Zarządzanie zdrowiem krów za pomocą danych BCS

Wpływ BCS na ketozę

Ketoza jest powszechną chorobą metaboliczną u krów mlecznych. Jest ona spowodowana ujemnym bilansem energetycznym, często obserwowanym u wysokowydajnych zwierząt na początku laktacji i może prowadzić do zmniejszenia produkcji mleka.

Krowy z ketozą mają zwiększone ryzyko przemieszczenia trawieńca, infekcji macicy i kulawizny. Oprócz mniejszej produkcji mleka o około 7% w porównaniu ze zdrową krową (Van Leenen, 2015) ketoza wpływa również na zmniejszoną płodność i ryzyko wczesnego brakowania. (Vanholder, Papen, Bemers, Vertenten i Berge, 2015)

Zapewnienie krowom odpowiedniego stanu otłuszczenia przed okresem zasuszenia i utrzymywanie go przez okres zasuszenia może pomóc w zapobieganiu ketozie, dlatego należy starać się zasuszać krowy z oceną BCS wynoszącą około 3,5 i utrzymać ją w okresie zasuszenia.

W przypadku krów o zbyt wysokiej kondycji można pomyśleć o zasuszeniu jej wcześniej, niż przewidywana data zasuszenia, aby zmniejszyć ryzyko, ponieważ prawdopodobieństwo ketozy jest dwa razy wyższe u krów, które cielą się z BCS wyższym niż 3,5 niż u krów, które się wycielą z oceną BCS równą lub niższą niż 3,5.

Rys 1: Przykład krowy z BCS (zielona linia) powyżej 3,5 przy zasuszeniu i cierpiącej na ketozę po wycieleniu, również oddzielnie alarmowaną przez DeLaval Herd Navigator. Alarm ketozy HN oznaczony czerwoną gwiazdką. Po interwencji lekarza weterynarii krowa pozostaje w dobrej kondycji.

Wskazania ketozy oparte na trendach BCS w DelPro

Krowy na początku laktacji cierpiące na ketozę tracą więcej kondycji (tłuszczu) niż krowy nie dotknięte tym zaburzeniem, więc identyfikacja krów, które tracą kondycję w ciągu pierwszych 8 tygodni, może pomóc w zidentyfikowaniu przypadków subklinicznej ketozy.

Szukaj krów z BCS powyżej 3,25 przed wycieleniem i utratą kondycji o ponad 0,75 punktu BCS w pierwszych 8 tygodniach laktacji.

Aby pomóc znaleźć te krowy, kamera punktowej oceny kondycji DeLaval BCS ocenia krowy co 0,25 punktu i podaje 2-tygodniowy i 4-tygodniowy trend. Kondycję pod koniec poprzedniej laktacji można wykorzystać jako punkt odniesienia, aby sprawdzić straty i pomóc zaplanować leczenie tam, gdzie jest to konieczne, aby zmniejszyć negatywne skutki ketozy.

Filtry raportów w DelPro FarmManager sprawiają, że potencjalne przypadki ketozy są widoczne, a standardowe procedury automatycznie wskazują działanie zalecane przez weterynarza lub doradcę. Działanie to może przewidywać:

·        Wczesne zasuszenie

·        Wzrost dziennej dawki żywieniowej

·        Zastosowanie bolusa

BCS a kulawizny

Kulawizna jest jednym z trzech głównych czynników,  z powodu których niezamierzenie brakujemy krowy. Ciężko kulejące krowy leżą o 1,6 godziny dłużej niż krowy zdrowe, co oznacza mniejsze spożycie paszy, a tym samym mniejszą produkcję mleka, nawet do 350 kg (Green i in., 2002; Bicalho i in. , 2008; Archer i wsp., 2010b).

Krowy tracąc kondycję przed wycieleniem mają większą szansę na poważne kulawizny w przyszłości, dlatego ważne jest zapobieganie utracie kondycji BCS w okresie przejściowym i utrzymywanie jej na pożądanym poziomie podczas laktacji. Przy BCS ≥ 2,5 ryzyko kulawizny jest znacznie zmniejszone.

Możesz przeczytać więcej o tym, jak DelPro FarmManager współpracuje z systemem punktowej oceny kondycji DeLaval BCS tutaj.

Rys. 2: Przykład krowy z niskim BCS (zielona linia) przy wycieleniu i trendem kontynuującym opadanie, gdy krowa jest leczona z powodu kulawizny w DL 17, 56 i 110. Zabiegi oznaczone czerwoną gwiazdką.

Skontaktuj się z Dealerem

Zapytania ogólne