Lepší rozhodování pro dosažení vyšší účinnosti krmení.

Krmivo představuje při výrobě mléka podstatnou nákladovou položku. Rozumíme tomu, že potřebujete svoje krávy krmit efektivně.

  • Implementujte strategie krmení koncentrovaných krmiv od otelení do otelení
  • Monitorujte spotřebu zvířat
  • Zlepšete klíčové parametry KPI krmení
  • Řízení krmení
  • Společně s kamerou pro hodnocení tělesné kondice nebo se systémem Herd Navigator ještě více zdokonalte strategie krmení
kontaktujte nejbližšího

DeLaval obchodní zástupce

Krmivo představuje při výrobě mléka podstatnou nákladovou položku. DeLaval DelPro™ představuje klíčový nástroj pro optimalizaci předložené krmné dávky, čímž vám pomáhá produkovat více se sníženými náklady.

Lepší rozhodování pro dosažení vyšší účinnosti krmení.

hlavní výhody

Strategie krmení

Potřeby vašich krav se během různých fázích laktace mění. Systém DelPro zajišťuje rychlou, bezpečnou a přesnou úpravu krmné dávky tak, aby vyhovovala těmto změnám. To znamená kontinuální úpravu základní krmné dávky a řízené přidávání doplňků krmiv tak, aby byly po celou dobu zajištěny dobré podmínky chovu zvířat, produktivita, udrženy dobré parametry reprodukce a dlouhá životnost. Systém DelPro vám umožňuje nastavit řízenou strategii a implementovat ji pro různé dny v laktaci, produkční úroveň, skupinu zvířat nebo pořadí laktace.

Monitorování

Všichni máme nějaká zvířata, která nespotřebují přesně takové množství krmiva, jaké jsme jim přiřadili, a to často kvůli problémům souvisejícím s jejich zdravotním stavem. Systém DelPro na to svými sestavami o historii spotřeby krmiva na úrovni stáda, skupiny nebo jednotlivého zvířete rychle upozorňuje. To v kombinaci s 365-denním grafem spotřeby krmiva umožňuje snadné přezkoumání příjmu živin na úrovni stáda, skupiny i jednotlivého zvířete.

Náklady: Význam

Být ziskový znamená mít kontrolu nad efektivitou krmení. Proto jsme vytvořili srozumitelné přehledy, které umožňují sledovat výkonnost farmy "od shora až dolů". Na základě spotřeby krmiva, nákladů na krmení, údajů o produkci a realizační ceny mléka poskytuje systém DelPro jasný přehled o efektivitě krmení celého stáda, skupiny nebo jednotlivých zvířat. To také umožňuje připravovat rozpočet a modelovat budoucí scénářů. Společně se systémem DeLaval Optimat™ můžete míchat, zakládat a upravovat dávky objemné píce i koncentrovaného krmiva.

Management koncentrovaného krmiva

Jestliže zkrmujete doplňky krmiva, víte, jaké hrozí nebezpečí při překrmování koncentrovanými krmivy. Systém DelPro vám pomůže předkládat kravám bezpečné a optimální krmné dávky. Vy rozhodnete, kolik krmiva má kráva při každé návštěvě dostat a jakou rychlostí má být toto množství dávkované. Systém DelPro to potom použije pro zavedení limitů spotřeby na jednu návštěvu a na stanovení přenosu do další hodiny a popř. dne.

Hodnocení tělesné kondice krav

Neustálé a přesné sledování indexu tělesné kondice každé krávy je klíčem k včasnému přizpůsobení vaší strategie krmení. Je to klíč, který podporuje konzistentní a spolehlivou užitkovost, dlouhověkost a dobré parametry reprodukce. Zavedením DeLaval hodnocení tělesné kondice BCS můžete každý den během každého dojení automaticky zaznamenávat přesný a konzistentní index tělesné kondice každé krávy. Tato technologie 3D zobrazování generuje data, která při analýze pomocí dalších exkluzivních DelPro BioModelů dokáže okamžitě upozornit na změny tělesné kondice předtím, než jsou zřetelně viditelné, což vám umožní rychleji zareagovat, abyste předešli případným budoucím problémům.

Zobrazit více

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy