Aplikacje DelPro™

DeLaval DelPro™ gromadzi wszystkie dane rejestrowane w Twoim gospodarstwie i błyskawicznie przetwarza je w użyteczne informacje. Zamiast setek stron z liczbami i wykresami, otrzymasz użyteczne informacje w formie pojedynczej tabeli lub komunikatu. Te użyteczne i praktyczne wiadomości są zapewniane przez jedną z aplikacji DelPro, odpowiednią dla danego zadania. Dzięki temu rozwiązaniu możesz być na bieżąco, niezależnie od tego, gdzie akurat się znajdujesz: w biurze, w oborze, na pastwisku, podczas udoju czy poza gospodarstwem.

Skontaktuj się z najbliższym

Dealer DeLaval

Najważniejsza platforma do zarządzania gospodarstwem

Najłatwiej jest myśleć o tym jako o sercu swojej farmy mlecznej. Wszystko jest podawane do systemu poprzez szereg danych wejściowych; DelPro przetwarza dane w celu umożliwienia analizy i raportowania, które są następnie dostarczane za pośrednictwem szeregu aplikacji, co pozwala na znacznie więcej niż do tej pory myślałeś.

DelPro to nie tylko zwykłe oprogramowanie, to kompletna platforma do zarządzania, która zapewnia dokładne, aktualne informacje potrzebne do prowadzenia wydajnej i dochodowej farmy mlecznej. Oznacza to stworzenie centralnej platformy do przechwytywania i analizy danych z systemu doju i sensorów, a następnie dystrybuowanie tych danych za pomocą zestawu specjalnie zaprojektowanych, łatwych w użyciu aplikacji, które ułatwiają i przyspieszają przekształcanie wszystkich danych w określone działanie.

Aplikacje DelPro™

Produkty

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne