Lepší rozhodování pro dosažení vyšší mléčné užitkovosti.

Chceme vás posílit v možnosti naplnění potenciálu vaší mléčné farmy

  • Detailní ukazatele užitkovosti zvířete, skupiny a stáda
  • K dispozici aktuální informace o dojení
  • Plán pro budoucnost
kontaktujte nejbližšího

DeLaval obchodní zástupce

Dojení je pro vaši mléčnou farmu okamžikem pravdy. Každý úkol, každá činnost, každý plán - výsledek je vždy měřen kvalitou a množstvím vyprodukovaného mléka. To je pravda bez ohledu na typ systému, který používáte, jelikož všechny systémy dojení DeLaval jsou schopné aplikaci DelPro jako součást svého fungování využít.

Lepší rozhodování pro dosažení vyšší mléčné užitkovosti.

hlavní výhody

Plánované dojení - Interaktivní zobrazování dat DeLaval DelPro™

Systémy dojení kruhové nebo i standardní dojírny DeLaval jsou vybavené čidly, která zaznamenávají vstup krav, dojení a výstup. Všechny tyto údaje kombinujeme a během dojení vám předkládáme, abyste mohli maximalizovat kvalitu a množství mléka, které produkujete.

Dobrovolné dojení - DeLaval InControl™

Jestliže pracujete se systémem dobrovolného dojení, jako je DeLaval VMS™ V300, je nezbytný požadavek na neustálé zaznamenávání v reálném čase v režimu „24/7“ (24 hod /7 dní v týdnu). To je důvod, proč byl software DelPro vyvinut i s živým modulem, který vám poskytuje neustále aktualizované informace o celém vašem stádě. Bez ohledu na to, jak dojíte, je klíčovým prvkem softwaru DelPro schopnost prezentovat aktuální údaje v reálném čase přímo během dojení. Vaše rozhraní DelPro umožňuje také rychlé zaznamenávání událostí nebo pozorování takovým způsobem, aby byly shromážděné údaje softwarem DelPro řádně využité. To znamená, že když se vrátíte zpět do vaší kanceláře, budete schopni vyhodnotit přesné údaje dodané softwarem DelPro Farm Manager za účelem zhodnocení a zlepšení výkonnosti dojení.

Výkonnost dojení

Ovládací panel výkonnosti dojení v softwaru DelPro Farm Manager poskytuje rychlý přehled o výkonu vašeho dojicího systému: dojené krávy za hodinu, počet otáček a / nebo podojené skupiny a nadojené mléko během směn dojení. Jednoduché barevné indikátory vás upozorňují na změny ve výkonnosti. To vám umožňuje rychle a snadno získat dodatečné informace, které vám pomohou jakékoliv problémy ve výkonnosti napravit.

Detailní ukazatele užitkovosti zvířete, skupiny a stáda

Naše měřiče mléka během dojení nepřetržitě zaznamenávají nádoje mléka, průtoky a dobu nasazení strukových násadců. Tyto přesně zaznamenané údaje jsou pak kombinovány na úrovni skupiny, aby vám poskytly přehled o produkčních a výkonnostních rozdílech mezi skupinami ve vašem stádě.

K dispozici aktuální informace o dojení

Jestliže se vaše krávy dojí 24 hodin denně/7 dní v týdnu, není pro vaši každodenní práci standardní statická sestava dostatečně účinná. Proto jsme vyvinuli platformu, která vám dává nástroj, jak získat strukturovaný a aktuální přehled o statusu všech dojených krav. To je klíčové pro efektivní sledování vašeho stáda a jednotlivých krav v jakékoliv fázi laktace.

Plán pro budoucnost

Rozumíme tomu, že plánovat do budoucna je důležité. Mít schopnost předpovídat, kolik mléka budete produkovat v následujících měsících, může být těžké, zvláště nemáte-li žádnou křišťálovou kouli. Umožňuje to vyhodnocení , jak může zlepšení poměru zabřezlých nebo snížení míry brakace ovlivnit počet dojených krav v následujícím období. Na základě přesných údajů o užitkovosti zvířat a parametrech reprodukce kombinuje systém DelPro tyto informace na úrovni stáda a předpovídá, jaká bude vaše produkce mléka v nadcházejících měsících. Rozumíme tomu, že různé parametry se mohou na mléčné farmě neustále měnit. Proto vám dáváme určitou možnost objasnit, jaký to bude mít vliv na měsíční produkci, jestliže k těmto změnám dochází. Například: zkrácení intervalu otelení ze 420 dní na 390.

Zobrazit více

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy