Feedtech™ Silage

Foder udgør 45-65% af omkostningerne i en mælkeproduktion. Du kan forbedre ensileringsprocessen med Feedtech™ Silage, mindske tab af tørstof og kontrollere vækst af gær- og skimmelsvampe.

 • Prodcure ensilage af høj kvalitet
 • Forhindre at der vokser gær- og skimmelsvampe, som ødelægger ensilagen
 • Mindsker foderomkostninger
Kontakt din nærmeste

DeLaval kontakt

Feedtech™ Silage

Produkter

Feedtech™ silage F10

F10 forbedrer kvaliteten i din ensilage. Det indeholder 5 specifikke mælkesyrebakterier, der sørger for en hurtig og effektiv fermentering.

 • Forhindrer vækst af svampe og mykotoksiner
 • Reducerer tabet af næringsstoffer og energi
 • Forbedrer ensilagen og giver mere fordøjeligt og velsmagende foder

Feedtech™ silage F22

F22 er et biologisk ensileringsmiddel, der fremmer og understøtter den naturlige ensileringsproces.

 • Understøtter den naturlige ensileringsproces med mælkesyrebakterier og enzymer.
 • Hæmmer dannelsen af skadelig svampevækst.
 • Giver højere næringsværdi og energiindhold.

Feedtech™ silage F400

F400 er et biologisk ensileringsmiddel. Det indeholder en specifik bakteriestamme, der danner en større mængde eddikesyre, som hæmmer vækst af gær og skimmel.

 • Hæmmer vækst af gær- og skimmelsvampe og varmedannelse
 • Forbedrer stabilitet - også ved udfordring
 • Sænker pH værdien hurtigere i forhold til ubehandlet ensilage

Feedtech™ TMR stabilizer

TMR stabilizer hjælper med at beholde foderets kvalitet, når det er blandet.

 • Bevarer foderets næringsstoffer og energi
 • Reducerer gær- og skimmelvækst
 • Reducerer risikoen for varmedannelse

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser