Product Image

System oceny kondycji krowy - kamera BCS (Body Condition Scoring)

Dokładne oceny kondycji krowy umożliwiają lepsze planowanie paszy oraz lepszą kondycję krów bez nadmiaru tkanki tłuszczowej. Promuje to produkcję mleka, prawidłowy rozród i długowieczność krów. Kamera DeLaval BCS to w pełni zautomatyzowany system oceny i punktacji, który eliminuje domysły i niedokładności ręcznej oceny.

Lepiej

Skontaktuj się z najbliższym

Dealer DeLaval

System oceny kondycji krowy - kamera BCS (Body Condition Scoring)

Co zyskujesz?

Poprawa zdrowotności krów

Spójne i dokładne wyniki działają jak system wczesnego ostrzegania, jeśli krowa odbiega od idealnej krzywej punktowej dotyczącej jej kondycji. Wszelkie odchylenia mogą być wyeliminowane w celu szybszego zmniejszenia potencjalnych kosztów weterynaryjnych i paszowych.

Dokładne żywienie

Ocena kondycji krów jest często wykorzystywana jako krytyczna metoda sprawdzania efektywności żywienia w gospodarstwie. wykorzystanie danych z oceny BCS może zmniejszyć koszty paszy dzięki minimalizacji nadmiernego skarmiania krów.

Zwiększenie produkcji mleka

Utrzymywanie krów w optymalnej kondycji w czasie całej laktacji pomaga zwiększać produkcje mleka. Analiza kondycji ciała krowy za pomocą kamery BCS pozwala upewnić się, że jest ona zgodna z zaplanowaną.

Poprawa rozrodczości i wycieleń

Regularna kontrola kondycji ciała pozwala upewnić się, że jest ona optymalna, szczególnie w czasie inseminacji i wycielenia. Prawidłowa kondycja w czasie ciąży oraz w okresie powycieleniowym ułatwia cielętom idealny start.

Zmniejszenie kosztów robocizny

Automatyczna ocena kondycji krowy eliminuje mozolną pracę wykonywaną dotychczas przez człowieka. Dzięki temu hodowca ma dodatkowy czas na inne ważne zadania w gospodarstwie.

Pokaż więcej

System oceny kondycji krowy - kamera BCS (Body Condition Scoring)

Odpowiednie dla

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne