Osvětlení ve stáji

Na užitkovost krav má pozitivní vliv také světlo ve stáji. Ve stájích s nedostatkem přirozeného světla je mléčná užitkovost a úspěšnost reprodukce často nižší jak v dobře prosvětlených stájích.

kontaktujte nejbližšího

DeLaval obchodní zástupce

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy