Hvilken rolle spiller de forskellige rengøringsmidler i succesen med rengøring?

Rengøringsmidlers formler afhænger af de funktionelle egenskaber og mulige kombinationer af velkendte kemikalier. Følgende egenskaber er tænkt ind for at forebygge aflejringer:

Alkali: Et alkalisk rengøringsmiddel opløser fedt og holder dem i opløsningen, så de bliver skyllet med rengøringsopløsningen. Dermed sætter det sig ikke fast på anlæggets overflade. 

Overfladeaktive stoffer: Overfladeaktive stoffers væsentligste funktion er at fjerne aflejringer fra overflader og opløse dem i opløsningen.

Syre: Opløser mineraler og kan fjerne mælkeaflejringer i kombination med overfladeaktive stoffer.

Klor: Bryder proteiner til små dele og har desinficerende egenskaber. Flydende klorin er ustabilt afhængigt af formel og opbevaringsforhold. Undgå derfor længere opbevaring, høje temperaturer og UV lys for at bevare produktets effektivitet. 

Vandblødgøringsmiddel: Da mineraler reducerer rengøringseffektiviteten, bruges vandblødgørere til at modvirke det og for at undgå, at mineraler aflejrer sig i installationen. 

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser