BioModele DelPro™

DelPro to najbardziej rozbudowany system zarządzania zawierający zaawansowane BioModele, które gromadzą i analizują dane pomagające podejmować dobre decyzje.

Skontaktuj się z najbliższym

Dealer DeLaval

Co to są BioModele DelPro?

DeLaval umożliwia określanie przyszłych sytuacji na podstawie aktualnych i historycznych danych. Jest to możliwe dzięki tworzeniu dokładnych modeli biologicznych i behawioralnych zwanych przez nas BioModelami. Tylko systemy DeLaval dostarczają takiego poziomu danych. Informacje zgromadzone w ramach modelu są często przedstawiane w formie indeksu - Ty ustalasz konkretne poziomy, a system informuje czy są one osiągane. To oznacza, że możemy używać BioModeli aby dostarczyć Ci wiarygodnych danych o Twoich krowach, stanie rozrodu lub zdrowia, najczęściej zanim jakiekolwiek objawy są widoczne.

BioModele DelPro™

Co zyskujesz?

BioModele DeLaval Herd Navigator™

DeLaval Herd Navigator pozwala postępowym rolnikom działać proaktywnie w zarządzaniu ich stadem. Dostarcza precyzyjne analizy mleka by podjąć konkretne działania dla każdej krowy i całego stada aby poprawić wydajność stada i dochodowość gospodarstwa obniżając koszty produkcji oraz optymalizować czas pracy. Herd Navigator zawiera trzy modele (rozród, mastitis oraz ketoza), które zostały zaprojektowane by uzyskać dane o konkretnej krowie która wymaga podjęcia określonegoziałania. Kiedy zaczynasz dzień, DeLaval DelPro i Herd Navigator poinformują które krowy wymagają inseminacji, kontroli cielności, zabiegów weterynaryjnych lub innych działań.

MDI - Indeks mastitis

Indeks MDI to unikalne narzędzie od DeLaval, które analizuje wiele danych by dostarczyć Ci jeden wynik obrazujący stan zdrowotny każdej krowy. To oznacza, że możesz uzyskać szybką ocenę zdrowotności każdej krowy, grupy krów lub całego stada i zdecydować czy wymagają one kontroli lub postępowania weterynaryjnego. MDI nie używa żadnych chemicznych odczynników i analizuje wiele parametrów by dostarczyć lepszych i szybszych informacji dotyczących zdrowotności wymion i mastitis. DelPro oblicza indeks MDI dla każdej krowy przy każdym doju.

Ocena kondycji krowy BCS

Kamera BCS oceniająca kondycję krowy to w pełni zautomatyzowany system eliminujący niepewność lub pomyłki w ocenie kondycji. To technologia wykorzystująca zdjęcia 3D do wygenerowania danych potrzebnych do analizy stanu krowy i przekazania informacji Hodowcy. Dzięki automatyzacji i dużej ilości danych możesz zareagować zanim zmiany staną się widoczne, a szybsze podejmowanie działań da lepsze wyniki. Alerty w systemie przedstawiane są jako odchylenia w okresie 2 - 4 tygodni i analizują także wyniki wydajności, kolejność laktacji oraz moment laktacji.

BioModele DelPro™

Odpowiednie dla

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne