Styrken i data for din gård

Fabian Bernal, M.S., P.A.S., rådgiver for mælkeproducenter

I dag kan du automatisk registrere data, som det tidligere var umuligt at måle - men hvad er det, vi måler, og hvordan kan oplysningerne hjælpe dig med at opfylde målene for din gård?

Efterhånden, som producenterne sætter egne mål for ydelsen, er det en vigtig del af styringen at forstå de tilgængelige data og teknologier og få dem til at give mening. Målet er at måle de fysiologiske og adfærdsmæssige indikatorer samt produktionsindikatorer og at forbedre strategier og den generelle ydelse for gården.    

De primære formål med at udnytte teknologi og data er at maksimere en malkekos potentiale, at opdage sygdomme tidligt i forløbet og minimere brugen af ressourcer. Et eksempel, som alle ofte har i tankerne, er administration af medicin og reducering af behandling gennem forebyggende sundhedsinitiativer. DeLaval DelPro™ hjælper driftsledelsen med hurtigt at diagnosticere helbredsproblemer, hvilket har stor indflydelse på behandlingsomkostningerne og minimerer ydelsestab.

Databehandling sammen med den rette hardware, som DeLaval OptiDuo™, kan også hjælpe med foderoptimering, med at reducere spild og forbedre produktiviteten. Nøjagtig brunstregistrering kan reducere insemineringsomkostninger og forbedre reproduktion med korrekt styrede aktivitetsmålere og data fra DeLaval Herd Navigator™.

DelPro BioModeller

Det er vigtigt at have handlingsrettede data, men nøglen til god driftsledelse er at have mulighed for at lave forudberegninger for derved at kunne udforske mulige forbedringer af gårdens rentabilitet og/eller effektivitet.

DelPro kan med den rette datafortolkning hjælpe mælkeproducenter med at lave forudberegninger på baggrund af aktuelle og historiske data. Systemet kan hjælpe med at oprette nøjagtige modeller for både biologiske og adfærdsmæssige resultater. Denne unikke model kalder vi DelPro BioModels. De informationer, som modellerne frembringer, vises som et indeks i henhold til dine forudbestemte værdier og viser dig, når og om ydelsen er lavere end ønsket eller bedre end forventet.

BioModeller kan give dig et klart øjebliksbillede af koens ydelse, reproduktionsevne og helbred - ofte inden der er nogen synlige tegn. Ved at tilføje dyrlægens protokoller til processen og medtage dyrets administrerede sundhedskrav via DelPros dyrlægebesøg og funktionaliteten for vaccineprotokollen, kan maksimere udbytte og nøjagtighed ved dine dyrlægebesøg. Uanset om du skal vaccinere, beskære klove eller kontrollere for drægtighed, har brugere fleksibiliteten til at angive kriterierne i dyresundhedsmodulet for at undgå, at man overser en ko, der har brug for et sundhedstjek.

DeLaval DelPro er en effektiv betjeningsplatform til driftsstyring, der delvis skyldes perfektionsniveauet i BioModeller, som analyserer data. DeLaval har taget et skridt videre inden for overvågning af dyrenes sundhed gennem egenskaberne i den innovative Herd Navigator og den nye applikation, Cow Health index (Chi). Vi har udarbejdet en algoritme, som bruger data fra DeLaval Aktivitetsmålersystem, mælkeproduktion, mælke flow og ledningsevne, så mælkeproducenterne får en liste over køer med eventuelle problemer. Derved kan de tage effektive beslutninger hurtigere og mere nøjagtig. 

Alle sensorer og registreringsenheder på gården hjælper med at gøre livet nemmere for dig og dine køer mere produktive. Integration af data for løsninger inden for besætningsstyring fortsætter med at udvikle sig. DelPros analytiske styrke samler det hele ét sted på din gård og giver dig bedre informationer og tilmed hurtigere, så du kan træffe de rigtige beslutninger - endda om udfordringer, som slet ikke er blevet til problemer endnu.

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser