Privatlivspolitik for delaval.com

Denne erklæring beskriver hvornår, hvordan og til hvilke formål DeLaval behandler (fx indsamler, genererer, bevarer, anvender og offentliggør) data, der vedrører dig i forbindelse med DeLaval.com og relaterede hjemmesider (kollektivt kaldet hjemmesiderne).

Se DeLaval.com Cookies  dokumentet for oplysninger om hvornår, hvordan og til hvilke formål cookies anvendes i forbindelse med hjemmesiderne.

Datakategorier

Følgende datakategorier, der vedrører dig, kan blive behandlet af DeLaval i forbindelse med hjemmesiderne:

(a)                     Data, som indsamles automatisk, der vedrører den enhed og browser, som du anvender til at tilgå hjemmesiderne (fx IP-adresse, cookie-identifikatorer, enhedstype og browsertype), og som vedrører din browsing-aktivitet (fx hvilke sider, du besøger).

(b)                    Data, som du frivilligt afgiver, når du tilmelder dig nyhedsbreve og kampagner, sender beskeder gennem kontaktformularer eller anvender andre webformularer på hjemmesiderne.

Formål med (data-)behandlingen

De data, der vedrører dig, som indsamles eller genereres af DeLaval i forbindelse med hjemmesiderne, kan anvendes til at administrere og drive hjemmesiderne, til at overvåge og analysere anvendelsen af hjemmesiderne, til at optimere funktionaliteten og indholdet af hjemmesiderne og til at videreudvikle hjemmesiderne. De data, som du afgiver i webformularer på hjemmesiderne, vil blive behandlet til de formål, der er identificeret i forhold til de respektive formularer (fx. til at tilmelde dig en specifik kampagne eller senede dig nyhedsbreve).

Se afsnittet "Tredjepart-ydelser" forneden der beskriver hvordan og til hvilke formål tredjeparter behandler data, der vedrører dig i forbindelse med hjemmesiderne.

Modtagere

De data, der indsamles og genereres af DeLaval i forbindelse med hjemmesiderne kan - til de formål, der er angivet foroven - offentliggøres over for og behandlet af enhver enhed i DeLaval Group (DeLaval Holding AB og enhver enhed, som direkte eller indirekte kontrolleres af DeLaval Holding AB). Desuden kan DeLaval - til de formål, der er angivet foroven - anvende serviceudbydere til at udføre visse aktiviteter på DeLavals vegne (fx dataopbevaring). Sådanne serviceudbydere kan tilgå dataene til sådanne formål, og i disse tilfælde træffer DeLaval forholdsregler for at sikre, at serviceudbyderne beskytter dataene og ikke anvender dem til andre formål.  Kontakt DeLaval - som angivet i afsnittet "Yderligere oplysninger" forneden - for at få oplyst, hvilke eventuelle serviceudbydere har adgang til de data, der vedrører dig, og som indsamles eller genereres af DeLaval og til hvilke formål sådanne serviceudbydere har adgang.

Med undtagelse af ovennævnte, vil de data, der indsamles eller genereres af DeLaval i forbindelse med hjemmesiderne, kun blive delt i aggregeret/anonymiseret form (navne på individer, juridiske enheder, landbrug osv. vil blive fjernet eller udskiftet med anonyme eller fiktiv identifikatorer).

Der henvises til afsnittet "Tredjepart-ydelser" forneden for en beskrivelse af hvordan og til hvilke formål tredjeparter behandler data, der vedrører dig i forbindelse med hjemmesiderne.

Samtykke og juridisk grundlag

Ved at afgive data i en webformular på hjemmesiderne, giver du samtykke til at sådanne data anvendes til de formål, der er identificeret i forhold til den formular. Hvis data, der vedrører dig, anvendes, uden at DeLaval har modtaget dit samtykke, er det juridiske grundlag for at behandle disse data, at behandlingen er nødvendig for DeLavals legitime interesser (formålene er defineret ovenfor), og som DeLaval - baseret på en afvejning af interesser - skønner ikke at tilsidesætte dine interesser eller fundamentale rettigheder og friheder. Visse behandlinger af data, der vedrører dig, kan også være nødvendige for overholdelse af juridiske forpligtelser.

Opbevaring og sikkerhed

De data, der vedrører dig, som indsamles eller genereres af DeLaval i forbindelse med hjemmesiderne vil ikke blive opbevaret i en længere tidsperiode end hvad det rimeligvis kræves i forhold til de behandlingsformål, der er angivet foroven. DeLaval (eller, hvis relevant, dets serviceleverandører) har implementeret fysiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau i forhold til de risici, som udgøres af behandlingen og dataenes karakter. Sådanne foranstaltninger implementeres for at: (A) sikre, at der kun er adgang til data for autoriseret personale; (b) sikre, at intet andet personale end dem, der har brug for adgang til sådanne data, har tilladelse til adgang til data; (c) sikre, at al autoriseret personale er underlagt passende forpligtelser for at bevare data fortrolige; og (d) beskytte data mod uautoriseret offentliggørelse; og (d) beskytte data mod uautoriseret offentliggørelse og adgang og utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab eller ændring.

De data, der vedrører dig, og som indsamles eller genereres af DeLaval i forbindelse med hjemmesiderne vil primært blive opbevaret i den Europæiske Union men kan - til de formål, der er angivet i begrænsninger foroven - blive overført til enhver lokation, hvor Du tilgår hjemmesiderne, hvor DeLaval Group befinder sig, og hvor DeLavals serviceudbydere driver virksomhed. Når data, i alle andre tilfælde, end hvor det er påkrævet for at udføre de tjenesteydelser, som du har anmodet om, overføres fra den Europæiske Union, eller fra andre lande og territorier, som EU-kommissionen har evalueret som havende et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ift. persondata, til et land eller territorium, som ikke opretholder et sådant beskyttelsesniveau, vil DeLaval anvende yderligere relevante tiltag for at sikre, at dataene modtager tilstrækkeligt beskyttelse (fx "Standardkontraktkklausulerne" indeholdt i Bilaget til EU-kommissionens beslutning 2010/87/EF af 5. februar 2010). Kontakt DeLaval, som angivet i afsnittet "Yderligere oplysninger" forneden, for at få oplyst til hvilke lande og territorier dataene overføres, og hvilke sikkerhedsmæssige tiltag, der er blevet implementeret.

Tredjepart-ydelser

I forbindelse med hjemmesiderne, anvendes de tredjepart-ydelser, der er beskrevet forneden, til at indsamle statistik og levere målrettede reklamer. De respektive serviceudbydere kan indsamle data, der vedrører dig, til det formål at servicere DeLaval. DeLaval kan dog kun tilgå statistik i aggregeret form.

AdRoll (https://www.adroll.com) anvendes til at levere målrettede reklamer. AdRoll anvender cookies, tracking-pixels og relaterede teknologier til at overvåge besøgeradfærd. Oplysningerne behandles af AdRoll Advertising Limited til at vise de reklamer, der er relevante for dig. Der henvises til AdRoll’s notat om privatlivspolitik (https://www.adroll.com/about/privacy), hvis du ønsker at finde ud af hvordan og til hvilke formål AdRoll Advertising Limited må behandle data, der vedrører dig. Du kan framelde dig AdRoll’s målrettede reklamer ved at klikke på det blå ikon, der typisk befinder sig i hjørnet af AdRoll reklamer eller ved at klikke her.

Du kan også framelde dig målrettede reklamer ved at anvende frameldelses-værktøjet, der stilles til rådighed af Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/), Digital Advertising Alliance' (http://www.aboutads.info/choices/) eller Network Advertising Initiative (NAI) (http://www.networkadvertising.org/choices/).

Google Analytics (http://www.google.com/analytics) anvendes til at analysere, hvordan besøgende anvender hjemmesiderne. Google Analytics anvender cookies til at overvåge besøgeradfærd. Oplysningerne behandles af Google Inc. til at udarbejde statistiske rapporter på webaktivitet for hjemmesiderne og stille sådanne rapporter til rådighed for DeLaval (som anvendes af DeLaval til de formål, der er beskrevet foroven). Der henvises til Googles privathedspolitik (https://www.google.com/policies/privacy/), hvis du ønsker at finde ud af hvordan og til hvilke formål Google Inc. må behandle data, der vedrører dig. Få at framelde dig Google Analytics, skal du gå til Google Analytics frameldingsside (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) og installere add-on til din browser.

Facebooks Conversion Tracking Pixel service anvendes til at følge effekten på Facebook-reklamer. Facebook Inc. anvender cookies, tracking-pixels og relaterede teknologier til at følge besøgendes handlinger, efter de er blevet omdirigeret til en hjemmeside ved at klikke på en Facebook-reklame. Oplysningerne behandles af Facebook Inc. til at udarbejde statistiske rapporter på effekten af Facebook-reklamer og stille sådanne rapporter til rådighed for DeLaval (som anvendes af DeLaval til de formål, der er beskrevet foroven). Der henvises til Facebooks privathedspolitik (https://www.facebook.com/about/privacy/), hvis du ønsker at finde ud af hvordan og til hvilke formål Facebook Inc. må behandle data, der vedrører dig. For at framelde dig Conversion Tracking Pixel tjenesten, skal du besøge Facebook frameldingsside (https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/) og følge anvisningerne.

Crazy Egg (https://www.crazyegg.com) anvendes til at indsamle oplysninger om, hvordan besøgende interagerer med hjemmesiderne. CrazyEgg indsamler data, der vedrører den enhed og browser, du anvender til at tilgå hjemmesiden. Oplysningerne behandles af Crazy Egg, Inc. til at udarbejde rapporter på besøgendes kollektive adfærd på hjemmesiderne og stille sådanne rapporter til rådighed for DeLaval (som anvendes af DeLaval til de formål, der er beskrevet foroven). Der henvises til Crazy Egg's privatlivspolitik (https://www.crazyegg.com/privacy), hvis du ønsker at finde ud af hvordan og til hvilke formål Crazy Egg, Inc må behandle data, der vedrører dig. For at framelde dig Crazy Egg, skal du besøge Crazy Egg's frameldingsside (https://www.crazyegg.com/opt-out) og følge anvisningerne.

Yderligere oplysninger

Du har ret til, afhængigt af restriktioner under gældende lov,  at bede om oplysninger om DeLavals behandling af data, der vedrører dig, at få adgang til sådanne data (i et struktureret, almindeligt brugt og maskinlæsbart format, med ret til at videresende sådanne data) og at anmode DeLaval om at rette, færdiggøre, opdatere, låse eller slette data, der vedrører dig, som er upræcise, ufærdige, forvirrende, forældede eller ulovlige. Du har også ret til at indvende, på legitimt grundlag, mod behandling af data, der relaterer til dig (især hvis du er berettiget til dette under gældende databeskyttelseslovgivning) og til at tilbagetrække, med prospektiv effekt, ethvert samtykke, som du har givet mht. behandlingen af sådanne data. Hvis du mener, at behandlingen af persondata, der relaterer til dig, krænker gældende lov, kan du også indgive en klage til den relevante kontrolmyndighed.

Anmodninger vedrørende DeLavals bearbejdning af data, der vedrører dig, kan sendes til DeLaval på nedenstående adresse (Att.: “Data Protection Officer”).

Data Controller og Data Protection Officer

DeLaval International AB (virksomhedsnummer 556012-3928, P.O. Box 39, Gustaf de Lavals väg 15, SE 147 21 Tumba, Sverige) er “controller” af de data, der bearbejdes af DeLaval i forbindelse med hjemmesiderne.

For at kontakte Data Protection Officer hos DeLaval International AB, bedes du sende et brev til ovenstående adresse att. “Data Protection Officer”.

Opdateringer af denne erklæring

Der kan tilføjes yderligere funktioner til hjemmesiderne i fremtiden. DeLaval opdater denne erklæring for at beskrive, hvordan og til hvilke formål DeLaval behandler data i relation til sådanne nye funktioner. DeLaval kan også opdatere denne erklæring for at beskrive yderlige anvendelsesområde eller formål med databehandling i forbindelse med hjemmesiderne.

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser