Napájecí automaty pro telata DeLaval

Zisková produkce mléka závisí na zdravých, vysokoužitkových dojnicích. Jelikož se z dnešních telat stanou zítra vysokoužitkové krávy, může způsob, jak je odchováte, jejich budoucí produkci velice ovlivnit. Telata, která jsou zdravá a rychle rostou, se vám odmění v podobě vysokoužitkových krav, které budou produktivní po mnoho let.

Product Image

DeLaval automat pro telata CF500+ & CF1000+

Jsou dostupné jako samostatné jednotky nebo jsou připojené jako součást DeLaval systému řízení stáda. V případě připojení na systém řízení stáda zde existuje mnoho výhod, ale i důmyslný procesor na ovládacím panelu samostatné jednotky vám umožňuje mít dobrou kontrolu nad krmením telat.

kontaktujte nejbližšího

DeLaval obchodní zástupce

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy