Pravidelná výměna návleček se vyplatí!

Výzkum prokázal, že pravidelná výměna návleček může zvýšit zisk farmářům. Pravidelná výměna vede k lepšímu zdraví vemene dojnic, efektivnějšímu dojení a zároveň lepší kvalitě mléka.

Clover liner - 6628-Edit.jpg

Pravidelná výměna gumových součástek je nejjednodušší způsob, jak dosáhnout dobré ekonomiky v produkci mléka.

Všechny pryžové materiály, návlečky a hadice časem stárnou, opotřebovávají se, bobtnají, tvrdnou a praskají. Každá tato změna ovlivňuje výkon návlečky, snižuje kvalitu mléka, ovlivňuje zdraví vemene pokud nejsou měněny včas. Nezávislý výzkum prokázal, že pokud jsou návlečky měněny v pravidlených intervalech, tak lze dosáhnout vyšší dojivosti. U DeLaval produktů se doporučuje výměna návleček po 2500 dojení nebo po 180 dnech v závislosti co nastane dřív. U mléčných hadic a krátkých pulzačních hadic doporučujeme výměnu jednou za rok a u ostatních hadic každý druhý rok. Je důležité řídit se doporučením a provádět pravidelnou výměnu. Vzhledem k tomu, že není možné odhadnout na první pohled, kdy by měli být návlečky vyměněny je pravidelná  periodická výměna v souladu s doporučením jedinou praktickou alternativu.

Dojnice by se měly při dojení cítit, jako když krmí svoje telátka.

Naši vědci zkoumali, jak různá kvalita návleček může ovlivnit dojení, kvalitu mléka a zdravotní stav vemene. Cílem jejich práce byla optimalizace materialů, výkonu návleček, úprava designu a tím poskytnout farmářům možnost zvýšit ekonomický benefit jejich práce. Tento vývoj práce  nám umožnil poskytnout zákazníkům širokou škálu návleček vyhovující různým dojnicím. Výzkum nám též poskytl znalosti o tom, jak se návlečky opotřebovávají a jak tato skutečnost může ovlivnit dojení. DeLaval návlečky jsou pružné, flexibilní a jejich elasticida zabezpečuje dobrou masáž struků, což stimuluje dojinice a zvyšuje dojivost.  Návlečka časem nabobtná a tvrdne. Dokonce i malé neviditelné změny ve tvaru návlečky mají vliv na flexibilitu a můžou způsobit významné zhoršení zdraví dojnic.

Co se může stát pokud návlečky nebudete pravidelně měnit?

Návlečka je pouze spojovacím bodem mezi zvířetem a dojícím strojem. Tato skutečnost dává mimořádnou důležitost na kvalitu návlečky při produkci mléka a časem se na ní objeví malé mikroskopické trhlinky. Tyto drobné trhlinky však mají za následek to, že:

• Bakterie může přežít i přes důkladné čištění i dezinfekci

• Je zde zvýšené riziko většího počtu bakterií

• Vice bakterií může být přeneseno z dojinice na dojnici

Důkladná hygiene  je základním předpokladem pro kvalitní mléko

Mnoho studií prokázalo, že množství bakterií v mléčných nádrží se výrazně zvýší pokud návlečky a hadice nejsou měněny v pravidelných intervalech. Je to proto, že časem pryžový materiál stárne a objevují se něm drobné prasklinky. Povrch se stává hrubším a tím je přístupnější bakteriím. Stará návlečka může snadněji předat bakterii z infikované krávy celému stádu. Nejlepší cesta, jak limitovat šíření bakterie je pravidelná výměna návleček a hadic v doporučených intervalech. Tím se docílí lepší hygieny a sníží se množství bakterií, které přežijou důkladnou dezinfekci a čištění.

Řádná masáž struků je klíčovým faktorem k vyšší produkci mléka

Po nějakém čase návlečka působením tuků z mléka, vody a detergentu nabobtná. Delší používání zároveň ovlivňuje i její elasticidu. Úkolem návlečky je optimální masáž struků, která stimuluje dojnici k větší dojivosti . Návlečky v dobré kondici zabezpečí dobrou stimulaci vedoucí k rychlejšímu a efektivnějšímu dojení. Použitím starších a nevhodných návleček se nedocílí potřebná masáž což vede k menší produkci mléka a může vést až k celkovému snížení dojivosti vlivem infekce.

Stav mléčných hadic je důležitý pro produktivitu

V mlékárenském průmyslu není možné použít jakoukoliv hadici, aby fungovala tak jak má. Kromě toho, že musí být odolná detergentům a odolná vůči ostatnímu prostředí ve stáji, musí být měkká, poddajná, ale zároveň pevná a pružná. A v neposlední řadě musí být vyrobena z materiálu vhodného pro styk s potravinami. DeLaval má ve svém sortimentu celou řadu schválených hadic,  které jsou vyrobeny s použitím pečlivě vyvinutých a optimalizovaných materiálů. 

Stejně jako u ostatních materialů, tak i u návleček doba použití hraje velkou roli v jejím výkonu. To znamená, že je důležité vyměňovat hadice ještě před tím, než ztratí elasticidu a před tím, než bakterie a nánosy ovlivní kvalitu mléka.

Pravidelná výměna návleček a hadic zvyšuje ziskovost a snižuje náklady

Nové návlečky a pulzační hadice jsou žádoucí pro optimální masáž struků. Příjemná masáž struků je klíčem ke zdraví vemene, zkracuje dobu dojení, zvyšuje produkci mléka a zlepšuje kvalitu. Pravidelnou výměnou všech návleček a hadic v doporučených intervalech zajistíte lepší produktivitu, ale i návratnost investice. Nejednodušší způsob, jak zaručit kvalitu mléka a zlepšit ziskovost vašeho podnikání je používání gumových součástek v dobré kondici.

Proto Vás žádáme, aby jste věnovali pozornost návlečkám při čištění. Používejte pouze schválené a registrované detergenty a zachovejte doporučené dávkování. V případě jakýchkoliv otázek se obraťe na některého z našich servisních techniků, či dealerů. Nevhodný detergent může snížit životnost návlečky. Pro ruční čištění použijte vždy kartáče s kulatými štětinami.

V případě, že používáte kopie návleček, problémy mohou nastat ihned. A to zdůvodu, že kopie návleček se mohou lišit kvalitou materiálu, tvarem, velikostí od originálu. Pokud použijete originální DeLaval návlečky a budete je vyměňovat v pravidelných intervalech získáte zdravější stádo a lepší kvalitu mléka.

 

20160512_Delaval_Spengummi88902_OK.jpg

Používejte originály a vyměňujte je pravidelně!

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy