Výhody používání programu řízení farmy DelPro

Program řízení farmy ALPRO, který byl asi 30 let na trhu používán několika tisíci farmáři na mléčných farmách po celém světě, byl nahrazen programem řízení farmy DelPro. Navzdory skutečnosti, že ALPRO již není více jak pět let prodáváno, přesto ho ještě dnes stále používají stovky až tisíce mléčných farem. Starší programy řízení farem, jako je program ALPRO, jsou nahrazeny digitalizovaným a komplexním programem řízení farem, jako je právě program DelPro. 

Na farmách, kde stále používají systém ALPRO, je převod na systém řízení farmy DelPro bezproblémový: nový systém DelPro může pracovat také se staršími typy ovládacích panelů dojicích stání MPC, měřičů mléka a identifikací. Data z programu řízení farmy ALPRO se neztratí, protože údaje o dojení a o jednotlivých zvířatech lze převést do programu DelPro. Nicméně je absolutně nezbytné vyměnit procesor ALPRO za novou řídící jednotku systému. Na mléčných farmách, kde starý program ALPRO běží s řídící jednotkou systému, lze tuto řídící jednotku používat také se systémem DelPro. Pro dosažení bezproblémové funkce systému DelPro se doporučuje použít spolehlivý a společností DeLaval otestovaný počítač se známým prostředím - protože software DelPro je založen na programu řízení - společně se souborem programů pro vzdálené připojení farmy RFC.

Jaké jsou výhody programu řízení farmy DelPro pro nového uživatele DelPro po nahrazení programu ALPRO? Níže jich několik z mnoha uvádíme...

Bezpečné použití a online podpora produktu: program řízení farmy DelPro lze bezpečně a odděleně provozovat od počítačového síťového systému farmy a internetu prostřednictvím routeru s parametry DeLaval, čímž chrání systém DelPro před externím přístupem a škodlivými programy a viry. Díky vzdálenému přístupu, který je nainstalovaný pomocí DeLaval RFC, je k počítači serveru DelPro přístup kdykoliv a kdekoliv, a to nejen pro uživatele, ale také pro službu DeLaval a okamžitou online podporou v případě jakýchkoliv poruch, poruch na dojírně nebo i dotazů týkajících se používání programu DelPro. 

Mobilní aplikace DelPro Companion: nákupem programu řízení farmy je uživateli zdarma také poskytnuta licence pro použití programu DelPro na jeho mobilním zařízení. Prostřednictvím WiFi routeru DeLaval se data programu řízení farmy DelPro (karta krávy, dojení, data reprodukce, veterinární ošetření atd...) automaticky synchronizují s aplikací DelPro Companion na mobilním zařízení. Data pro vybrané krávy (ošetření, třídící branka, tělesná hmotnost, hodnocení tělesné kondice atd...) lze díky automatické synchronizaci zadávat offline na mobilním zařízení bez nutnosti opětovného zadávání do počítače serveru DelPro v kanceláři. 

Vytváření veterinárních ošetření, recidivy a protokoly synchronizace říje (synchronizovaná umělá inseminace): do programu lze zadávat a zaznamenávat veškeré veterinární zákroky, které se na mléčné farmě provádějí. Jestliže se zvíře podrobilo veterinárnímu ošetření nebo medikaci s povinnou ochrannou lhůtou (dny, kdy nelze maso nebo mléko dát do spotřebitelské sítě), bude zvířeti na dojírně nebo v dojicím boxu VMS podle hodnot nastavených v programu DelPro automaticky zablokovaná možnost jeho podojení do dodávky. Jakmile jsou nadefinovány různé protokoly, předkládá program DelPro seznam zvířat, která se mají v daný den ošetřit. 

SOP (Standardní operační protokol): graficky přizpůsobitelné, více komplexní a kombinované filtry. Tyto filtry lze později použít v různých sestavách, kde se podle protokolu stane zřejmé, co se má s konkrétním zvířetem provádět.. 

Pokročilý generátor sestav: všechny sestavy lze snadno přizpůsobit a upravit a většina z nich může být automaticky graficky zpracována. Data lze také na základě zvolených záhlaví různě seskupit nebo sumarizovat. Možnosti logického filtrování údajů ze sestav a jejich kombinace jsou téměř neomezené. Často používané seznamy lze ukládat do položky „Oblíbené“.

Historická data o léčbě zvířat lze prohlížet až 10 let zpětně. 

Hlavní přihlašovací obrazovka monitoru zobrazuje všechna důležitá produkční data a trendy výkonnosti a užitkovosti farmy a zvířat v daný den. 

Plánování stáda: na měsíční bázi lze dopředu naplánovat produkci, parametry reprodukce a počet zvířat. Měsíční vyhodnocení plánovaných změn ve stádě lze také simulovat specifikací průměrné doby mezidobí, dnů stání na sucho nebo stáří při prvním otelení.  

Detailní klíčové indikátory parametrů reprodukce pro zvolený datum a období, jako je poměr březosti v 21 denních cyklech, index inseminace, rozdělení stáda podle reprodukčního statusu atd...  

Platforma DelPro se neustále vyvíjí a do programu řízení farmy DelPro je přidáváno stále více funkcí a analytických modulů. Příkladem je volitelný reprodukční biologický DelPro RePro modul pro dojicího robota VMS V310. Program řízení farmy DelPro zde pomocí přesného měřiče progesteronu v mléce HN100 automaticky uvádí přehled krav, které se mají inseminovat, které zabřezly nebo zmetaly nebo dokonce které mají cysty. Jiným volitelným modulem je kamera hodnocení tělesné kondice BCS: ta automaticky měří a stanovuje  index tělesné kondice každého zvířete na dojírně nebo v systému VMS. Jeho použitím lze sledovat vlivy při vytváření skupin a změn v krmivech a na tomto základě lze rozvíjet vhodnou strategii krmení. Další volitelnou možností je interaktivní zobrazování dat na dojírně IDD: na obrazovce v konvenční nebo kruhové dojírně lze během dojení sledovat pozice na dojicích stáních a informace o dojení.  Hlášení na obrazovce lze dokonce sdělovat dojičům ve formě hlasové zprávy. 

Obecně můžeme říci, že DeLaval systém řízení farmy pomocí technologie a programu DelPro Farm manager zlepšuje strategie řízení a výkonnost mléčných farem. Primárním cílem je prodloužit dlouhověkost krav: udržet zvíře v produkci co nejdéle zdravé a přiblížit se potenciální užitkovosti daného zvířete. Díky použití programu DelPro může včasné odhalení nemocí a abnormálního chování zvířat snížit pomocí preventivních zdravotních a dalších opatření spotřebu léčiv, veterinárních nákladů a prodloužit tak dlouhověkost krav. 

Porovnáme-li kteroukoliv mléčnou farmu v kterékoliv části světa, je vidět, že úkoly a výzvy jsou na všech farmách stejné, samozřejmě s různou mírou důležitosti pro každou jednotlivou farmu: výroba by se měla zaměřovat na zajištění co možná nejlepších životních podmínek zvířat, na odpovídající bezpečnost potravin, na ziskovost výroby a na produktivitu práce. Platforma DelPro podporuje tyto každodenní chovatelské výzvy, které jsou založené na 5-ti pilířích řízení farem - dojení, zdraví zvířat, reprodukce, krmení, užitkovost - poskytováním a organizováním údajů a informací o nich.

 Cílem a zájmem chovatele je provádět každý den lepší a přesnější rozhodnutí a pomocí DelPro shromažďovat prostřednictvím různých bezdrátových čidel, která jsou součástí technologií dojení, krmení, reprodukce a pohybu krav, stále spolehlivější data měření a další informace. 

Platformu a komponenty systému DeLaval řízení farmy Delaval DelPro nyní najdete na mnoha mléčných farmách, kde v praxi dokazují, že inteligentní zemědělství má i na mléčných farmách právo na svoji existenci, protože zákazníci hledají pohodlná a spolehlivá řešení. Program Delaval DelPro Farm Manager nabízí stále více řešení, která pomáhají malým i velkým mléčným farmám obnovit a vybudovat produktivnější, udržitelnější a ekonomičtější budoucnost.

 

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy