Kruhové dojírny

Dojení v kruhových dojírnách představuje prověřený koncept. Kruhové dojírny jsou z pohledu úspory pracovní síly a také tam, kde se požaduje vysoká průchodnost za hodinu, nejefektivnějšími dojírnami. Krávy jsou velmi klidné a rutinní postup při dojení je pro každou krávu a každý den stále stejný.

Paralelní a rybinová dojírna

Pro splnění účelu jsou operátoři kruhové dojírny umístěny na jednom místě. Operátoři opustí svou stanici pouze tehdy pokud nastane problém u dojnice či u stroje. Nepřetržitý pohyb dojnic v dojírně umožňuje dojičům pracovat bez jakéhokoliv přerušení, protože operátor nepomáhá s pohybem dojnic a může se plně soustředit na podstatné úkoly dojení. Kruhové dojírny poskytují velmi dobré pracovní podmínky pro operátory. Nabízejí bezpečné a konzistentní pracovní prostředí: snadný vstup na plošinu, rutinní práci před dojením, možné příslušenství a odchody dojnic z dojírny jsou vždy konstantní.

DeLaval nabízí dva typy DeLaval kruhových dojících systémů – PR (Paralelní kruhovou) a HBR (Rybinovou dojírnu). U systému PR krávy stojí čelem dovnitř a dojiči stojí na vnější straně platformy, zatímco u systému HBR stojí dojnice čelem ven z dojírny a dojiči stojí uvnitř platformy.

  • krátká vzdálenost do dojícího stání
  • dojnice jsou dopraveny k operátorovi - úspora času
  • platforma je neustále v provozu, konstantní rychlostí kontroluje rychlost operátora
  • rychlost platformy je upraveny dle schopností skupiny dojnic
  • každá dojnice má k dispozici stejný čas dojení
  • velikost skupiny není důležitá
  • každá dojnice má své stání - dojnice není nijak ovlivněna pohyby či chováním jiné dojnice na vedlejším stání
  • nová dojnice se velmi snadno naučí, co má dělat - následuje další na platformu
Zobrazit více

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy