Product Image

DeLaval køletank DXCE

Hurtig og effektiv mælkekøling er den eneste måde at bevare en optimal mælkekvalitet og få den højeste mælkepris fra mejeriet. DeLaval tilbyder det bedste inden for moderne teknik i moderne lukkede køletanke med DeLaval DXCE.

  • Passer til små og mellemstore gårde med kampacitet fra 1.150 til 12.000 liter
Kontakt din nærmeste

DeLaval kontakt

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser