Účinná dezinfekce vemene

Mastitida je na mléčných farmách nejnákladnějším onemocněním. Negativně ovlivňuje kvalitu i kvantitu nadojeného mléka a také pohodu krav. Ve vážných případech to může vést až k brakaci zvířete. Mnoho lidí stále podceňuje vliv mastitidy na celkové náklady, který může být velmi významný. Namátkou jen několik položek na straně zvýšených nákladů: odpadní mléko, menší množství nadojeného mléka, náklady na léčbu, léčiva, krmení nemocných zvířat, ztráta genetického potenciálu atd...

Jako u každé nemoci je prevence vždy levnější jak léčba. Prevence při tlumení mastitid vyžaduje neustálou pozornost, kontrolu a ochranu. To zahrnuje pochopení vývoje mastitidy a vytváření programu prevence, který splňuje vaše požadavky a potřeby stáda. Společnost DeLaval má všechny nástroje a řešení, která k vytvoření účinného komplexního programu potřebujete.

Primární příčinou mastitidy je nejčastěji bakteriální infekce. Méně častěji způsobuje infekci mykoplazma nebo jiný patogen, např. řasa (Prototheca). Z vnějšího prostředí krav se dostávají patogeny do mléčné žlázy přes strukový kanálek a způsobují zde zánět. Krávy jsou riziku nové infekce vystavovány po celý svůj život. Vyšší nebezpečí hrozí také během březosti, laktace a v období stání na sucho. Je na odpovědnosti managementu, aby dokázal vyhodnotit potenciální zdroje rizik a minimalizoval je.
Vnitřní tkáň je u vyvíjejícího se vemene mladého zvířete v nejlepším případě prosta infekce. Nicméně jak se cisterny mléčné žlázy připravují na otelení, existuje zde riziko, že bakterie proniknou do vemene z prostředí přes strukový kanálek a poté se pomnoží hlouběji do mléčné žlázy. Toto nebezpečí také existuje u krav, které se během stání na sucho již několikrát otelily a jsou opět těsně před otelením. U jalovic, dojených a stejně tak i u zaprahlých krav je velmi důležité udržovat stáje čisté a suché. Výsledkem je nižší celkový počet bakterií a samozřejmě méně přítomných patogenů a nižší riziko propuknutí infekce.

Dojené krávy jsou ohrožené nejvíce, protože jsou často ustájené v prostředí, kde struky a hroty struků přijdou do kontaktu s výkaly a kontaminovanou podestýlkou. Jestliže se struky před dojením řádně neočistí - tzn., že se neotřou čistým ubrouskem / neosuší - mohou bakterie z nečistot během dojení proniknout do strukového kanálku a poté přímo do vemene. Ve stádech, kde jsou krávy nositelkami infekčních bakterií (např. Staph aureus nebo Strep ag.), dochází k infekci neinfikovaných jedinců především během dojení. V tomto případě se bakteriálně kontaminované mléko nejčastěji přenáší z jedné krávy na druhou rukama dojiče nebo dojicím zařízením. Proto se infekční bakterie nejčastěji šíří z krávy na krávu.
Okamžitě po dojení je hrot struku a také bezprostřední povrch pokryt tenkou vrstvou mléka. Tento mléčný film vytváří ideální prostředí pro pomnožování bakterií. Dezinfekce struků po dojení hubí tyto bakterie a snižuje riziko nových infekcí. Je důležité, aby byla dezinfekce struků účinná vůči Staph aureus a jiným patogenním bakteriím. Dezinfekce by se měla provést bezprostředně po dojení. Dezinfekční prostředek na vemena musí zůstat účinný i při ředícím účinku výše zmíněného mléčného filmu, aby konečný výsledek zajistil dokonale dezinfikovaný povrch kůže.

Chovatelé na mléčných farmách se každý den setkávají s obrovským výběrem dezinfekčních prostředků. Vyplatí se vybrat si produkt od zkušeného výrobce, který je dobře obeznámen s prvovýrobou mléka a se všemi jejími výzvami. Společnost DeLaval má více jak 100-letou zkušenost, její specialisté znají všechny aspekty prvovýroby mléka a její výzkumný a vývojový tým má veškeré znalosti o mastitidě a její léčbě.
Jen ti nejlepší výrobci dokážou během výroby splnit nejpřísnější požadavky na kvalitu na konstantně vysoké úrovni a jsou certifikováni podle GMP (Good Manufacturing Process). 
Co se týče účinných složek, je nejrozšířeněji používanou dezinfekční složkou jód. Má také dlouhou tradici využití v humánní medicíně včetně dezinfekce kůže (pokožky). Vyznačuje se širokým baktericidním spektrem, na jód si mikroorganismy nevytváří rezistenci.

Technologie DeLaval I-tech™ a ACT™ 

Dezinfekční přípravky na struky DeLaval IodoFence™ a TriFender™ jsou založeny na technologii I-tech™ a ACT™. Technologie I-tech™ zvyšuje hladinu volného jódu v dezinfekčním přípravku. Účinnost takových dezinfekčních přípravků na vemena se dramaticky zvyšuje, což znamená, že čím je vyšší celkový obsah jódu, tím se dosahuje lepšího dezinfekčního účinku. U tradičních dezinfekčních prostředků na vemena na bázi jódu se na etiketě často uvádí vysoký celkový obsah jódu. Nicméně tento vysoký celkový obsah jódu nemusí nutně zajišťovat vysokou hladinu aktivního volného jódu. Vysoký celkový obsah jódu může na pokožku na hrotu struku působit v konečném důsledku dráždivě.
To vše se změnilo vývojem a výrobou speciálních jodoforů. Tyto jodofory poskytují vysokou hladinu volného jodu, což má za následek velmi rychlou a účinnou dezinfekci. Jsou kombinovány s komplexotvornými složkami, které vyživují pokožku struku a napomáhají přirozenému obrannému mechanismu.

Proč je volný jód tak důležitý? Při vývoji dezinfekčních přípravků na struky na bázi jódu je cílem dosáhnout nejvyšší možné hladiny volného jódu, která zajišťuje velmi rychlou dezinfekci, ale také udržuje směs stabilní během skladování. I-tech™ je první technologií, která je vyvinuta pro dosažení skutečně volného jódu. Její dezinfekční účinnost je mnohem vyšší než u tradičních dezinfekčních přípravků.

Nicméně jedním z nejdůležitějších obranných systémů v boji proti mastitidě je zdravá pokožka vemene. Ta je zajištěna technologií ACT™.
ACT™ je technologie pro výrobu dezinfekčních přípravků na struky, která je patentovaná společností DeLaval. Jednou z největších výzev při výrobě dezinfekčních přípravků na bázi jódu je mít v roztoku to správné množství volného jodu. Pro udržení množství volného jodu (kromě speciální technologie I-Tech) musí být v roztoku také určité množství vázaného jodu. Jód je vázán na tzv. nosiče. Jednodušší nosiče mohou způsobit podráždění a být agresivní vůči pokožce struku. Proto je důležité, aby bylo nosičů co nejméně a aby měly co možná nejlepší kvalitu.

Přípravky na bázi jódu s DeLaval technologií ACT™ využívají ke zjemnění povrchu pokožky struku kondicionér z kosmetického průmyslu. pH přípravků je 5,5 (neutrální vůči pokožce) a nedráždí tak struk. Navíc při neutrálním pH vůči pokožce je mimořádně dobrý i dezinfekční účinek. Tato výrobní technologie umožňuje přísadám pro zjemnění pokožky, jako je glycerin a sorbitol, mít mnohem pozitivnější účinek na pokožku než složky vyráběné tradiční technologií. Dezinfekční přípravky na vemena vyrobené pomocí technologie ACT™, pronikají i do nejmenších záhybů pokožky struku a i tam provádějí nezbytnou dezinfekci, aby se zabránilo tvorbě bakteriálních kolonií.

Výsledkem bariérové technologie, která se používá při výrobě přípravku IodoFence™, je dezinfekční přípravek, který zajišťuje vynikající přilnavost k pokožce struku. Tímto způsobem se vytváří elastická vrstva, která perfektně pokrývá povrch kůže, čímž je zachován germicidní účinek jódu mezi dvěma dojeními a je tak zajištěna dlouhodobá ochrana proti patogenním bakteriím způsobujícím mastitidu.

Také DeLaval Fortex je dezinfekční prostředek na struky na bázi jódu, který je speciálně vyvinut tak, aby se vypořádal s drsnými povětrnostními podmínkami, jako je vystavení se větru, extrémním teplotám a/nebo nízké vlhkosti. Díky technologii IonoplexTM, která rozptyluje volný jod ve směsi příznivě působící na pokožku struku, kombinuje dobré dezinfekční vlastnosti s extrémně příznivými vlastnostmi péče o pokožku. Fortex vytváří ochranný zvláčňující film, který pečuje i pomáhá zabraňovat popraskání, vysušení nebo jinému narušení pokožky. Fortex by se měl aplikovat namáčením po dojení.

Přípravek DeLaval Prima Plus pečlivě kombinuje pro dosažení širokého dezinfekčního spektra dvě aktivní složky: peroxid vodíku a kyselinu salicylovou. Je speciálně vyvinut pro použití v automatických sprejovacích systémech, ale lze ho také použít při namáčení. Technologie DART umocňuje efektivitu duálních aktivních složek, což způsobuje, že jsou rychle účinné i při nízkých hladinách, takže zůstávají šetrné ke strukům.

DeLaval LactiFence™+ je dezinfekční přípravek na bázi kyseliny mléčné, který pro umocnění dezinfekčního účinku obsahuje také kyselinu salicylovou. Výrazný zelený namáčecí přípravek poskytuje mezi jednotlivými dojeními díky technologii DeLaval Barrier chemickou i fyzickou ochranu struku.  Pro dosažení maximální dezinfekční účinnosti kyseliny mléčné obsahuje přípravek LactiFence™+ patentovanou technologii LactiSynTM založenou na kyselině mléčné. Technologie LactiSyn oslabuje buněčnou membránu bakterií, aby tak umožnila rychlejší penetraci a narušení buněčné aktivity mikroorganismů způsobujících mastitidu. LactiFence™+ se aplikuje ponořením (namočením) struku po dojení.

DeLaval Hamra Red je dezinfekční přípravek na struky na bázi chlorhexidinu. Díky své optimální hodnotě pH a vysokému obsahu zlepšujících látek má vlastnosti, které podporují vynikající stav pokožky vemene. Přípravek lze použít namáčením (ponořením) struků, ale je také ideální pro automatické sprejování (postřik).

Chovatelé na mléčných farmách se každý den setkávají s obrovským výběrem dezinfekčních prostředků. Vyplatí se vybrat si produkt od zkušeného výrobce, který je dobře obeznámen s prvovýrobou mléka a všemi jejími výzvami. Společnost DeLaval má více jak 100-letou zkušenost, její specialisté znají všechny aspekty prvovýroby mléka a její výzkumný a vývojový tým má veškeré znalosti o mastitidě a její léčbě.

 

Zdravotní stav vemene a hygiena

DeLaval IodoFence™

Velmi dobře viditelný bariérový přípravek na dezinfekci struků na bázi jódu s použitím technologie I-tech a ACT.

Přečtěte si více

Zdravotní stav vemene a hygiena

Tri-Fender™

Vynikající přípravek na dezinfekci struků na bázi jódu s použitím technologie I-tech a ACT.

Přečtěte si více

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy