Lepší rozhodování pro dosažení lepšího zdravotního stavu zvířat

Sdílíme vaši vášeň zajistit, aby byla vaše zvířata zdravá, a abyste měli kontrolu nad bezpečnou produkcí mléka na vaší farmě.

  • Kompletní záznamy o zdravotních událostech zvířat
  • Kombinované údaje o zdraví - registrované
  • Buďte připraveni na zdravotní kontroly
  • Strukturujte co nejlépe svá rozhodnutí a činnosti
kontaktujte nejbližšího

DeLaval obchodní zástupce

Zdravá zvířata jsou klíčem k dosažení vysoké kvality mléka, užitkovosti a udržitelnosti vašeho provozu prostřednictvím dlouhověkosti zvířat a vynikajících parametrů reprodukce. Rychlost je zásadní Čím dřív dokážete diagnostikovat a léčit zdravotní problém, tím spíše se zvíře zotaví, a obvykle to má i méně závažný dopad na celkovou užitkovost. Proto byl vytvořen systém DelPro, aby poskytoval rychlé a přesné informace o zdravotním stavu zvířat.

Lepší rozhodování pro dosažení lepšího zdravotního stavu zvířat

hlavní výhody

Přesné záznamy

Očekává se od vás, že budete mít přesné záznamy o léčbě. A systém DelPro umožňuje snazší a rychlejší zadávání, ukládání a sdílení těchto informací. Systém DelPro je navržen tak, aby co nejvíce usnadnil celý postup od stanovení diagnózy až po finální léčbu. Nejen že můžete nastavit specifické léčebné protokoly s konkrétními léčivy a úkony na danou diagnózu, ale jakmile je přidána událost ošetření (léčby), obdržíte sestavy upozornění na provádění plánovaných ošetření, separaci mléka a přesun zvířat. Jedním kliknutím budete také mít přístup pro provedení záznamu, že jste provedli stanovené činnosti.

Automatické oddělení mléka

Používáte-li systém dojení DeLaval, používá software DelPro vodivost a údaje o hladině krve v mléce pro měření kvality mléka. Okamžitě po zjištění odchylek budete informováni. Pokud to budete chtít, odvede systém VMS V300 automaticky mléko mimo chladicí tank; nebo u standardní či kruhové dojírny systémy automaticky sejmou dojicí soupravu.

Integrace čidel

Nyní jsou k dispozici čidla, která přesně a automaticky měří hladinu LDH, BHB, progesteronu, počet SB, přítomnost krve, aktivitu a index tělesné kondice. Pokud jsou součástí analytických schopností systému DelPro, budete často upozorněni na problém dříve, než budou viditelné jeho příznaky, což vám poskytne lepší informace pro možnost rychlejšího a lepšího rozhodování.

Kombinovaný Bio-Model zdraví

Monitor krav systému DelPro vám poskytuje index zdravotního stavu každé krávy. Jedná se o souhrnné skóre, které kombinuje mnoho různých informací, které každý den zaznamenáváme , abychom poskytli jedno číslo pro rychlý úsudek o zdravotním stavu každé jednotlivé krávy. To vám umožní rychle identifikovat změny zdravotního stavu jednotlivých krav formou upozornění ty krávy, které vyžadují zvláštní pozornost.

Kvalita mléka

Software DelPro Farm Manager umožňuje modelovat vliv každé krávy na počet somatických buněk (SB) v tanku, abyste mohli předvídat finanční důsledky z důvodu případného vyloučení mléka některých krav z dodávky. Náš slib je podporovat vás při důsledném řízení vašeho stáda, v pravý čas a automaticky.

Zdravotní protokoly

DelPro funkce Návštěvy veterináře a Vakcinační protokol zajišťuje maximální efektivitu návštěv veterinářů. Vaše pracovní postupy spolu se všemi informacemi o zvířatech automaticky vytvářejí seznamy, které uvádějí potřeby dotčených zvířat při časově naplánované veterinární návštěvě. Ať už potřebujete očkovat, ošetřit paznehty nebo zkontrolovat březost, máte možnost nastavit kritéria v modulu zdraví zvířat, abyste měli jistotu, že nikdy nezapomenete na krávu, kterou je třeba zkontrolovat.

Zobrazit více

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy