Péče o paznehty pomocí řešení od společnosti DeLaval - máme rádi paznehty!

Existuje několik příčin kulhání krav, včetně nedostatků v krmení, špatných hygienických podmínek, nepravidelného ošetřování paznehtů, problémů s dimenzováním stáje, tvrdých průchozích ploch a nedostatku pravidelného koupání končetin. Kulhání snižuje produkci mléka a kráva se také stává vnímavější na mastitidu.

Kulhání také vede k předčasné brakaci, což má samozřejmě negativní vliv na plodnost a stejně tak na zvýšené náklady na léčbu. Náklady a ztráta na mléčné užitkovosti z důvodu kulhání se odhaduje přibližně na 100-200 EURO (zdroj: www.milkproduction.com). Při srovnání těchto zvýšených nákladů se skutečností, že je tímto problémem ovlivněno téměř 20% stáda, je snadné rozpoznat, že prevence je důležitější a lepší než vlastní léčba.

Paznehty krav mohou těžko zůstat zdravé jen tak samy o sobě. Každý chovatel musí udržení dobrého zdravotního stavu paznehtů věnovat určitý čas. Dobrý chovatel toto zahrne do svého denního programu a problémům se snaží předcházet, místo aby neustále jen léčil kulhající krávy. Rostoucí náklady a snižující se ziskové marže nevyhnutelně vytvářejí na prvovýrobce mléka velký tlak. Jednou z reakcí je rozšíření stáda, což však může způsobit tlak na stávající zařízení i na krávy, kdy je častým důsledkem právě zvýšená četnost výskytu kulhání.

Povrchy podlah a průchozích chodeb

Pohyb je pro všechny krávy důležitý. V pastevních systémech mohou krávy překonávat dlouhou vzdálenost do dojírny, a tak se udržují v přiměřené kondici. Ačkoliv toto je v systémech s volným ustájením omezeno, stále je zde značná část pohybu spojená se sociálními a jinými aktivitami.

Kvalita nebo stav podlahy v systémech ustájení skotu je důležitým faktorem prostředí a významně ovlivňuje užitkovost zvířat. Špatná kvalita podlahy vede k nárůstu poranění končetin a paznehtů a k vyššímu výskytu vředů na patce a v mezipaznehtním prostoru. Důvodem je tlak při chůzi nebo vyhýbání se konfliktním situacím, což často zhoršuje abrazivní povaha betonu, který se v chodbách často používá. Ideální podlaha je čistá a pohodlná pro chůzi krav, je rovná a neklouže a neobrušuje příliš rohovinu paznehtů. Podlahy nesmí být příliš složité na výstavbu, musí být odolné, snadno čistitelné a udržované v dobrém stavu. Beton je již mnoho let nejběžnějším materiálem pro podlahy v uzavřených systémech pro zvířata, ale není k nim příliš šetrný, protože zvyšuje fyzikální účinky zatížení končetin. Nepoddajný charakter podlahy dráždí rohovinu a zvyšuje průtok krve, což způsobuje zrychlený růst rohoviny. Alternativou může být měkčí a pružnější materiál, jako je pryž, kterou lze položit na beton, takže povrch je pro paznehty méně abrazivní a umožňuje větší tření. Podlaha je méně kluzká a více odpružená, takže paznehty se mohou zabořit do povrchu. Je doloženo, že pryž umožňuje kravám delší krok a nižší frekvenci kroků a že ve srovnání s betonem nebo asfaltem snižuje riziko uklouznutí. Méně kluzký povrch snižuje výskyt poranění a také se zvyšuje mobilita za účelem příjmu krmiva, vody a odpočinku.

DeLaval pryžová krytina R18P je vysoce kvalitní a odolný pryžový povrch. Je vhodná pro různě široké chodby, čekárny a dojírny různých velikostí a rozměrů. Horní strana má protiskluzovou úpravu a na spodní straně jsou 4 mm hluboké drážky pro odtok tekutin. Instalace je jednoduchá, jednotlivé díly se spojují pomocí zámků jako u skládačky puzzle. Krytina DeLaval R18P nevyžaduje žádnou speciální údržbu a běžně se omývá pomocí jakéhokoliv vysokotlakého čističe.

Krytina DeLaval R18P usnadňuje vstup krav do dojírny a urychluje tak proces dojení. Instalací pryžového povrchu se výrazně zvýší pohodlí zvířat a zamezí se riziku uklouznutí. Je to vynikající řešení pro krávy, které zlepšuje pohyb zvířat, detekci říje, zdraví, příjem krmiva a celkovou užitkovost krav. 

Použití pryžového povrchu také prodlužuje životnost betonového podkladu. DeLaval pryžový povrch R18P je také kompatibilní při použití společně se shrnovacími lopatami. Díky všem těmto vlastnostem se investice do DeLaval pryžové krytiny R18P zaručeně a v relativně krátké době vrátí. DeLaval pryžová matrace R18P byla podrobena testu DLG Focus.

Koupel paznehtů 

K dispozici jsou různé nástroje managementu stáda, které pomáhají snižovat výskyt kulhání a ztráty z toho plynoucí. Infekční laminitidy je však obzvláště obtížné potlačit. Prevence infekčních laminitid je mnohem lepší, levnější a úspěšnější než jejich vlastní léčba. Pro tlumení a prevenci před infekčním onemocněním paznehtů se doporučuje koupel končetin. V ohniscích nákazy je nutné provádět koupel končetin, aby se zabránilo chronické infekci zvířat. Koupel končetin by se však vždy měla používat pravidelně, a to jako opatření ke tlumení infekčního onemocnění paznehtů, nikoliv k jejich léčbě, stejně jako se denně používá dezinfekce struků za účelem tlumení mastitidy. Koupel paznehtů nenahrazuje řádnou hygienu, ale pomáhá kontrolovat faktory prostředí, které péči o paznehty negativně ovlivňují. 

Koupel končetin se nejčastěji používá jako prevence při tlumení onemocnění dermatitis digitalis (DD). Pro účinnou prevenci onemocnění paznehtů a zároveň z důvodu omezení negativního dopadu na životní prostředí se obecně doporučují biologicky odbouratelné roztoky pro péči o paznehty. Přípravek na koupel paznehtů DeLaval 4Hooves obsahuje kyselinu chlorovodíkovou, aby se zvýšila dezinfekční účinnost alkyl dimethyl benzyl amonia chloridu při styku s velkým množstvím výkalů. Výkaly jsou bohaté na celulózu z krmiva, která obsahuje mnoho negativně nabitých částic. K těmto částicím lze připojit pozitivní náboj, jako jsou náboje, které se nacházejí právě v alkyl dimethyl benzyl amoniu chloridu. Jakmile výkaly vyvážou částice alkyl dimethyl benzyl amonia chloridu, nejsou již schopné mít mikrobiální aktivitu, a proto nemají žádný účinek. Velké množství pozitivních protonů získaných přidáním kyseliny chlorovodíkové soutěží s částicemi alkyl dimethyl benzyl amonia chloridu o negativní náboje. Když jsou negativně nabité částice výkalů vázány pozitivními protony kyseliny, nemohou se částice alkyl dimethyl benzyl amonia chloridu na ně již vázat, takže zůstávají v roztoku a plní zamýšlenou funkci, což dále zvyšuje účinnost aktivní složky.

Přípravek DeLaval EasyStride je koncentrovaný dezinfekční prostředek na paznehty, který neobsahuje antibiotika, quat sloučeniny, formaldehyd, síran měďnatý ani těžké kovy. Do obsahu výkalů až 10% roztok stále dezinfikuje, např. účinně ničí bakterie Treponema Denticola. Při kontaminaci výkaly nad 10% se barva roztoku změní z modré barvy na zelenou. Přípravek je registrován jako biocidní. Vyznačuje se bezpečným použitím pro lidi, zvířata i z hlediska životního prostředí Pokusy prováděné v Holandsku a USA prokázaly, že jeho 2% roztok byl účinnější než formaldehyd nebo síran měďnatý (5%) a vynikající výsledky byly také získány na farmách s výskytem tzv. onemocnění Mortellaro.

 

 

 

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy