Sådan håndterer DeLaval de retningslinjer, der drejer sig om coronavirus

Hos DeLaval tager vi situationen om coronavirus meget alvorligt. Vi følger nøje de retningslinjer og anbefalinger, der kommer fra myndighederne og bakker fuldt op om disse tiltag. Samtidig vil vi gerne sikre, at vores kunder får leveret den service og de varer, de har brug for, så vi kan medvirke til at opretholde produktionen og dyrevelfærden i landbruget. Vi har igangsat flere tiltag, som vil være med til at minimere risikoen for smittespredning.

- Vi udskyder alle kundearrangementer i nærmeste fremtid. Det betyder også, at vi udskyder de 2 Åben stald arrangementer den 31. marts 2020 til efteråret 2020. 

- Vores daglige arbejde ude på gårdene gennemføres som udgangspunkt - og vi besøger stadig vores kunder efter aftale. Vi respekterer stadig de smittebeskyttelsesregler, der altid er gældene, dog giver vi ikke hånd i denne periode og holder sikkerhedsafstand på 2 meter til gårdens personale. 

- Vi beder dig som kunde, at du også er opmærksom på planlagte besøg fra DeLaval og meddeler os, om der er nogen på gården, som for nylig har været på ferie i højrisikoområder eller har symptomer, som kan være corona. 

- Vores HelpDesk og supportfunktioner opretholdes, og de, der kan, vil arbejde hjemmefra. Du vil derfor stadig have mulighed for at træffe os. 

- Vi henstiller til, at alle vores medarbejdere er ekstra opmærksomme på både hygiejne og symptomer på sygdom. 

Vi følger situationen nøje og vil indføre yderligere tiltag, hvis det bliver nødvendigt. 

Har du spørgsmål om dette, er du meget velkommen til at kontakte os på danmark.info@delaval.com eller marketingchef Dan Larsen på telefon 4044 5761.

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser