Zkušenosti s přihrnovačem DeLaval OptiDuo™

V chovu zvířat a také v prvovýrobě mléka neustále roste poptávka po vysokém stupni automatizace. Kromě rostoucího rozmachu a obecného přijetí dojících robotů hledají chovatelé na mléčných farmách další řešení automatizace, která mohou osvobodit pracovní sílu i v jiných provozních činnostech. Jednou takovou činností je pravidelné přihrnování objemné píce, která je založena na krmném stole, blíže ke zvířatům.

Optiduo.png

DeLaval OptiDuo™ je krmný přihrnovací robot, který na krmném stole provádí dva úkony. Pouze netlačí, nýbrž přihrnuje krmivo blíže ke zvířatům, přemíchává a současně ho zčerstvuje a dělá pro zvířata chutnější. 

To znamená dosažení větší šance pro příjem krmiva, jehož výsledkem je vyšší spotřeba krmiva a více mléka. Zvířata mají častější přístup ke krmivu, je omezeno jejich soupeření u krmného stolu a zvířata jsou tak klidnější a méně stresovaná. 
Společnost DeLaval uvedla přihrnovač krmiva OptiDuo, který je vyvinutý na základě požadavků zákazníků, na trh v roce 2018. Od té doby ho používá tisíce spokojených chovatelů na mléčných farmách po celém světě. Zpětná vazba od zákazníků je pozitivní jak z hlediska instalace a uvedení zařízení OptiDuo do provozu, tak i z pohledu jeho ovládání a používání. 

Instalace

Pro plynulý pojezd zařízení OptiDuo po farmě a na krmném stole se musí zajistit tvrdá a horizontálně vyrovnaná podlaha, i když i 5% spád není pro robota překážkou. Po naplánování a vytyčení trasy a místa pro nabíjecí stanici se musí v podlaze vyříznout drážka hluboká přibližně 10 mm pro položení indukčního vedení, které zajistí vlastní pohyb a směr pojezdu zařízení OptiDuo. Pomocí tohoto a také díky transponderům, které jsou naprogramované různými příkazy funkcí a zapuštěné v blízkosti indukčního vedení, se OptiDuo spolehlivým a přesným způsobem naviguje a během provozu tak nikdy nesjede ze své požadované trasy. Parkovací nebo nabíjecí stanici lze umístit kdekoliv na konci stáje nebo krmného stolu a dokonce i mimo stáj do prostoru, kde nejsou žádná zvířata. Instalace indukčního vedení a nabíjecí stanice a stejně tak i nastavení a naprogramování zařízení netrvá déle jak 1-2 dny.

Uvedení do provozu

Jakmile je položené indukční vedení a instalovaná nabíjecí stanice, je zařízení OptiDuo připravené k provozu. Po naprogramování tras a denního cestovního plánu může zařízení začít pracovat v automatickém režimu.

Vlastní provoz a použití

Při pojezdu směrem dopředu se otáčí šnek, který důsledně a efektivně promíchává objemné krmivo založené na krmném stole. Dvojitý šnek umožňuje přesouvat hromady objemné píce rychleji a efektivněji než jemu podobná zařízení. Díky unikátnímu adaptivnímu systému pohonu je zařízení OptiDuo schopné automaticky změnit a zvolit optimální provozní rychlost: je-li před šnekem příliš velké množství objemné píce, OptiDuo svoji pojezdovou rychlost sníží, a toto krmivo tak může efektivněji promíchat. Za přihrnovačem OptiDuo zůstává krmný stůl díky zabudovanému pryžovému pásu (který působí jako stěrka) vždy čistý a na konci dne pak zůstává na krmném stole mnohem méně zbytků krmiva. 
Pro zajištění bezpečného provozu je OptiDuo vybavené chytrými čidly: zdokonalený bezpečnostní kruhový ochranný systém v případě jakýchkoliv nepředvídatelných překážek zařízení zastavuje. Jestliže se překážka po kontaktu odstraní, OptiDuo se automaticky restartuje a pokračuje v pojezdu. Zařízení OptiDuo bylo konstrukčně řešené tak, aby byl na mléčných farmách za všech okolností zajištěn jeho spolehlivý a přesný provoz, protože krmivo musíte ve stáji přesouvat několikrát denně a to 365 dní v roce. 
Při používání zařízení OptiDuo není nutné zakládat krmivo na krmný stůl několikrát denně, protože robot přihrnuje objemnou píci při každém pojezdu blíže ke krávám a zároveň ji opět promíchává. Obvykle se zařízení OptiDuo poprvé spouští 3 hodiny po prvním ranním založení krmiva a poté opakovaně každé dvě hodiny. Denně je možné provést až 10 automatických startů, ale na farmách se typicky nastavuje 6-8 startů. Zařízení OptiDuo lze používat flexibilně podle daných podmínek na farmě. U jednoho uživatele se OptiDuo například používá ke kompenzaci nedostatečné funkce krmného míchacího vozu. Protože mobilní míchací krmný vůz je vyšší jak okapový žlab nad krmným stolem, nemůže pojíždět v těsné blízkosti zvířat, a proto objemnou píci zakládá dále od krmného žlabu. Přihrnovač OptiDuo potom přihrnuje píci blíže ke zvířatům.

Na jiné farmě krmiči zakládali relativně malá množství několikrát denně. Zde OptiDuo postupným sledováním navolených tras od vzdálenější až k té nejbližší přihrnuje krmivo po každém cyklu pojezdu blíže a blíže ke zvířatům.
Tyto příklady také ilustrují, jak lze přihrnovač OptiDuo flexibilně přizpůsobovat a programovat podle potřeb dané farmy a na základě různých metod zakládání krmiva.

Několik farmářů uvedlo, že po spuštění zařízení DeLaval OptiDuo™ se aktivita zvířat na krmném stole výrazně zvýšila. To platí zejména ve večerních a nočních hodinách a po týdnu to bylo dokonce patrné ve zvýšeném množství mléka v mléčném tanku, což představovalo přibližně o 200 litrů více mléka denně. Předchozí studie rovněž potvrzuje tento pozitivní účinek na produkci mléka a definuje také silnou korelaci mezi příjmem krmiva zvířaty a četností přihrnování krmiva. V případě, že se krmivo přihrnuje 12x denně, byl příjem krmiva ve srovnání s přihrnováním 4x denně vyšší o 20%.

Na základě zpětné vazby od uživatelů má tichý provoz zařízení OptiDuo pozitivní vliv na pohyb krav ve stáji - to je důležité zejména v zemědělských podnicích, kde používají dojicího robota VMS, což je důvod, proč společnost DeLaval konkrétně doporučuje používat vedle dojicího robota VMS také přihrnovač OptiDuo.

Užitkovost zvířat lze zvýšit pouze díky této malé investici - nákupem zařízení OptiDuo - aniž by se mělo na farmě cokoliv jiného změnit. DeLaval robotický přihrnovač krmiva OptiDuo lze použít téměř ve všech typech stájích a krmných stolů s různými druhy a množstvím směsné krmné dávky - a to nejen na mléčných farmách, kde se chovatelé zaměřují na vysokou úroveň příjmu krmiva a užitkovosti.

 

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy