Fodring

Fodringen er den største omkostning i en mælkeproduktion. Optimerer du foderstyringen, er det en rentabel investering. En investering som forbedrer besætningens reproduktion og sundhed og samtidig mindsker miljøpåvirkningen. DeLaval leverer systemer og produkter, som forbedrer fodringseffektiviteten og dyrenes ydeevne, uanset eksisterende foderstrategi eller gårdens indretning.

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser