Postupy při přípravě vemene před dojením

Rutinní postup při přípravě vemene před dojením by měl zajistit stimulaci vemene ke spuštění mléka a minimalizaci rizik kontaminace mléka bakteriemi a nečistotami. Současně musí být příprava vemene účelná a pracovně nenáročná. Pracovní postup při dojení by měl být standardizovaný, aby se každá kráva při každém dojení dojila stejným způsobem bez ohledu na fázi laktace nebo na osobu, která dojení provádí. Každá farma je jiná. Proto neexistuje žádný jednotný postup při přípravě, který by vyhovoval všem mléčným farmám. I když se může konkrétní postup lišit tak, aby se přizpůsobil rozdílným podmínkám na jednotlivých farmách, konečný cíl zůstává vždy stejný. V případě potřeby lze s příslušnou úpravou začlenit následující koncepce.

Význam přípravy vemene před dojením

1. Stimulace spuštění mléka - zvyšuje nádoj mléka, zkracuje dobu dojení: Postup při přípravě vemene před dojením by měl zajistit odpovídající masáž struku, aby došlo ke stimulaci spuštění mléka. Rozsah stimulace požadovaný pro efektivní spuštění mléka je ovlivněn plemenem, fází laktace a úrovní užitkovosti. Současné vysokoprodukční holštýnské dojnice vyžadují ke spuštění mléka relativně malou stimulaci. Strukové násadce by se měly nasadit co nejdříve po spuštění mléka, kdy jsou struky plné. Někdy je některé dojiče obtížné přesvědčit, že dostatečný čas na přípravu před dojením tak, aby bylo zajištěno dostatečné mytí struků a stimulace spuštění mléka, celkovou dobu dojení významně neprodlouží.

2. Zdraví vemene - omezení četnosti výskytu mastitid: Řádné mytí struku a/nebo dezinfekce snižuje celkový počet mikroorganismů na povrchu struku a tím snižuje riziko intramamárních infekcí způsobených bakteriemi z prostředí.

3. Kvalita mléka— omezení kontaminace mléka a snížení celkového počtu mikroorganismů (CPM): Účinná hygiena vemene je nezbytným předpokladem ke snížení počtu bakterií na kůži struku. Špatně umyté struky patří mezi ty zdroje bakterií z prostředí, které mohou kontaminovat mléko. Řádná příprava vemene před dojením je proto pro udržení nejvyšší kvality mléka velice důležitá.

Příprava vemene při dojení

1. Stimulace a čas - řádná stimulace struku je pro efektivní dojení rozhodující. Aktuální studie prokazují, že méně jak 10 sekund není adekvátní podnět pro konzistentní spuštění mléka u všech krav. Manuální stimulace po dobu 10-ti sekund poskytne dostatečný podnět pro spuštění mléka u krav plemene americký holštýn v rané fázi laktace. Nicméně to nemusí být dostatečné pro americký holštýn v pozdní fázi laktace, evropský fríský skot nebo plemeno Jersey. Manuální stimulace (mytí, osušení, odstřik mléka) po dobu 10-20 sekund je konzistentně adekvátní pro většinu plemen bez ohledu na fázi laktace a užitkovost. Dojicí jednotka by se měla nasazovat co nejdříve po spuštění mléka, kdy jsou struky plné. Uplynulý čas od zahájení stimulace po nasazení dojicí jednotky je rozhodujícím faktorem pro celkovou účinnost dojení, a měl by být přibližně 60 sekund od prvního dotyku.

2. Mytí struku - pravděpodobně nejdůležitějším aspektem hygieny vemene před dojením je dosažení čistého, suchého struku a vemene v době nasazování dojicí soupravy. Výsledky několika studií ukázaly, že pokud zůstane vemeno během procesu dojení mokré, může se voda obsahující bakterie dostat do strukových násadců a dále až do dodávky mléka. Tyto bakterie mohou přispívat ke zvýšené četnosti výskytu mastitid a k nárůstu celkového počtu mikroorganismů (CPM). Z tohoto důvodu by měla být voda používaná k mytí struků co možná nejvíce omezená. K přípravě vemene před dojením jsou k dispozici různé produkty. Po mytí vemene nebo po použití mycího přípravku na struky by se měly struky před nasazením dojicí jednotky řádně vysušit. Účelem provádění hygieny před dojením je připravit struky tak, aby byly před dojením co možná nejčistší a nejsušší, aby se maximálně omezila kontaminace mléka.

3. Odstřik - kontrolní odstřik je příkladem výrazného stimulu ke spuštění mléka. Odstřik představuje manuální odstříkání prvních střiků mléka z každé jednotlivé čtvrti. Odstřik se doporučuje z důvodu vizuální kontroly mléka na klinickou mastitidu a z důvodu zajištění stimulace před dojením. Vizuální kontrola mléka před nasazením dojicí soupravy je nezbytným předpokladem pro zajištění, aby bylo veškeré abnormální mléko vyřazeno z dodávky do lidského potravního řetězce, a měla by se stát standardním úkonem na všech farmách. Mléko ze strukové části vemene obsahuje nejvyšší koncentraci bakterií. Odstříkáním prvních odstřiků mléka se prokázalo průkazné snížení (2,5 krát) rizika kontaminace mléka monocytogenními lysteriemi. Řádný a efektivní odstřik znamenají 2-3 střiky mléka z každé čtvrti, což je dostačující i pro zajištění optimálního spuštění mléka.

4. Standardizace—krávy mají rády pravidelnou rutinu. Krávy produkují nejvíce, když se veškeré krmení, dojení nebo jakýkoliv jiný zootechnický postup provádí vždy stejným způsobem. Pracovní postup při dojení by se měl vytvářet tak, aby se každá kráva při každém dojení dojila stejným způsobem bez ohledu na fázi laktace nebo osobu, která dojení provádí. 

Každá farma je jiná. Proto neexistuje žádný jednotný postup při přípravě vemene, který by vyhovoval všem mléčným farmám. Přesně zvolená technika rutinního postupu bude záviset na místních podmínkách prostředí, na uspořádání dojírny nebo stáje a na osobních preferencích. Ať už se používá jakýkoliv postup, společnost DeLaval nabízí celou řadu produktů, které pomáhají při účinné a efektivní přípravě vemene před dojením: mycí přípravky na vemena, pěnové mycí přípravky, suché a vlhčené ubrousky nebo textilní utěrky.

 

Zdravotní stav vemene a hygiena

Zdravotní stav vemene a jeho hygiena

Přečtěte si více

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy