Temperatur er et vigtigt element i enhver rengøringsproces

Når rengøringsmidler opløses i varmt vand forbedres rengøringsmidlets funktion og evnen til at opløse de forskellige materialers emulgering øges. Det er vigtigt at benytte den korrekte temperatur ved hvert trin i rengøringsprocessen. Hvis temperaturen er for lav, vil mælkefedt størkne, hvis den er for høj, brænder proteiner fast på overfladen og er vanskelige at fjerne. 

Forskyl: Et varmt forskyl for at fjerne de fleste mælkerester efter malkning. Skyllet bør fortsætte indtil det kasserede spildevand er klart. Temperaturen bør ikke overskride 45 °C for at undgå, at naturligt forekommende proteiner denaturerer, som derefter bliver meget vanskeligere at rengøre, men den bør heller ikke være lavere end 35 °C, fordi fedtstoffer ellers vil størkne. 

Hovedvask: En cirkulationsrengøring med rengøringsmiddel. Vandets temperatur er omkring 80 ° til 85 °C ved start og falder til omkring 42 ° til 55 °C til slut i vasken. En rengøringstemperatur på 60-70 °C vil også øge rengøringsmidlets effektivitet. Temperaturen må aldrig være lavere end 42 °C, da det kan forårsage, at der dannes fedtede belægninger. 

Efterskyl: Et slutskyl som sker med koldt eller lunkent vand for at fjerne eventuelle rester af rengøringsmidlet. Det sidste skyllevand, der afslutter rengøringen, skal være lige så rent som et glas drikkevand!

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser