Výkaly a odpadní voda

Společnost DeLaval je jedním z největších světových dodavatelů technologií pro manipulaci s výkaly. Naše robustní čističe hnojných kanálů, tlaková zařízení, čerpadla a shrnovací lopaty představují spolehlivou a efektivní metodu pro zacházení s chlévskou mrvou a kejdou.

Manipulace s výkaly

Efektivní manipulace s výkaly má pozitivní vliv na lepší hygienu mléka a welfare zvířat. Snížením hladiny čpavku a dusíkatých plynů v ovzduší se také zlepšuje vnitřní klima ve stáji. Řádně vyprojektovaný a řízený systém odklizu výkalů udržuje vysokou hodnotu těchto odpadů coby hnojiva. Také napomáhá snižovat úniky do řek, jezer a spodních vod. Je mnoho faktorů, které mají vliv na složení výkalů: druh zvířat, intenzita krmení, typ krmení, ředění vodou, typ a množství podestýlky atd...

Zobrazit více

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy