosti a detekci říje během dojení pomocí funkce DeLaval RePro™.

Přečtěte si více

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy