Vazná stáj

Během posledních let se mléčná užitkovost krav zvýšila. Proto může nyní vaše staré dojicí zařízení mít potřebu zvýšit kapacitu na nadojené množství mléka až o 50 procent více, než tomu bylo dříve. Zastaralé dojící vybavení, které je nevhodné pro současnou produkci mléka způsobuje problémy s kvalitou mléka a zdraví vemene. Váš dojící systém je za běžné činnosti v provozu čtyři až šest hodin denně, 365 dní v roce. To je něco okolo 1500 až 2000 hodin za rok. Při běžné činnosti je samozřejmé, že musí být dojící zařízení běžně modernizováno. Systém dojení má veliký vliv na váš zisk.

Product Image

DeLaval mobilní dojicí jednotka MMU

DeLaval mobilní dojicí jednotka MMU představuje všestranné řešení pro mnoho různých typů mléčných farem. Zařazení prověřených DeLaval komponent do jednotky MMU je zárukou spolehlivosti, odolnosti a tichého provozu.

kontaktujte nejbližšího

DeLaval obchodní zástupce

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy