Product Image

DeLaval OptiDuo™

Pravidelné přihrnování krmiva zpět na krmný stůl ho činí pro krávy dosažitelnější, což ale neznamená, že ho budou více přijímat. Zařízení OptiDuo™ zdvojnásobuje vaši produktivitu. Zaprvé krmivo přemíchává, čímž ho činí pro krávy atraktivnější, ale také zabraňuje, aby během přihrnování nedocházelo k jeho stlačování. To v důsledku znamená jeho vyšší spotřebu a více mléka.

  • více mléka
  • úspora času
  • méně zbytků
  • větší flexibilita a spolehlivost
  • méně náročný na údržbu
kontaktujte nejbližšího

DeLaval obchodní zástupce

Ke stažení zde

brožura

DeLaval OptiDuo™

hlavní výhody

Více mléka

DeLaval OptiDuo™ krmivo předtím, než ho přihrne na krmný stůl, přemíchá. Unikátní funkce dvojitého spirálového rotačního šneku zajišťuje jemné a rovnoměrné přemístění krmení na krmný stůl a také zajistí, že velikost požadované řezanky zůstane neporušená. Tím se toto krmivo stane pro krávy mnohem přitažlivější. To znamená, že zařízení OptiDuo™ nabízí oproti první generaci standardních přihrnovačů značné výhody. - krávy navštěvují krmný stůl mnohem častěji a zvyšuje se energetický příjem - bázlivější krávy nejsou vytlačovány do míst bez založeného krmení - zlepšený pohyb krav ve stáji - méně soubojů a stresu u krmného stolu - více mléka

Úspora času

Zařízení OptiDuo™ lze naprogramovat tak, aby pracovalo nepřetržitě, což zajistí, že vaše krávy budou mít vždy přístup k chutnému krmení. Díky jeho špičkové práci zůstává váš krmný stůl mnohem čistší. To znamená, že nemusíte svoji stáj několikrát za den (nebo v noci) navštěvovat a manuálně krmení na krmný stůl přihrnovat. Čistší krmný stůl. Svůj čas můžete věnovat věcem, které vaši farmu posunou více dopředu.

Méně zbytků

Protože zařízení OptiDuo™ pracuje dvakrát tak usilovněji - krmivo se během přihrnování zároveň i přemíchává – je výsledkem krmení, které se méně třídí, protože není jednoduše přihrnuto opět zpět ke krávě, která ho předtím již vytřídila. To také znamená méně soubojů a nátlaku u krmného stolu na v hierarchii stáda níže postavené krávy. Je snížen objem zbytků krmiva a zkrácena doba nutná na odkliz těchto zbytků. Eliminací této smyčky „přihrnout-třídit- odmítnout“ zvyšuje zařízení OptiDuo™ celkovou spotřebu a zkracuje dobu nezbytnou na odkliz zbytků.

Větší flexibilita

Pokročilý systém Adaptivního pohonu v zařízení OptiDuo™ znamená, že OptiDuo™ může na rozdíl od klasického přihrnování nebo standardních přihrnovačů automaticky manipulovat nejen s různým množstvím krmení, ale také s různými typy objemné píce, včetně jakéhokoliv typu směsné krmné dávky TMR, slámy, sena nebo čerstvé píce. To vám dává možnost zakládat objemnou píci dle ročního období nebo různého typu s vědomím, že OptiDuo™ dokáže efektivně přemíchat a přihrnout dokonce i takový typ krmiva, se kterým se těžko manipuluje.

Větší spolehlivost

Na rozdíl od první generace staromódních přihrnovačů krmiv vám nové zařízení DeLaval OptiDuo ™ přináší na váš krmný stůl tu pravou robotizovanou technologii. Inteligentní navigační systém zajišťuje, že je vždy tam, kde se předpokládá, že má být připraven k přihrnutí krmiva pro vaše krávy. Zařízení OptiDuo™ se automaticky spouští, pojíždí a vrací se k nabíjecí stanici. Pokročilá čidla zajišťují, že se OptiDuo™ automaticky zastaví, jestliže je před ním překážka v podobě člověka, zvířete nebo jiného objektu a do provozu se automaticky vrací pouze v případě, je-li tato překážka odstraněna.

Méně náročný na údržbu

Zařízení OptiDuo™ bylo navrženo s ohledem na nenáročnou údržbu. Pouze s několika díly, které je třeba občas vyměnit a bez nutnosti mazání je snadné udržet zařízení OptiDuo ™ v dokonalém provozním stavu. A nejen to, ale stejně jako je tomu u dojicího zařízení, je i OptiDuo™ součástí služby DeLaval InService™. Pravidelná preventivní údržba zajišťuje, že OptiDuo™ pracuje tak, jak má, a zajišťuje kravám stálý přísun dobře promíchaného krmiva.

Zobrazit více

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy