Lepší rozhodování pro dosažení lepší výkonnosti farmy

Umožnit rychlé rozhodování o prováděných činnostech na vaší farmě je zásadním předpokladem pro zajištění efektivního podnikání. Věříme, že jediným způsobem, jak dosáhnout úplné kontroly, je propojení celé farmy se systémem dojení a s dalšími připojenými čidly do jednoho místa.

  • Zvýšená produktivita práce
  • Ucelený přehled
  • Hluboké detaily o procesu dojení
  • Monitoring vašich připojených systémů a zařízení přesné diagnostiky
kontaktujte nejbližšího

DeLaval obchodní zástupce

Dosáhnout více s menším úsilím. To byla vždy velká výzva. Pro naplnění této výzvy získáváte pomocí softwaru DelPro přístup k nové úrovni vedení různých záznamů a analýz.

Lepší rozhodování pro dosažení lepší výkonnosti farmy

hlavní výhody

Porovnat výkonnost skupiny

Pracovní doba má své limity a vy a nemáte čas každé jednotlivé zvíře denně analyzovat . Pro práci při vytváření analýz vašeho stáda věříme v přístup „od shora dolů“. Pokud se objeví odchylky na úrovni celého stáda, vytvoříte si jasný obrázek nejdříve analýzou jednotlivých skupin zvířat.

Zobrazení ovládacího panelu

DelPro nabízí funkci ovládacího panelu, který vám poskytuje rychlý přehled o výkonnosti vaší farmy a o stavu úkolů, které jste si nastavili. Jedná se o vizuálně jednoduchou prezentaci užitečných a proaktivních informací o užitkovosti vašich zvířat, výkonnosti vašich zaměstnanců a vašeho technického zařízení. Také poskytuje zřetelný obrázek o výkonnosti dojení a parametrech reprodukce - vše v jednom jasně vytyčeném designovém zobrazení.

Vše o dojení

Systémy dojení DeLaval jsou vybaveny řadou snímačů a čidel, která zaznamenávají vstup krav do dojírny, jejich výstup a mnoho dalších operací prováděných během dojení. Dříve, než jsou těmito čidly získaná data prezentována, software DelPro všechna tato cenná data kombinuje a přeměňuje na užitečné informace o výkonu. Tyto informace lze využít ke zlepšení pracovních postupů, pohybu krav a produktivity práce.

Jeden pohled

Na vaši mléčnou farmu se nedíváme pouze jako na soubor souvisejících činností a produktů na podporu těchto činností - jde o systém. A jako každý systém funguje nejlépe, když každá komponenta přidává hodnotu té další, je to úloha softwaru DelPro. Integrací všech dat shromážděných na vaší farmě a jejich využitím pro vytvoření si nejen obrázku o tom, jak to funguje, ale také toho, co lze zlepšit, je software DelPro schopný prezentovat vám jeden ucelený soubor sestav, analýz, upozornění a navrhovaných opatření.

Monitorování zařízení

Vedle sledování a zaznamenávání zdravotního stavu a užitkovosti vašich krav může software DelPro také poskytovat detailní přehled o vašich na farmě používaných technologiích. To znamená, že v zařízení DeLaval VMS ™ V300 jsou alarmy signalizující snížený výkon, ale také servisní časovače pro upozornění na výměnu strukových návleček, nebo podání informace, jak dlouho trvá chlazení mléka.

Bezpečný přístup

Víme, že jste se nestali chovateli na mléčné farmě, abyste trávili čas konfigurací routerů a internetového připojení. Proto jsme vytvořili DelPro vzdálené připojení farem, abyste nic z toho dělat nemuseli. Systém je již předkonfigurován a je založen na velmi robustním, spolehlivém síťovém vybavení s vestavěným bezpečnostním souborem programů, který chrání vaši faremní síť před viry, malwarem a spywarem, což znamená, že budete mít vše v pořádku.

Automatická rozhodování

Software DelPro řídí vaše třídící branky pro automatickou selekci krav na základě vámi navržených kritérií. Pomocí údajů zaznamenaných vašimi čidly si volíte, kdy chcete třídění provádět. Vaše krávy budou připravené ke kontrole, kdy to budete potřebovat. Například krávy s nízkou pohybovou aktivitou signalizující možné zdravotní problémy lze vytřídit pro případnou veterinární kontrolu.

Zobrazit více

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy