DeLaval VMS řešení pro velké farmy

DeLaval VMS robotické dojení je ideální volbou pro malé rodinné farmy s velikostí stáda od 50 do 150 dojnic. Zde velmi dobře funguje polo-řízený nebo i volný pohyb krav. Není zde takový tlak na intenzivní chov a je na chovateli, zda upřednostní nižší mléčnou produkci, která zajišťuje menší časovou náročnost i menší ekonomický tlak na provoz mléčné farmy.

Cow walking into VMS_cut.jpg

Technologie dojení VMS však nabízí využití i pro střední a velké mléčné farmy. Systém je koncipován jako stavebnicový, tudíž lze v rámci jedné farmy provozovat až desítky dojicích robotů při zachování vysoké kvality welfare pro dojnice i nejvyšší kvality získávaného mléka. Největší farmy provozující dojicí roboty DeLaval VMS ve světě čítají až 64 dojicích stanic v rámci jedné farmy, například v Chile nebo v Rusku. Velké farmy s osmi a více roboty VMS najdeme ve světě i po celé Evropě: ve Francii, Holandsku, Německu, Maďarsku i v Česku.

DeLaval svým moderním technologickým řešením pro velké farmy přináší nesporné ekonomické výhody - snížení intenzity práce a její zefektivnění, snížení energetických nákladů na chlazení a skladování mléka, možnost snadného rozšíření farmy. Propojením jednotlivých systémů DeLaval (dojení, krmení, chlazení mléka, manipulace s hnojem atd.) lze vytvořit maximálně automatizované prostředí

Výhody DeLaval VMS pro velké farmy:

• Zaměstnanci – snažší práce, specializace
• Optimalizované dojení – to nejlepší pro dojnice
• Životní úroveň – spokojení zaměstnanci
• Flexibilita pro rozšíření farmy
• Budoucnost – moderní technologie
• Lepší kontrola – kvalita, rentabilita

Skupiny dojnic a pohyb krav ve stáji

Velmi rozšířeným řešením jsou stáje s osmi VMS roboty. Většinou se jedná o 4 samostatné skupiny dojnic, každá skupina má k dispozici dvě dojicí stanice. V závislosti na užitkovosti stáda pak může každá skupina čítat až 140 dojnic. Možnosti stavebního řešení jsou různá a snadno se přizpůsobí potřebám konkrétní farmy. U takto velkých farem je již velmi praktické použití řízeného pohybu krav, kdy jsou součástí systému DeLaval VMS chytré selekční branky. Díky nim je stáj rozdělena na prostor s postýlkami, kde dojnice odpočívají, prostor pro krmení a prostor s dojícími roboty. Každá dojnice několikrát denně (10-15x) prochází chytrou selekční brankou, která dokáže, na základě identifikace dané dojnice a jejího statusu povolení dojení, dojnici nasměrovat do požadovaného prostoru – k robotům na dojení nebo do krmiště, pokud ještě pro danou dojnici nenastal čas k dojení. Volný pohyb krav na velkých farmách je možný, ovšem tento systém vyžaduje přísná pravidla výživy. To při velkém počtu zvířat v jedné stáji může znamenat jistá rizika. Řízený pohyb krav zvířata nijak neomezuje, pouze využívá aktuální data o každé dojnici v reálném čase a směruje zvíře pomocí branky tam, kam je v danou chvíli potřeba. Navíc, řízený pohyb krav není tak citlivý na systém krmení, tedy poměr krmiva podávaného v objemu a koncentrátu v dojicích robotech VMS. Jak již bylo zmíněno, systém dojicích robotů VMS umožňuje instalaci od jedné do 64 dojicích stanic v rámci jedné farmy. Při velkých instalacích se také dobře osvědčuje samostatná skupina pro dojnice po otelení. V této skupině, která ideálně navazuje přímo na porodní kotce, jsou dojnice v menším počtu a mají tak prostor v klidu navyknout na dojení robotem. Zároveň menší skupina nabízí mnohem lepší individuální kontrolu v kritickém poporodním období. 

Krmení je základem úspěchu

Systém krmení je základním kamenem úspěšné robotizované farmy. Výhoda individuálního dávkování přesného množství koncentrovaného krmiva na základě aktuální užitkovosti každé dojnice je zcela nepochybně zásadním ekonomickým ukazatelem. Při vysoké užitkovosti, kdy množství koncentrátu distribuované v robotu přesahuje 9 kg/den, lze do stáje přidat samostatnou krmnou stanici, která dokáže dojnicím s nejvyšší užitkovostí dávkovat další koncentrované krmivo během celého dne. 

Při plánování velké robotizované VMS farmy je třeba zohlednit plemeno krav, plánovanou mléčnou užitkovost, systém chovu, management stáda, systém krmení i potřebu a možnosti lidských zdrojů.

DeLaval nabízí komplexní řešení vybavení stáje včetně nejmodernějšího vybavení pro získávání a skladování mléka. Od malých rodinných farem až po velké farmy. Díky technologii DeLaval VMS máte informace o každé dojnici každý den.

 

Řada DeLaval VMS™

DeLaval VMS™ systém dojení V300

Klíčový nástroj ke zvýšení užitkovosti a dlouhověkosti vašich krav - vše při současném snížení počtu pracovních hodin na litr mléka.

Přečtěte si více

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy