Product Image

DelPro™ Farm Manager

DelPro Farm Manager przedstawia dane pobrane, przetworzone i przeanalizowane przez DelPro. Dzięki temu możesz monitorować działanie farmy mlecznej za pomocą jednej, łatwej w użyciu aplikacji.

  • Widok panelu głównego pozwala na szybką informację
  • Łatwe do dostosowania do indywidualnych potrzeb
  • Łatwy interfejs użytkownika
Skontaktuj się z najbliższym

Dealer DeLaval

DelPro™ Farm Manager

Co zyskujesz?

Ustalaj co jest dla Ciebie najważniejsze

DelPro Farm Manager to klucz do przekształcenia wszystkich danych zarejestrowanych w twojej farmie w wartościowe, łatwe do zrozumienia i przydatne informacje. Kluczem do tego jest możliwość dostosowania widoku panelu, aby szybko i łatwo uzyskać dane które są najważniejsze.

Tablica monitorowania

Jeden ekran zapewniający ogólny przegląd DelPro Farm Manager to klucz do przekształcenia wszystkich danych zarejestrowanych w twojej farmie w wartościowe, łatwe do zrozumienia i przydatne informacje. Na panelu prezentowane są dane, które dają migawkę wszystkiego, co musisz wiedzieć w łatwo zrozumiałej formie.

Kolejka udojowa - tylko do AMS

95% użytkowników DelPro z AMS codziennie korzysta z funkcji kolejki udojowej i ocenia ją jako najbardziej przydatny moduł w systemie. Kolejka udojowa to idealny sposób na rozpoczęcie dnia - zapewnia szybką i zwięzłą informację o tym co wydarzyło się w ciągu nocy i poprzedniego dnia. Pozwala to szybko zidentyfikować rzeczy do zrobienia, aby zmaksymalizować produktywność.

Zaplanowany dój

Panel Wydajności w DelPro Farm Manager daje szybki wgląd w wydajność twojego systemu udojowego: podaje ilość krów dojonych na godzinę, zmiany i mleko udojone podczas sesji udojowej. Wyraźne wskaźniki kolorów mogą ostrzegać o zmianach w wydajności. Pozwala również na szybki i łatwy dostęp do dodatkowych informacji, aby pomóc w rozwiązaniu problemów z wydajnością.

Moduły eksperckie

Moduły eksperckie DelPro Farm Manger zapewniają większą kontrolę nad dobrostanem zwierząt. Krowy są automatycznie dodawane do listy zadań dla weterynarza, aby zapewnić, że wszelkie wymagane kontrole stanu zdrowia, szczepienia lub inne działania są zaplanowane. Dzięki temu masz spokój wiedząc, że żadna krowa nie zostanie pominięta. Będziesz także w stanie dokładnie zobaczyć jak każda krowa wpływa na poziom komórek somatycznych w mleku zbiorczym. My zapewniamy stałe wsparcie w zarządzaniu stadem.

Standardowe procedury operacyjne

Stałe procedury postępowania i pracy mają kluczowe znaczenie w nowoczesnej produkcji mleka. DelPro Farm Manager wspiera organizację i realizację działań konsekwentnie dla różnych zdarzeń, takich jak czas inseminacji, leczenie krowy z ketozą lub kontrole które należy przeprowadzić na świeżo zapłodnionych krowach. Dzięki DelPro możesz podejmować decyzje w dowolnym momencie.

Pokaż więcej

DelPro™ Farm Manager

Odpowiednie dla

Tutaj rozpoczynają się decyzje

DelPro centralizuje, przetwarza i analizuje wiele punktów danych zarejestrowanych w twojej farmie.

DelPro Farm Manager to główny interfejs do wszystkich tych informacji. Zapewnia możliwość działania, dzięki czemu masz wszystko, czego potrzebujesz, aby podejmować lepsze decyzje każdego dnia.

Oznacza to, że musisz monitorować produkcję jednej krowy, grupy lub całego stada; sprawdzić, kiedy potrzebna jest następny dój; lub stworzyć stały raport, aby zapewnić, że każde zwierzę w twoim gospodarstwie otrzyma szczepionkę dokładnie we właściwym czasie - DelPro Farm Manager daje ci kontrolę.

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne