Hygiena vemene v systému robotického dojení

Kompromis v kvalitě mléka může být pro prvovýrobce mléka velmi nákladná negativní zkušenost. Rizikové faktory, které mají na zdravotní stav mléčné žlázy vliv, jsou dobře známy a popsány. V neposlední řadě je to míra expozice hrotů struků kontaminantům, která může určit, zda bude mléčná žláza infikována nebo ne.

Kompromis v kvalitě mléka může být pro prvovýrobce mléka velmi nákladná negativní zkušenost. Rizikové faktory, které mají na zdravotní stav mléčné žlázy vliv, jsou dobře známy a popsány. V neposlední řadě je to míra expozice hrotů struků kontaminantům, která může určit, zda bude mléčná žláza infikována nebo ne.

V konvenčním způsobu dojení se rutinní postupy před dojením liší na základě preferencí dané farmy, které jsou kromě jiného založeny na nastavených cílech (např. zaměření se na průchodnost a na kvalitu mléka) a na organizaci dojičů na dojírně (např. sekvenční, stanovištní nebo skupinové). Běžně je toto pečlivě organizováno, takže je dosaženo optimální stimulace struků a maximálního toku mléka. Pokud se však proces dojení přepne do automatického systému dojení, některé věci se změní.

U krav dojených pomocí VMS nebo jiným typem automatického systému dojení jsou funkce obsluhy (dojiče) převedeny na robota. V některých aspektech se jedná o pozitivní změnu, na druhou stranu to přináší některá omezení. Výhodou je, že robot bude podle nastavení, která jsou předem naprogramovaná výrobcem, schopen opakovat rutinní úkon u všech krav stejně. Nevýhodou je nemožnost speciální péče u jednotlivých čtvrtí vemene, které vyžadují speciální pozornost. Jestliže je například dojič schopen rozhodnout, že struk potřebuje po první očistě dodatečné důkladnější odstranění nečistot, robot toto neudělá.

V systému VMS je mycímu strukovému násadci svěřeno několik důležitých rutinních úkonů prováděných před vlastním dojením. Během doby, kdy se mycí strukový násadec nasazuje na struk, měl by být tento struk předtím co možná nejvíce zbaven všech nečistot. Hlavní funkcí mycího strukového násadce a mycího roztoku na struky je očistit struky a stimulovat je ke spuštění mléka. 

Výsledky ukazují, že při použití mycího roztoku na struky jsou těla a hroty struků mnohem čistější, než když jsou umyty pouze vodou. Složení produktů, které se v mycím strukovém násadci používají, by mělo být takové, aby splnilo požadavky, které se u rutinní přípravy struků požadují. To znamená, že složení použitého produktu by mělo podporovat účinné odstraňování nečistot ve stanoveném čase. Během procesu mytí jsou chemické vlastnosti produktu při kontaktu se strukem umocněny mechanickou turbulencí vytvářenou podtlakem a proudem vzduchu v mycím strukovém násadci. Pro udržení čistých vemen a struků krav hraje také důležitou roli čistota ve stáji a hygiena lehacího boxu.

Robotický mycí přípravek na struky společnosti DeLaval je v systému VMS V300 vyvinut tak, aby během fáze mytí struku zajistil co možná nejlepší výsledek. Robotický mycí přípravek na struky obsahuje pouze bezpečné složky, takže neexistuje žádné riziko případných reziduí. DeLaval robotický mycí přípravek na struky čistí struky prokazatelně lépe, než když se použije pouze voda.

Řádná dezinfekce po dojení závisí na jeho správném rozstřiku na struky. To napomůže snížit riziko kontaminace hrotu struku, která se může v období mezi dvěma dojením objevit. V našem sortimentu máme pro systém VMS schváleny dva přípravky na dezinfekci struků po dojení.

Přípravek Prima Plus je dezinfekce po dojení, která je založena na peroxidu vodíku, který se vyznačuje širokým hubicím spektrem na bakterie, viry a spory.  Pomalu se rozkládá na vodu a kyslík a nezanechává žádná rezidua. Pro dosažení co nejlepších vlastností péče o pokožku se přidává kyselina salicylová. 

Tri-Fender™ je špičkový dezinfekční přípravek po dojení na bázi jódu, který využívá zdokonalenou technologii pro zajištění dokonalé dezinfekce a stavu struku. Je speciálně vyvinut pro aplikace automatického rozstřiku (sprejování). Přípravek Tri-Fender lze adekvátně dávkovat a nanášet ve vzorcích, které v systému DeLaval VMS™ spolehlivě fungují. Roztok není agresivní vůči zařízení. Můžete si být jisti, že s vašimi investicemi se zachází efektivně! Tri-Fender je výsledkem unikátního složení, které využívá naše technologie I-tech (technologie volného jódu) a ACT (technologie zlepšeného stavu pokožky struku). I-tech představuje celosvětově první stabilní, skutečnou technologii vysoké hladiny „volného“ jódu. Náš průlom v chemickém složení jódu činí z DeLaval přípravků na dezinfekci struků ještě účinnější prostředky v prevenci mastitidy. Technologie ACT byla vyvinuta společností DeLaval za účelem zlepšení stavu pokožky struků u našich přípravků, které jsou na bázi jódu. Svým složením získává vlastnosti kosmetické kvality, které zajišťuje vynikající pečující účinek o pokožku.

Úroveň čistoty vemene krav v lehacím boxu usnadní funkci mytí (např. menší znečištění struků a tím pádem i rychlejší odstranění nečistot). Monitorování čistoty vemen krav také pomáhá identifikovat problémová místa v managementu hygieny stáje, která by se měla následně řešit. 

Producenti používající systém VMS by si měli být vědomi toho, že některé kroky v rutinních postupech při dojení, které dříve prováděl člověk (koordinace očí a rukou - a úsudek), jsou nahrazeny mechanickým ramenem a sadou algoritmů, což přináší některé výhody a nevýhody - podle toho, jak se na to díváte. A konečně je důležité, aby producenti a poradci pro kvalitu mléka dokázali rozlišovat očekávané výsledky jednotlivých komponent systému VMS; sprejovací systém by měl struky dobře dezinfikovat, zatímco mytí struků by mělo odstranit co nejvíce nečistot a před nasazením strukového násadce zajistit, aby byly struky čisté a suché a zároveň optimálně stimulovat struk ke spuštění mléka. Je nanejvýš důležité mít zabezpečený bezchybný provoz vašeho systému VMS, proto důrazně doporučujeme používat originální produkty, které jsou schváleny společností DeLaval pro použití v systému VMS.

 

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy