Treatment

Ošetření výkalů umožňuje efektivní zacházení s objemy, racionalizuje manipulaci s výkaly, které obsahují písek a reguluje dopad obsaženého fosforu.

Dovnitř jdou výkaly; ven odchází pevné částice a tekutá složka. Jednoduchý princip, ale s velmi významnými výhodami. Separace umožňuje lepší ekonomické využití výkalů, včetně menších požadavků na skladovací prostory, nižší náklady na transport, snadnější aplikaci jako hnojiva a navíc snížení zápachu při skladování.

Výkaly jako aktivum

Na jednu stranu získáte recyklovanou pevnou organickou složku a na druhé straně tekutou složku s koncentrovaným obsahem živin, kterou lze okamžitě přečerpávat a snadno převážet. Tekutá složka zabírá méně místa, tím se zvyšuje existující kapacita skladování. Pevná složka se dá snadno stohovat, při skladování zůstává stabilní. Lze ji použít pro budoucí ošetření pro využití při kompostování nebo jako recyklovaná podestýlka.

Separací písku od výkalů si zajistíte delší životnost vašeho zařízení a také zabráníte shromažďování písku v hnojných jímkách a jeho následné aplikaci na pole při hnojení. Při proplachovém systému vám separace písku a organických složek umožňuje opětovné optimální využití tekuté složky. Separace organických složek od složky tekuté také znamená menší zápach, nižší ztráty dusíku a sníženou emisi skleníkových plynů.

  • lepší ekonomické využití výkalů
  • nižší emise skleníkových plynů
  • zlepšená manipulace a skladování
Zobrazit více

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy