Zdravotní stav vemene a hygiena

Příprava vemene před dojením je důležitá z hlediska redukce počtu bakterií a znečištění na pokožce struku, které by se mohlo během dojení dostat do mléčné žlázy nebo chladicího tanku. Postup při dojení v dojírně by mělo probíhat tak, aby se omezilo šíření bakterií, které způsobují mastitidu, a udržela se tak vysoká kvalita produkovaného mléka. Současně musí proběhnout účelná a pracovně nenáročná příprava vemene.

12 zlatých pravidel - dojení


Před dojením

1. Pravidelně monitorujte zdravotní stav mléčné žlázy.
2. Dodržujte správné pořadí úkonů při dojení.

3. Vždy používejte mléčný filtr.

4. Je-li to nutné, proveďte očistu struků před dojením.

Během dojení

5. Zkontrolujte dojicí podtlak.

6. Nasaďte dojicí soupravu.

7. Zabraňte předojování.

8. Dojicí soupravy řádně sejměte.

Po dojení

9. Struky okamžitě dezinfikujte.

10. Umyjte/dezinfikujte dojicí zařízení.

11. Zajistěte řádné zchlazení mléka.

12. Pravidelně monitorujte výsledky dojení.Zobrazit více

Kontaktujte Vašeho DeLaval obchodního zástupce

Pro všeobecné dotazy