Vi bruger vores ekspertise om udstyr, rengøringsmidler og rutiner, så dit rengøringsresultat bliver så godt som muligt

DeLaval hjælper dig med at sikre en optimal balance af alle rengøringsfaktorer ved at indstille og dosere, for at du kan være sikker på, at du er klar til at malke. I de fleste tilfælde er det nok regelmæssigt at tjekke rengøringsresultater ikke påvirkes af uforudsete faktorer. 

Vores serviceteknikere/turbutikker er uddannet til at kontrollere, servicere og hjælpe med at optimere dine rengøringsresultater til forholdene på din gård. De kan hjælpe dig med at vælge de bedste rengøringsmidler og optimere doseringen derefter. 

Lige som det er vigtigt at selve rengøringen fungerer, lige så vigtigt er det at opbevare og udskifte rengøringsmidler på bedste måde. Opbevar dem væk fra direkte sollys og tjek holdbarhedstiden. Klor i rengøringsmidler er kendt for at nedbrydes over tid. Derfor kan det ikke anbefales at have store lagre. 

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser