Product Image

Herd Navigator™

DeLaval Herd Navigator™ umożliwia hodowcom bydła proaktywne zarządzanie stadem. Dostarcza dokładne dane na podstawie analizy składu mleka i pomaga w opracowaniu planu działania dla każdej krowy i stada. Umożliwia poprawę rentowności gospodarstwa poprzez polepszenie wyników w rozrodzie i obniżenie kosztów leczenia; a także efektywniejsze wykorzystanie czasu. DeLaval DelPro z Herd Navigator przenosi Cię na nowy poziom zarządzania rozrodem, żywieniem i zdrowiem stada.

  • Wczesne i szczegółowe powiadomienia
  • Możliwość szybkiego reagowania
  • Proaktywne zarządzanie stadem dla większego zdrowia zwierząt
  • DelPro BioModel dla każdej krowy
  • Twoje oczy w oborze

Lepiej

Skontaktuj się z najbliższym

Dealer DeLaval

Herd Navigator™

Co zyskujesz?

Kontrola rozrodu

Udana reprodukcja leży u podstaw produkcji mlecznej. Powodzenie rolnika w dużej mierze zależy od dobrego wykrywania rui i ustalenia prawidłowych terminów inseminacji.

Wykrywanie mastitis

Mastitis zajmuje drugie miejsce, po niepłodności, jako przyczyna brakowania krów. Każdy przypadek klinicznego mastitis może kosztować rolnika od 240 do 630 euro.

Wykrywanie ketozy

Zwiększanie efektywności stada krów mlecznych jest związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń metabolicznych. Najczęstszym i najważniejszym schorzeniem jest ketoza.

Herd Navigator™

Odpowiednie dla

Podejmuj szybsze decyzje

Dodanie DeLaval Herd Navigator do platformy zarządzania gospodarstwem DelPro zapewnia po prostu najlepsze na rynku wsparcie zarządzania rozrodem dla Twojego gospodarstwa. Herd Navigator zapewnia DelPro dostęp do złotego standardu zarządzania rozrodem i wykrywaniem rui jakim jest analiza poziomu progesteronu w mleku. BioModel DeLaval DelPro czuwa nad automatycznym pobraniem próbki we właściwym momencie w celu określenia rui, odpowiedniego momentu do inseminacji, potwierdzenia cielności, czy też zgłoszenia zaburzeń w cyklu rozrodczym. Dowiedz się, które krowy w Twoim stadzie walczą z podkliniczną ketozą oraz zidentyfikuj krowy zagrożone mastitis. Ogranicz dzięki precyzyjnej analityce przyszłe koszty leczenia, dzięki szybkiej reakcji. DelPro jest najlepszą dostępną platformą do zarządzania gospodarstwem mlecznym ze względu na zaawansowane BioModele DeLaval, które napędzają analizę danych dostarczanych przez Herd Navigatora, aby pomóc Ci w podejmowaniu najlepszych decyzji. Dzięki temu możesz skupić się na właściwej krowie we właściwym czasie.

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne