VMS dojicí robot - jde to i bez stáje

"Typické pro tento statek je, že zde nenajdete žádnou stáj, pouze otevřené zimoviště s venkovním krmištěm."

Statek rodiny Löwy se nachází v obci Kunějovice v okrese Plzeň - sever přibližně 20 km od krajského města. Tato obec spadá do části tzv. České Vysočiny (neboli Český Masív) s nadmořskou výškou 470 – 510 m. Zemědělská činnost tohoto statku se datuje od roku 1990, kdy byl tento statek navrácen původním majitelům v restitucích.

Lowy3_hero.jpg

Rodinný statek Kunějovice

okres Plzeň - sever, Česká republika

Rodinný statek Kunějovice

Typ stáda

holštýn

Velikost stáda

100

Z počátečních asi 120 ha se rozrostl na 650 ha zemědělské půdy z čehož 420 ha je půda orná a zbytek tvoří pastviny a trvalé travní porosty. Vedle rostlinné produkce tradičních plodin se na statku zabývají chovem masných a hlavně mléčných krav holštýnského plemene v celkovém počtu 220 kusů, z čehož je v současné době 85 krav dojících. Od počátku kdy se v Kunějovicích začali zabývat chovem dojnic, se používá pastevní chov, jak odchov jalovic, tak i pastva dojnic. Typické pro tento statek je, že zde nenajdete žádnou stáj, pouze otevřené zimoviště s venkovním krmištěm. Tímto extenzivním způsobem se zde dojnice chovají s dobrými ekonomickými výsledky od počátku hospodaření. 

Lowy2_content.jpg

V roce 2018 se pan Löwy rozhodoval o budoucnosti nejen způsobu chovu, ale hlavně o způsobu dojení. Do té doby se dojnice dojily na tandemové dojírně 2 x 3 dojících míst, která již byla velmi zastaralá a dosluhovala nejen technologicky. Pan Löwy se po zkušenostech na jiných farmách rozhodl pořídit dojící roboty, při podmínce zachování současného způsobu chovu, tzn. pastevní odchov, bez velmi vysoké investice do nové stáje. Pro naši firmu DeLaval a pro firmu Moso s.r.o., která má v této oblasti zastoupení to byla také velká výzva. Zkušenosti s kombinací stáj – pastva jsme určitě měli, ale chov úplně bez stáje jsme znali pouze od kolegů na Novém Zélandu. Nicméně pan Löwy mladší byl pevně přesvědčen, že tento systém bude fungovat i s dojícími roboty. Po důkladném plánování s dealerskou organizací Moso s.r.o. a to nejen s osazením dojících robotů v čekárně dojírny, ale hlavně instalací řízeného pohybu pro přístup dojnic k robotům, systému jednostranných branek, pastevní branky a systému napájení ve venkovní čekárně před robotem se docílilo požadovaného výsledku. Tento způsob funguje od konce léta roku 2019.

V současnosti se průměr dojení na krávu a den pohybuje v rozmezí 2,5 – 2,7 x dojení. Došlo ke zvýšení produkce mléka za 7 měsíců z 18 kg na 32 kg na dojnou krávu při dnešním dojení 85 kusů dojnic. Došlo také ke zlepšení zdravotního stavu zvířat a hlavně zjednodušení a výraznému omezení podílu fyzické práce. Cílový stav stáda dojnic plánuje pan Löwy v dohledné době na 120 dojících krav. Dnes můžeme říct, že díky přesvědčení pana Löwyho mladšího, jeho manželky a důvěry v tento systém, může robotické dojení fungovat i bez stáje. A jak říká sám pan Löwy mladší „jsem rád, že jsem udělal toto pro nás klíčové rozhodnutí, které jednoznačně splnilo veškerá očekávání“.

 

Lowy2_content.jpg

jsem rád, že jsem udělal toto pro nás klíčové rozhodnutí, které jednoznačně splnilo veškerá očekávání

"Typické pro tento statek je, že zde nenajdete žádnou stáj, pouze otevřené zimoviště s venkovním krmištěm."

Řada DeLaval VMS™

DeLaval VMS™ systém dojení V300

Klíčový nástroj ke zvýšení užitkovosti a dlouhověkosti vašich krav - vše při současném snížení počtu pracovních hodin na litr mléka.

Přečtěte si více

Více zde

Přečtěte si podobné příběhy

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy