Pitný režim

Mléko obsahuje téměř 90 procent vody. Není tedy nijak překvapující, že na produkci mléka má příjem vody zásadní vliv. Rovnice je jednoduchá: jestliže zajistíte dostatek vody, krávy více pijí a také přijímají více krmiva. A produkují více mléka. Věděli jste např., že kráva je schopna vypíš za 1 minutu až 20 litrů vody?

Voda - důležitý aspekt

Toto konstatování zní triviálně, avšak celkové množství přijaté vody je velmi důležité. Například na jeden kilogram přijaté sušiny vypije dojnice až pět litrů vody. Ve skutečnosti na produkci jednoho litru mléka potřebují dojnice minimálně tři litry vody. To tedy znamená, že vysoce užitkové krávy vypijí denně více než 150 litrů vody! Uspokojení této potřeby je proto pro každého chovatele na mléčné farmě klíčovým úkolem.

Krávy rády pijí v určitých částech dne, preferují velkou napájecí plochu, dále klid při pití a hlavně žádný stres.
Zajistěte Vašim kravičkám vhodné podmínky pro jejich větší užitkovost, efektivitu a pohodlí. Dovolte jim pít tolik, kolik chtějí a bez nutnosti čekání. Poskytněte jim čerstvou, čistou a kvalitní vodu.

DeLaval Vám pomůže, aby se i méně průbojné (submisivní) krávy dostaly ke zdroji čerstvé vody pomocí výklopných žlabů, žlabů či vodních napáječek.

Vodní napáječky doporučujeme ve vazných stáních pro každou krávu zvlášť. Napáječky jsou konstrukčně řešené, aby zabraňovaly usazování nečistot a aby se snadno čistily.

  • zvýšený příjem vody zvyšuje mléčnou užitkovost
  • na jeden kilogram přijaté sušiny vypije dojnice až pět litrů vody
  • doporučujeme zajistit vhodné vybavení pomocí napáječky, vodního žlabu, vše se dá přizpůsobit potřebám Vaší farmy
Zobrazit více

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy