Lantmännen investerer i robotmalkning fra DeLaval

Med syv nye DeLaval VMS™ malkerobotter stræber Nötcenter Viken efter at nå topniveauer inden for mælkeproduktion.

Lantmännen har de seneste år stået for flere succesrige projekter for at øge produktionsresultater fra deres forsøgsgård, Nötcenter Viken, i Falköping, Sverige. Nu gennemfører de en stor satsning for at nå endnu højere produktionsresultater, når den gamle malkekarrusel erstattes med 7 malkerobotter - DeLaval VMS™ V300 og DeLaval VMS™ V310.

Ulrikke Nilsson, driftschef på Nötcenter Viken, sammen med gårdens malkekøer

"De investeringer, vi har foretaget de seneste år, har givet resultater, og den primære årsag til dette er god foderkvalitet og velafbalancerede foderrationer. Men god ledelse har i høj grad også bidraget til, at mælkeproduktionen er steget til tæt på 13.000 kg EKM. Fremadrettet vil vi gerne tage produktionen og forsøgsgården til nye niveauer, og til det har vi brug for nyt malkeudstyr. De nye robotter vil give os mulighed for bedre at udnytte køernes fulde potentiale, samtidig med at vi mere præcist kan gennemføre vores foder-forsøg", siger Ulrika Nilsson, driftschef på Nötcenter Viken.

På Nötcenter Viken har de 2 stalde, der har 450 malkekøer og 500 kvier og kalve totalt. I en af staldene skal der være fire VMS™ V300, der har flere unikke funktioner inklusiv DeLaval PureFlow™, en separat vaskekop der rengør og forbereder patter, og DeLaval InSight™, en avanceret kamera- og softwarekombination, der giver en effektiv malkning. 

I den anden stald installeres der tre VMS™ V310, der, udover de funktioner V300 har, inkluderer DeLaval RePro™, der opdager brunst og drægtighed ved at måle progesteron i mælken baseret på en avanceret biomodel. Projektet går snart i gang og er planlagt til at være færdigt i løbet af september 2021. 

 
"Vi er meget stolte over, at vores malkeudstyr skal være en del Lantmännens forskning. Effektivisering af fodring er et område, der både kan bidrage til, at mælkeproducenter reducerer deres klimaaftryk og øger deres rentabilitet", siger Paul Löfgren, EVP Cluser EMEA, DeLaval.


"Lantmännen tror på konkurrencedygtig svensk mælkeproduktion og ønsker at drive udviklingen fremad. Vores ambition er, at Nötcenter Viken produktionen skal ligge i top hvad angår ydelse, dyrevelfærd og klimapåvirkninger. Investeringer i ny teknologi er en forudsætning for at få os dertil", siger Kristina Gustafsson, fodermester ved Lantmännen.


Om DeLaval
Vores vision er gøre bæredygtig fødevareproduktion til en reel mulighed. Som et firma, der bygger på innovation, arbejder vi konstant på at finde måder, vi kan hjælpe vores kunder, mælkeproducenter, til at gøre mere med mindre ved at levere verdensførende malkeudstyr og løsninger. I dag har DeLaval 4.500 medarbejdere og aktiviteter i mere end 100 lande. DeLaval er en del Tetra Laval Group. Læs mere på www.delaval.com.
Om Lantmännen
Lantmännen er et landbrugskooperativ og Nordeuropas førende aktør inden for landbrug, maskiner, bioenergi og fødevarer. Vi ejes af 19.000 svenske landmænd, har 10.000 medarbejdere, er aktive i mere end 20 lande og omsætter for 45 mia. svenske kroner om året. Med base i korn forædler vi markens ressourcer til et livskraftigt landbrug. Læs mere på www.lantmannen.com

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser