Kalve management

Koens livstidsproduktion starter, når kalven bliver født

Jo bedre start i livet dine kalve får, des større sandsynlighed er der for, at de vokser til friske, produktive og rentable malkekøer. Din mælkeproduktions fremtidige succes afhænger af dit kalve management system succes.

Naturligvis er det ikke helt så enkelt. Der vil være udfordringer, når det gælder sundhed, fodring og produktivitet gennem koens liv. Men perioden i de første 6 levemåneder har de største udfordringer. 

Første uger i kalvens liv

 • Sørg for god ventilation, godt liggeunderlag med rigelig strøelse og en jævn temperatur.
 • Udarbejd rutiner for udfodring der inkluderer:
  - Rutiner for at rengøre og desinficere der giver den bedste hygiejne hele tiden
  - Råmælk 1-3 dage
  - Et fodringssystem som nemt giver kalven mulighed for at drikke mælk en naturlig stilling
  - Fast foder af høj kvalitet allerede fra dag 1
 • Sørg for tilgang til rent og frisk vand fra dag 1
 • Start med at fodre de yngste kalve og slut med de ældste for at undgå at sprede infektioner
 • Kontroller kalvens tilstand mindst to gange om dagen og registrer og ret med det samme op på eventuelle problemer
 • Hold syge eller svage kalve adskilte indtil de har kommet sig

Den første måned

 • Overvåg kalvens tilvækst
 • Sørg for højt foderniveau for en tilvækst op til 1 kg pr. dag
 • Vær sikker på at mængden af mælk eller mælkeerstatning har den rette temperatur
 • Giv kalven mælk eller mælkeerstatning af god kvalitet
 • Der skal være fri tilgang til frisk vand
 • Benyt eventuelt BRIX (PAL-s) til at afbalancere næringsstofindholdet i mælken
 • Giv kalven nok plads til at røre sig, lege og løbe
 • Få kalven til at rejse sig hver dag og undersøg den sundhed; ved tegn på sygdom skal kalven kontrolleres med det samme

Anden måned

 • Overvåg jævnligt kalvens tilvækst
 • Sørg for høj daglig tilvækst
 • Overvåg kraftfoderindtag
 • Foretag respiratorisk sundhedsscreening for at opdage og behandle luftvejslidelser så tidligt som muligt
 • Udarbejd et hygiejneprogram til kalve som er i grupper for at minimere smitte
 • Isoler syge dyr
 • Fravæn gradvist efterhånden som indtaget af fast føde stiger

Tredje til sjette måned

 • Overvåg kropsvægt, højde og gennemsnitlige, daglige vægtøgninger
 • Fodre for at opnå tilvækst over 750 g pr. dag
 • Sørg for at rationen efter fravænning er nøje balanceret og har en god andel proteiner og energi
  • Analyser protein- og energiindholdet i foderet
  • Tilfør mineraler ved behov

 

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser