Krmení

Vše o krmení naleznete právě tady. Správné krmení je klíčovým faktorem v mléčné produkci, proto jej nelze zanedbávat.

Krmení představuje v prvovýrobě mléka největší nákladovou položku. Optimalizace managementu krmení je proto ziskovou investicí – ta, která může zlepšit reprodukci a zdravotní stav stáda za současného snížení vlivů prostředí. DeLaval poskytuje systémy a produkty, které zvyšují účinnost krmení a užitkovost zvířat bez ohledu na existující strategii krmení nebo strukturu farmy.

Kvalitu krmení lze zvýšit použitím správnými krmnými aditivy. DeLaval nabízí pro dosažení vysoce kvalitní siláže různá aditiva.

Zobrazit více

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy