Køling og lagring

Hurtig og effektiv køling af mælk er vigtigt for at bevare kvaliteten. Mælk er cirka 35 °C, når det kommer fra yveret, og det skal hurtigt køles ned. Hurtig afkøling til 4-6 °C forhindrer vækst af mikroorganismer. Vi har et bredt sortiment af køletanke, som passer præcist til dig.

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser