BioModely na podporu lepších rozhodnutí

Softwarový program DelPro představuje díky sofistikovaným vlastním DeLaval BioModelů, které řídí analýzu vašich dat za účelem dosažení jasných rozhodnutí, nejvýkonnější nástroj pro řízení farmy, jaký je vůbec k dispozici.

  • DeLaval BioModel Herd Navigator™
  • DeLaval index detekce mastitidy (MDi)
  • DeLaval hodnocení tělesné kondice BCS
kontaktujte nejbližšího

DeLaval obchodní zástupce

Co je to BioModel DelPro? Společnost DeLaval je schopna na základě aktuálních a historických dat plánovat budoucí stavy. Toho je dosaženo vytvořením přesných modelů biologických a behaviorálních vzorců, které nazýváme BioModely. Ty jsou pro společnost DeLaval jedinečné a lze je využívat prostřednictvím programu DelPro. Informace získané pomocí těchto modelů se často zobrazují ve formě indexu - nastavíte mezní hodnotu, která vám ukáže, kdy je výkonnost menší než jaká je požadovaná nebo naopak vyšší než jaká se očekává. To znamená, že můžeme BioModely použít k tomu, abychom vám poskytli jednoznačný obrázek o výkonnosti krav, parametrech reprodukce nebo zdravotního stavu často ještě dříve předtím, než se objeví viditelné příznaky.

BioModely na podporu lepších rozhodnutí

hlavní výhody

DeLaval BioModel Herd Navigator™

DeLaval Herd Navigator umožňuje progresivním chovatelům na mléčných farmách proaktivně řídit jejich stáda. Poskytnutí přesné analýzy mléka k vypracování akčního plánu pro každou krávu a stádo ke zlepšení ziskovosti farmy díky lepším výsledkům reprodukce a snížením nákladů na zdravotní péči; stejně jako efektivnější využití vašeho času. Program Herd Navigator obsahuje tři modely (reprodukce, mastitida a ketóza), které jsou navrženy tak, aby zpětně reagovaly na systém, kdy je na základě předchozího výsledku vzorku nutné odebrat od každé jednotlivé krávy další vzorek. Tato funkce je navržena tak, aby optimalizovala počet vzorků, aby se zaměřila na kritické situace a aby stále udržovala vysokou výkonnost systému. Jestliže začínáte svůj pracovní den, software DeLaval DelPro s programem Herd Navigator vás hned upozorní na krávy, které je třeba inseminovat, které zkontrolovat na březost, léčit nebo jim věnovat další pozornost.

DeLaval index detekce mastitidy (MDi)

DeLaval index detekce mastitidy MDi je unikátní nástroj vyvinutý společností DeLaval, která kombinuje více dat a poskytuje vám údaj ve formě jednoho čísla, jenž vám dává včasnou informaci o zdravotním stavu každé krávy. To znamená, že si můžete letmým pohledem vyhodnotit jakoukoli krávu, skupinu nebo celé stádo, abyste zjistili, zda nepotřebujete provést nějakou důkladnější kontrolu nebo ošetření. MDi nepoužívá žádnou chemickou látku, nýbrž analyzuje několik parametrů, které poskytují lepší míru upozornění pro zajištění rychlejší reakce, aby se zabránilo zdravotním problémům mléčné žlázy a vzniku mastitidy. DelPro vypočítává index MDi pro každou krávu při každém dojení. Tyto údaje potom napomáhají zajišťovat dosažení lepších zdravotních ukazatelů.

DeLaval hodnocení tělesné kondice BCS

DeLaval hodnocení tělesné kondice BCS je zcela automatizovaný systém hodnocení, který eliminuje subjektivní odhady a nepřesnosti, ke kterým dochází při manuálním hodnocení. Tato snímací 3D technologie generuje data, která při analýze pomocí jiného exkluzivního BioModelu DeLaval dokáží okamžitě upozornit na změny stavu ještě předtím, než jsou tyto změny viditelné, což vám umožní rychleji reagovat a zabránit tak budoucím problémům. Tyto výstrahy se prezentují jako odchylky za časové období dvou a čtyř týdnů; vše v kombinaci s úrovní užitkovosti, pořadím a fází laktace.

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy