Buďte vždy připraveni na dojení!

Nejde jen o čištění

Společnost DeLaval mycí detergenty nejen že prodává, ale také je vyvíjí a vyrábí. Děláme vše, co prvovýroba mléka obnáší. Již 135 let jsme v popředí celého mlékařského průmyslu, který zahrnuje vývoj, výrobu, instalaci a provoz dojicích systémů. To je důvod, proč také vyvíjíme a vyrábíme takové komponenty, jako jsou např. strukové návlečky, oleje a detergenty, u kterých máme jistotu, že v našich systémech bezchybně fungují a že zajišťují konečný výsledek, který od nás očekáváte a který my po našich systémech požadujeme. Konečným důsledkem je, že vyrábíme detergenty, které jsou předurčeny pro zajištění nejvyšší kvality mléka. To znamená, že spíše než o pouhé umytí se jedná o to, že víte, že ve spolupráci s DeLaval je váš dojicí systém k dojení mléka dokonale připraven.

Cid SuperClean.jpg

Zdá se, že většina standardních detergentů pro dojicí zařízení odvádí dostatečně dobrou práci. Nicméně, po spotřebě jednoho až dvou kanistrů, mohou být usazování mléčných zbytků nebo vytvoření biofilmu znatelné. Avšak  detergenty DeLaval jsou speciálně vyvíjeny pro mytí instalací společnosti DeLaval. A jejich účinek je umocněn i prostřednictvím servisních techniků, kteří zařízení servisují a jeho funkci optimálně vylaďují. Farmáři si jsou dobře vědomi toho, že vyšší hladiny bakterií vedou k nižším výkupním cenám za mléko. Při dnešním zvyšujícím se tlaku na snižování marží může nižší nákupní cena plánovaný zisk zcela znehodnotit.

A jestliže nebyla instalace řádně umytá, chovatelé si toho nebudou pravděpodobně schopni ani všimnout. Je to z toho důvodu, že stopy minerálních látek, tuku a bílkovin se usazují na místech, které vidět ani nemůžete. Následkem bude zvýšený počet mikroorganismů v mléce, které vám mlékárna odvezla. Protože zpracovatel provádí pravidelné vzorkování mléka, může být první, který bude vědět, že máte problém.

Obtížné určit příčinu problému

Najít příčinu problému není tak či onak jednoduché. Může se jednat o problémy z důvodu špatného zdravotního stavu mléčné žlázy, stárnutí strukových návleček, neefektivně fungujících chladicích tanků,  nebo kvůli tomu, že nebyla instalace řádně umyta. My v DeLaval ale naše technologie dokonale známe zevnitř i z venku a víme, že naše detergenty fungují na 100%. To znamená, že zde neděláme žádné kompromisy a dokážeme zajistit dobré a účinné mytí, aniž by došlo k poškození jakékoliv části zařízení. Například provádíme srovnávací testy, abychom se ujistili, že tu nejsou žádné chemikálie, které by negativně působily na pryžové části, jako jsou různá těsnění, návlečky nebo hadice. Potom je podrobujeme zátěžovým testům.

Jemná rovnováha - účinné, přesto šetrné

Konkurenční detergenty mohou dobře odvádět svoji práci. Ale protože jsme nebyli zapojeni do vývoje jejich složení, nemůžeme si být jisti, zda jsou buď dostatečně účinné anebo dostatečně šetrné, aniž by mohly cokoliv poškodit. Jedná se o správnou rovnováhu.

Konzistentní - od jednotlivých složek ke konečnému produktu

Všechny detergenty jsou ve společnosti DeLaval vyráběny od samého začátku a s plnou kontrolou všech složek. Nejen že přesně víme, co se v našich výrobcích nachází, ale díky pedantské kontrole kvality konečného výrobku dosahujeme rok co rok extrémní shodnosti jednotlivých šarží. Kontrolujeme veškeré surové komponenty, které se do výrobního závodu dostanou. Analyzujeme je a ujišťujeme se, zda odpovídají našim kvalitativním požadavkům. A nakonec po jejich smíchání kontrolujeme složení, abychom se ujistili, že odpovídá námi zadané specifikaci.

Řešení problémů při mytí

Účinného mytí je dosaženo při splnění čtyř faktorů: teploty vody, doby mytí, mechanického a chemického působení (působení detergentu). Efektivního mytí lze dosáhnout pouze tehdy, jestliže je nalezena správná rovnováha mezi těmito čtyřmi parametry. Například k mechanickému působení přispívá určité množství vody, ale do potrubí potřebujete přidat také určité množství vzduchu. Máte-li příliš mnoho vody, žádného mechanického účinku nedosáhnete. A máte-li jí málo, nedostane se ke všem povrchům. Získat správnou rovnováhu vyžaduje určité znalosti. Pouhý prodejce detergentů nebude možná všem těmto faktorům rozumět, ale naši technici dojicí zařízení dokonale znají. Vědí, kde případné usazeniny hledat. A co s nimi provést. 

Společnost DeLaval vám bude pomocí správného nastavení a dávkování nápomocna v zajištění optimální rovnováhy všech faktorů mytí, což vám zajistí vaši dokonalou připravenost k dojení.

 

Spotřební zboží

SuperClean

Složení přípravku SuperClean je úspěšně používáno po mnoho let a je prověřeno na kompatibilitu se zařízením DeLaval. Jedná se o mycí přípravek na bázi chloru pro dojicí a chladicí zařízení, který odstraňuje mléčný tuk a bílkoviny. Efektivní postup při mytí přispívá k dosažení špičkové kvality mléka a snižuje riziko pomnožení bakterií v dojicím zařízení.

Přečtěte si více

Spotřební zboží

Fresh 25

Bezfosfátový chlórový alkalický detergent. Jedná se o ideální přípravek pro mytí dojicích zařízení a chladicích tanků, kdy je vzácná horká voda (> 60°C) nebo kdy je mycí voda o teplotě mezi 25°C a 40°C. Přípravek Fresh 25 by se neměl používat při teplotě nižší jak 25°C. Doporučené dávkování: 50 až 80 ml na 10 litrů vody.

Přečtěte si více

Spotřební zboží

Cid

Cid, jehož složení je úspěšně používané po mnoho let a testované na kompatibilitu se zařízením DeLaval, je tekutý kyselý detergent pro odstraňování vodního kamene z dojicího zařízení. Jedná se o ideální přípravek pro postupy střídavého mytí. Cid je bezpečný a spolehlivý kyselý detergent, který zajišťuje efektivní vynaložení vašich prostředků. Efektivní postup při mytí přispívá k dosažení špičkové kvality mléka a snižuje riziko pomnožení bakterií v dojicím zařízení.

Přečtěte si více

Spotřební zboží

Extra

Extra je velmi účinný biocidní roztok vyrobený a testovaný společností Delaval. Jedná se o jedinečnou směs hydroxidu draselného a sodného, což má za následek stabilní a účinné, ale přesto šetrné působení. Efektivně čistí a dezinfikuje zařízení, snižuje riziko pomnožení bakterií a přispívá k prvotřídní kvalitě mléka

Přečtěte si více

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy